Vytvořili jsme pro Vás Postgraduální studentský inkubátor, aby bylo Vaše doktorské studium komfortnější. Dozvíte se tu, co se aktuálně děje, kdo jsou Vaši spolužáci a čím se zabývají, co si přečíst a kde publikovat.

Stránky teprve budujeme, tak se nebojte dát vědět, co by Vás zajímalo a co by Vám ve studiu pomohlo.

Pro každou oblast výzkumu funguje její garant, který Vám bude nápomocen při studiu.

Architektura a konstrukce – doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Urbanismus – Ing. Václav Jetel, Ph.D.
Průmyslové dědictví – Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.
Ochrana a obnova památek – Ing. arch. Nikolay Brankov
Venkov – Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

Celý projekt inkubátoru garantuje doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

Těšíme se, že budeme častěji v kontaktu.

 

X