Cyklus Broumovské studentské pohledy je organizován Omnium z.s. ve spolupráci s ŘKF Broumov a je součástí projektu Pro život kostelů Broumovska

CYKLUS
BROUMOVSKÉ STUDENTSKÉ POHLEDY

OBOROVÉ I MEZIOBOROVÉ STUDENTSKÉ SEMINÁŘE A DALŠÍ AKTIVITY SPOJENÉ S KULTURNÍM DĚDICTVÍM BROUMOVSKA
STUDENTSKÉ SEMINÁŘE | KONFERENCE | VÝSTAVY | PŘEDNÁŠKY | LETNÍ ŠKOLY | STÁŽE | KURZY
MEZIOBOROVÉ STUDENTSKÉ SKICI O PAMÁTKÁCH A KRAJINĚ BROUMOVSKA

SEMINÁŘ I. – BROUMOVSKÉ STUDENTSKÉ JARO 2014
Z CYKLU BROUMOVSKÉ STUDENTSKÉ POHLEDY

ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE I.
ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE, PROF. V. GIRSA
URČEN PRO STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TERMÍN 22. – 25. DUBNA 2014

MÍSTO BROUMOVSKO

ORGANIZACE OMNIUM z.s.
ve spolupráci s ŘKF BROUMOV

Více informací zde
X