Od prosince roku 2017 je v Domě U Zlatého prstenu na Starém městě otevřena druhá etapa stálé expozice pod hlavičkou Muzea Hlavního města Prahy – Praha Karla IV. – středověké město. Tato expozice je právě výjimečná v tom, že nahlíží na vývoj Prahy jako celku a má v plánu se stále rozšiřovat. Její první etapa je zaměřena na období pro město velmi důležité a to období vlády Karla IV. a jeho velkolepé založení a vystavění Nového Města pražského. Pro expozici se na Katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze vytvářeli unikátní hmotové i virtuální modely důležitých karlovských založení, zástavby celé aglomerace i jednotlivých staveb přibližujících podobu města, proměněného Karlem i ostatními lucemburskými panovníky. Zpracování modelů předcházela rozsáhlá badatelská činnost a vytváření podoby Prahy doby Karla IV., a to s podporou řady archeologů a historiků z NPÚ Praha, AV ČR a Muzea HMP. Tento příspěvek se zabývá rekonstrukcí podoby Karlova náměstí a okolí z doby před husitskými válkami a ve větší podrobnosti několika z významných staveb tohoto lucemburského období – benediktinský klášter Na Slovanech – Emauzy, Hrádek Na Zderaze, Kaple Božího těla a Novoměstské radnice.  Výstupem jsou jak hmotové modely celé lokality Karlova náměstí v měřítku 1:500, jednotlivých staveb v rozsahu měřítek 1:200-1:100, tak virtuální model lokality a podrobnější modely jednotlivých staveb a jejich prezentace formou animace.

Příspěvek vznikl díky podpoře projektu SGS18/028/OHK1/1T/11

Celý článek zde

X