Mikuláš naděloval letos i programu Architektura a stavitelství. Přinesl s sebou šest zbrusu nových exteriérových výstavních panelů, na kterých je možné prezentovat až 24 studentských projektů. Otevírá se tak možnost uspořádat výstavu studentských prací před budovou fakulty stavební. První venkovní výstava je plánována na únor 2014. Než studenti dokončí své „plachy“, jsou panely dočasně deponovány v Aquariu (D-1123). Po ukončení výstavy v exteriéru FSv, se panely se studentskými projekty přestěhují do prostor auly fakulty. Výstavy mimo budovu fakulty si kladou za cíl seznámit širší veřejnost s tím, co se děje za zdmi univerzity.

(Bez n341zvu-1)

X