Pražský hrad a Vyšehrad, tyto dva nejvýznamnější pražské hrady jsou tématem práce zabývající se hmotovou rekonstrukcí jejich podoby z doby před husitskými válkami v digitální podobě a ve zpracování pro fyzické modely. Zaměřením článek navazuje na předchozí text, zabývající se rekonstrukcí podoby Karlova náměstí a okolí z doby před husitskými válkami. Samotnému zpracování modelů předcházela rozsáhlá badatelská činnost a vytváření podoby hradů. Práce se zabývá metodikou zpracování a postupu vytváření digitální podoby těchto dvou významných hradů z období vlády Lucemburků a zpracováním digitálního modelu pro výrobu fyzických modelů. Se zaměřením na rekonstrukci možné podoby významných staveb té doby – kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a rozestavěné katedrály sv. Víta. Cílem projektu je vytvořit digitální model pro prezentaci možné podoby těchto lokalit v době před husitskými válkami. Výstupem jsou jak hmotové modely hradů, jednotlivých staveb, tak virtuální model lokality a podrobnější modely jednotlivých staveb.

Příspěvek vznikl díky podpoře projektu SGS19/021/OHK1/1T/11

Celý článek zde

X