V dubnu 2014 se připravuje již tradičně fakultní kolo soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech ročníků bakalářského studia a prvního ročníku magisterského studia s projekty nebo seminárními pracemi, které odpovídají úrovni soutěže.

Informace o datu konání a dalších podmínkách budou vypsány začátkem letního semestru. Předpokládané ceny: 5000 Kč, 3000 Kč a 2000 Kč ve fakultním kole. Do mezinárodního kola postupují
první dva účastníci.

Organizátoři fakultního kola: Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc. (odborný garant soutěže) a Ing. arch. Jan Kašpar

X