Pozvánka na studentskou vědeckou konferenci s tématem:
Průmyslové dědictví – současné výzvy

Katedra architektury pořádá dne 18. 10. 2019 v prostoru studia ALTA
Studentskou vědeckou konferenci (SVK) orientovanou na průmyslové dědictví.
V roce 2019 oslavíme 10 let trvání oboru Trvale udržitelný rozvoj a
průmyslové dědictví (TURPD) doktorského studijního programu AS.
Konference shrne výsledky výzkumu doktorského studijního oboru TURPD za
dobu jeho existence a nastíní nové perspektivy budoucího rozvoje nového
programu Průmyslové dědictví (akreditován 2019), který reflektuje současný
posun ve vnímání dané problematiky.
Cílem konference ale je dané témata sdílet v rámci celého doktorského
programu Architektura a stavitelství a i se studenty bakalářského a
magisterského stupně.

Konference bude rozdělena do tří bloků, mapujících hlavní aktivity katedry
na poli průmyslového dědictví a aktivity dalších spolupracujících
odborníků:
Prolog – zahájení
První blok – O aktuálních výzkumech – představení nové oborové rady:
Druhý blok – Průmyslového dědictví – přednášky absolventů TURPD a
současných doktorandů
Třetí blok – Projekty záchrany průmyslového dědictví – studentské
projekty pro praxi

Při této příležitosti Vás zveme k aktivní účasti na konferenci, přednesení
příspěvku nebo k publikování příspěvku ve sborníku, který bude po konání
konference vydán. Název příspěvku, formu Všeho vstupu (prezentace s
příspěvkem v publikace nebo jen příspěvek v publikaci) a krátkou anotaci
(do rozsahu 1 NS) prosím zašlete do 30. 6. na adresu, a to i v případě
Vaší pasivní účasti:

konferenceas@gmail.com

Konference je financována ze zdrojů SVK 07/19/F1, Výroční konference
doktorského programu TURPD, 2019 (hl. řešitel prof. T. Šenberger).
Adresa konání konference: U Výstaviště 21, Holešovice, Praha 7.

Za organizační a vědecký výbor
prof. Tomáš Šenberger, senberger@fsv.cvut.cz
doc. Lenka Popelová, lenka.popelova@fsv.cvut.cz

X