Scola Telcz 2019 – v únoru se bude opět v Telči konat interdisciplinární workshop, jehož tématem je tentokrát otevření, propojení a utváření nového parteru dvou univerzitních center ČVUT a MUNI. Pro podrobnější informace a přihlašování se obracejte na: jana.horicka@fsv.cvut.cz.

22únor - 27únor 220:00únor 27Scola Telcz 2019

X