Cena profesora Voděry 2020

Cena profesora Voděry 2020

  TOMÁŠ ČUNDERLÍK SOBĚSTAČNÝ BLOK – REVITALIZACE AREÁLU HORNÍCH KASÁREN V KLECANECH https://dspace.cvut.cz/handle/10467/88512 Zadáním diplomové práce bylo zpracování jednoho obytného bloku o rozměrech 50x50m, který je do jisté míry soběstačný na energiích, vodě a...
Cena profesora Voděry 2019

Cena profesora Voděry 2019

VOJTĚCH DĚDEK KOSTEL – MLADÁ BOLESLAV https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83784 Architektonická studie včetně vybraných částí projektové dokumentace římskokatolického kostela zasvěceného svatému Bernardovi z Clairvaux v Mladé Boleslavi. Návrh navazuje na...
Cena profesora Voděry 2018

Cena profesora Voděry 2018

Ocenění za akademický rok 2017/18 získal v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Marek Mach za projekt Konverze bývalé plechárny Poldi – Kladno. „Jako zadání diplomové práce jsem si zvolil konverzi halového průmyslového objektu bývalé plechárny. Objekt se nachází...
Cena profesora Voděry 2017

Cena profesora Voděry 2017

Ocenění za akademický rok 2016/17 získala v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Anna Laiblová za návrh Víceúčelového objektu na výstavišti Holešovice Předmětem diplomové práce byl návrh víceúčelového objektu na výstavišti Holešovice. Hlavním podkladem byl...
Cena prof. Voděry 2016

Cena prof. Voděry 2016

První ocenění bylo uděleno v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Kateřině Mišákové za návrh Galerie u Vltavy v Praze, ulice Lannova – Revoluční. Cena v této kategorii nese jméno profesora Svatopluka Voděry, vedoucího katedry architektury v letech 1992 až 2001,...
X