Chrám Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském a jeho ideální vzhled, pokud by byl dostavěn, je tématem práce zabývající se hmotovou rekonstrukcí jeho podoby a okolní zástavby z 1. pol. 15. století v digitální podobě a ve zpracování pro fyzické modely. Zaměřením článek navazuje na předchozí texty, zabývající se rekonstrukcí podoby pražských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu a Karlova náměstí a jeho okolí z doby před husitskými válkami a je součástí velkého projektu pro stálou expozici Muzea Hlavního města Prahy – Praha Karla IV. – středověké město. V rámci tohoto projektu se na Katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze vytvářeli unikátní hmotové i virtuální modely důležitých karlovských založení, zástavby celé aglomerace i jednotlivých staveb přibližujících podobu města. Samotnému zpracování modelů předcházela rozsáhlá badatelská činnost a vytváření podoby chrámu, a to s podporou řady archeologů a historiků z NPÚ Praha a AV ČR. Práce se zabývá postupem zpracování a vytváření digitální podoby tohoto významného pražského chrámu a okolí z období vlády Lucemburků a zpracováním digitálního modelu pro výrobu fyzických modelů. Se zaměřením na rekonstrukci možné podoby interiéru. Cílem projektu je vytvořit digitální a fyzický model pro prezentaci možné podoby této stavby a oblasti ve středověku. Výstupem je jak hmotový model v měřítku 1:500 a 1:100, tak virtuální model lokality a podrobnější model samotného chrámu.

Příspěvek vznikl díky podpoře projektu SGS20/024/OHK1/1T/11

Celý článek zde

X