Fakulta stavební má jako svou prioritu, že Ph.D. studium bude vedeno a závěrečné práce budou zpracovávané v AJ i v českých studijních programech. Je proto klíčové rozvíjet jazykové schopnosti a získávat zahraniční zkušenosti a především kontakty.

Doc. Lenka Popelová a Ing. arch Nikolay Brankov pro Vás připravili aktualizovaný seznam zahraničních škol a institucí zabývajících se průmyslovým dědictvím a ochranou památek / architektonickým dědictvím.

Covid-19 sice možnosti mobilit silně omezil, ale na druhou stranu se stále více rozvíjí možnosti on-line spoluprací.

Nezapomínejte ani na možnost publikování v AJ!

 

X