Cena profesora Voděry 2023

Cena profesora Voděry 2023

TOMÁŠ VÁCHA SPORTOVNÍ PŘÍSTAV BRANÍK vedoucí práce doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. Katedra architektury Diplomová práce navazovala na předdiplomní návrh urbanistického řešení lokality Prahy 4 u Branických ledáren a řešila návrh studie polyfunkčního objektu v nově...
Cena profesora Voděry 2022

Cena profesora Voděry 2022

RŮŽENA MAŠKOVÁ REZIDENČNÍ OBJEKT S VODOPÁDEM, BEIRUT PORT vedoucí práce doc. Ing. arch. Luboš Knytl Katedra architektury Diplomový projekt řešil residenční výškový objekt v Beirutském přístavu. Návrh vycházel z architektonicko-urbanistické studie revitalizace území...
Cena profesora Voděry 2021

Cena profesora Voděry 2021

  TADEÁŠ SLAVKOVSKÝNÁVRH ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA-VRŠOVICE http://hdl.handle.net/10467/95934 Diplomový projekt se zabýval návrhem železničního terminálu Praha-Vršovice na dnes nevyužívaném pozemku, který umožňuje nejen vznik zmíněného terminálu, ale i doplnění...
Cena profesora Voděry 2020

Cena profesora Voděry 2020

  TOMÁŠ ČUNDERLÍK SOBĚSTAČNÝ BLOK – REVITALIZACE AREÁLU HORNÍCH KASÁREN V KLECANECH https://dspace.cvut.cz/handle/10467/88512 Zadáním diplomové práce bylo zpracování jednoho obytného bloku o rozměrech 50x50m, který je do jisté míry soběstačný na energiích, vodě a...
Cena profesora Voděry 2019

Cena profesora Voděry 2019

VOJTĚCH DĚDEK KOSTEL – MLADÁ BOLESLAV https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83784 Architektonická studie včetně vybraných částí projektové dokumentace římskokatolického kostela zasvěceného svatému Bernardovi z Clairvaux v Mladé Boleslavi. Návrh navazuje na...
X