pozvanka_atAS

VERNISÁŽ 26.3.2014 V 17.00.

Dejvickým kampusem prochází denně mnoho lidí, kteří často jen rámcově tuší, co se děje v budovách jednotlivých fakult.  Proto hlavní myšlenkou výstavy před budovou fakulty je představit alespoň část toho, co se děje v rámci ateliérové tvorby na studijním programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Díky podpoře projektu Inovace studijního programu Architektura a stavitelství, který je realizován v rámci operačního programu Praha – Adaptibilita, byly zakoupeny exteriérové výstavní panely a od 26. 3. 2014 je instalována první expozice z cyklu výstav „at´AS“ (zkratka slova ateliéry a názvu studijního programu Architektura a stavitelství), která je věnována představení pěti vybraných projektů, jež vznikly v rámci inovované výuky ateliérové tvorby s posílenou vazbou na praxi v zimním semestru 2013/14, dále ukázce vybraných projektů studentů magisterského studia, představení účasti studentů na mezinárodní soutěži Le Défi ve Francii a malému připomenutí setkání studentů s paní profesorkou Evou Jiřičnou v prosinci 2013 v atelieru D.

První výstava je věnována zejména aktivitám spojeným s projektem OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství. Po skončení výuky ateliérových projektů v letním semestru 2013/14 bude expozice aktualizována. Přejme si, aby se podařilo založit tradiční cyklus, který pomůže lépe prezentovat a popularizovat výsledky práce studentů a pedagogů fakulty stavební.

Od 9. 4. 2014 je výstava přesunuta před budovu NTK. Děkujeme Ondrovi Zámečníkovi za zprostředkování a pomoc.

 

 

 

 

X