Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na interdisciplinární konferenci pořádanou Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, která se věnuje architektuře a urbanismu 19. a 20. století.

Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století
Architektura a urbanismus 19. a 20. století

23.10. 2024    Místnost B169 – Fakulta stavební ČVUT v Praze.

Budeme se těšit na vaši účast,

Klára Kroftová

————————————————————————————————————————————–
Hlavním tématem druhého ročníku konference je obnova a udržitelnost městské architektury 19. a 20. století, jejích jedinečných​ objektů a celků, které významným způsobem ovlivňují prostředí, ve kterém žijeme. Zaměření konference cílí nejen na památkově chráněné stavby, ale především na historické objekty a urbanistické celky, které nemají zvláštní právní ochranu. Jejich hodnota je jedinečná a je třeba ji vnímat jako​ nenahraditelnou součást stavebního dědictví. Současně jejich obnova patří k nejsložitějším úkolům, se kterými se projektant, architekt, památkář či stavební firma mohou potkat, protože každý necitlivý či neodborný zásah může způsobit nenávratné škody. I proto se obnova a údržba stávajícího stavebního fondu, jehož jsou realizace městského stavitelství významnou součástí, stává celosvětově předmětem zvýšeného výzkumného zájmu a měla by být v akademickém prostředí diskutována.

Na konferenci mohou být prezentovány výsledky výzkumu vědeckých pracovníků a doktorandů různých studijních programů, např. architektury, urbanismu, sociálních věd, ekonomie i dalších. Konference má za cíl vyvolat také mezioborovou diskuzi v rámci problematiky poznávání a péče o stavby 19. a 20. století.

Přijaté recenzované příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN.

Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů:

  1. Tradiční materiály a řemesla.
  2. Významné realizace městské architektury.
  3. Stavebně technická a historická analýza objektů.
  4. Památková péče, obnova objektů a architektonických celků.
  5. Urbanismus a veřejný prostor

Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku

ABSTRAKTY příspěvků (v českém či slovenském jazyce, 150-250 slov) posílejte, prosím, na adresu:konference_TMS@seznam.cz do 31.7.2024. Uveďte prosím zařazení vašeho příspěvku do jednoho z výše uvedených témat (1-5). Přijetí abstraktů posoudí vědecký výbor konference a autoři budou o výsledku hodnocení informováni e-mailem do 21.8.2024. 

KONEČNÉ RECENZOVANÉ TEXTY (v českém či slovenském jazyce, zaslání vč. recenzních posudků) musí být odeslány nejpozději do 27.9.2024 dle pokynů, které obdržíte e-mailem při přijetí abstraktu.

Každý z účastníků konference si zajistí 2 recenzní posudky, jejichž připomínky v konferenčním textu před odevzdáním zohlední.

Příspěvek musí být vložen do konferenční šablony, jinak nebude možné jej publikovat.

Organizátoři si vyhrazují právo abstrakt či příspěvek nepřijmout.

Jednacím jazykem konference bude čeština a slovenština.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, obraťte na této kontaktní adrese:

e-mail: konference_TMS@seznam.cz

Katedra architektury
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7

166 29 Praha 6 – Dejvice

X