MODULÁRNÍ FILHARMONIE – IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY JIHOČESKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH / MODULAR BUILDING OF THE PHILHARMONIC – IDEOLOGICAL PROPOSAL OF A MULTI-PURPOSE BUILDING OF THE SOUTH CZECH PHILHARMONIC IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Modul-Arch 8. ročník soutěže

http://www.modularch.cz/soutez/8-rocnik

Cílem architektonické soutěže bylo přinést zajímavá ideová řešení na návrh nové víceúčelové budovy filharmonie v Českých Budějovicích. Tématem soutěže bylo navrhnout víceúčelový komplex Jihočeské komorní filharmonie s variabilním sálem až pro 1.000 diváků v kombinaci s otevřenou scénou pro venkovní koncerty pod širým nebem s nezbytným komfortním zázemím jak pro účinkující tak i pro budoucí návštěvníky kulturního stánku Jihočeské komorní filharmonie.

Soutěž byla vyhlášena jako veřejná – anonymní, ideová, jednokolová architektonická soutěž. Soutěž byla určená pro studenty architektury a stavitelství, absolventy architektury do 5 let od ukončení studia, architektonické týmy – mohou být doplněné jinými odborníky, ale minimálně 50% týmu musí tvořit studenti či mladí absolventi.

Tomáš Jelínek získal třetí cenu http://www.modularch.cz/soutezni-projekt/qgjsh3

Jiří Kugl ve spolupráci s Annou Marií Černou a Kristýnou Schulzovou získali zvláštní ocenění http://www.modularch.cz/soutezni-projekt/sno666

 

X