V rámci naplňování Memoranda o vzájemné spolupráci, které mezi sebou uzavřely Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Fakulta stavební ČVUT v Praze, dostali studenti 3. ročníku katedry architektury zadanou semestrální práci, jejímž předmětem byl návrh na revitalizaci strašnického „brownfieldu“ a rekonstrukci objektu Územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení na adrese V Korytech 1536/8, Praha 10, a jeho začlenění do okolního prostoru.

Objekt, ve kterém sídlí ÚP PSSZ, v současné době trpí řadou problémů – je poškozován zemní vlhkostí, jeho dispozice ani plocha není pro potřeby ÚP PSSZ ideální. Nachází se přitom v místě, které má do budoucna ohromný potenciál a je označováno jako tzv. strašnický brownfield.

Studenti 3. ročníku bakalářského studia tedy ve 4 skupinách hledali jednak náplň pro celé území, táhnoucí se podél tělesa železnice od ulice V Korytech, až po místo, kde železnici podchází ulice Průběžná a kde se plánuje nová železniční zastávka, která tomuto místu dodá nepochybně další impuls.

Současně s tímto problémem se studenti snažili vyřešit i detailnější zadání, které se týkalo právě potřeb úřadu – ÚP PSSZ. Zamýšleli se nad novým rozmístěním provozu, možnostmi uvolnění dispozice pro důstojnější klientské centrum nebo i zvětšením objemu stavby pro možnost lepšího absorbování celého stavebního programu.

V průběhu semestru se uskutečnilo setkání, kde studenti prezentovali a konzultovali se zástupci ČSSZ své návrhy a představili své záměry na revitalizaci objektu a celého zájmového území. Myšlenky a vize studentů budou pro ČSSZ inspirací při plánované revitalizaci objektu ÚP PSSZ V Korytech.

Výstava studentských prací se koná pod záštitou ředitele sekce ekonomicko-správní ČSSZ Ing. Jana Halíře.

Výstava se koná v hlavním klientském centru ČSSZ v Praze 5, Křížová 25. Bude otevřena minimálně do konce září 2018.

13srpen - 30zářísrpen 1312:00září 30Výstava Revitalizace „strašnického brownfieldu“ a rekonstrukce objektu ÚP PSSZ V Korytech

X