Cena profesora Voděry 2022

Cena profesora Voděry 2022

RŮŽENA MAŠKOVÁ REZIDENČNÍ OBJEKT S VODOPÁDEM, BEIRUT PORT vedoucí práce doc. Ing. arch. Luboš Knytl Katedra architektury Diplomový projekt řešil residenční výškový objekt v Beirutském přístavu. Návrh vycházel z architektonicko-urbanistické studie revitalizace území...
Cena profesora Voděry 2021

Cena profesora Voděry 2021

  TADEÁŠ SLAVKOVSKÝNÁVRH ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA-VRŠOVICE http://hdl.handle.net/10467/95934 Diplomový projekt se zabýval návrhem železničního terminálu Praha-Vršovice na dnes nevyužívaném pozemku, který umožňuje nejen vznik zmíněného terminálu, ale i doplnění...
Cena profesora Voděry 2020

Cena profesora Voděry 2020

  TOMÁŠ ČUNDERLÍK SOBĚSTAČNÝ BLOK – REVITALIZACE AREÁLU HORNÍCH KASÁREN V KLECANECH https://dspace.cvut.cz/handle/10467/88512 Zadáním diplomové práce bylo zpracování jednoho obytného bloku o rozměrech 50x50m, který je do jisté míry soběstačný na energiích, vodě a...
Cena profesora Voděry 2019

Cena profesora Voděry 2019

VOJTĚCH DĚDEK KOSTEL – MLADÁ BOLESLAV https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83784 Architektonická studie včetně vybraných částí projektové dokumentace římskokatolického kostela zasvěceného svatému Bernardovi z Clairvaux v Mladé Boleslavi. Návrh navazuje na...
Cena profesora Voděry 2018

Cena profesora Voděry 2018

Ocenění za akademický rok 2017/18 získal v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Marek Mach za projekt Konverze bývalé plechárny Poldi – Kladno. „Jako zadání diplomové práce jsem si zvolil konverzi halového průmyslového objektu bývalé plechárny. Objekt se nachází...
X