Knihovna Václava Štecha ve Slaném a Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze zvou na výstavu studentských projektů studijního programu Architektura a stavitelství „PŘÁDELNA de LISER, SLANÝ KVÍČEK: nový život pro opuštěný průmyslový areál“.

Zahájení výstavy bude ve čtvrtek, 10.března 2016 v 16 hodin, ve vstupním prostoru knihovny.

Výstava potvrá do 30. 4. 2016.

V_2016_03_10

X