Řešení proluky na nároží ulic Budějovické a Harantovy v Písku.
Výstava prací studentů FSv ČVUT v Praze ve Sladovně v Písku z atelieru Housa – Kročák
5. 3. – 26. 3. 2015
Vernisáž 5. 3. 2015 v 17.00.

(Bez n341zvu-1)

V_2015_0305_0326

X