Termín odevzdání přihlášek a prací do 3.ročníku studentské soutěže Současný dům očima mladých architektů by prodloužen do 21.3.2014.
Místem odevzdání je sídlo společnosti Foibos Books na adrese Trmalova vila, Vilová 11, 100 00 Praha 10.

Bližší údaje a podmínky jsou na
www.slavnevily.cz/zpravy/z-oboru/soucasny-dum-ocima-mladych-architektu-2014-venkovsky-dum
(tam je ovšem uvedeno ještě staré datum 14.3.)

X