30. 9. 2016
(š) Imatrikulace 1. ročníků bc studentů A+S

26. 9. 2016 – 30. 9. 2016
(š) Státní zkoužky z tématických okruhů bc studentů A+S

24. 9. 2016 – 1. 10. 2016
(e) Exkurze Polsko 16
Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.
Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Exkurze pro studenty Architectury a stavitelství. Navštívené oblasti: Německá Lužice IBA, Wroclaw, Lodž, Siechnice, Opole, Katowice, Krakow, Kielce, Ostrava.

22. 9. 2016
(v) Budoucnost Smíchovské náplavky
Martin Hlušička, Nikoleta Slováková
Výstava výběru studentských prací, které vznikly pod vedením Ing. arch. Michala Šmolíka a Ing. arch. Radka Zykana. Východní břeh Vltavy je dobýván restauracemi, galeriemi, ‘toitoikami’ a divadly ve formě kotvících lodí, dočasných stánků a znovu využitých prostor ve zdi. Využití a forma rozvoje protějšího břehu, Smíchovské náplavky, není však doposud jasně definovaná. Urbanistické studie zde prezentují například Martin Hlusička, J. Chudobová, Kateřina Žižková a Jiří Barták. Většina návrhů počítá se zachováním letního kina, novým posezením a promenádou vedoucí od náplavky až k železničnímu mostu.
Kobka 15, Hořejší nábřeží 170 00 Praha 7
Vernisáž 22. 9. 2016.
Krynek, Ondřej: Studenti navrhli novou podobu Smíchovské náplavky. DesignMag. Publikováno 22. 9. 2016. http://www.designmagazin.cz/architektura/64120-studenti-navrhli-novou-podobu-smichovske-naplavky.html

19. 9. 2016
(š) Promoce absolventů Bc studia na A+S

15. 9. 2016
(s) Vyhlášení vítězů Stavby s vůní dřeva
Do studentské soutěže Stavby s vůní dřeva se v jejím 4. ročníku přihlásilo 68 studentů z 11 českých a slovenských univerzit s 55 soutěžními díly. Studenti navrhovali dřevěné domy a konstrukce s tématem Nadějné vyhlídky. Jejich díla hodnotila odborná porota a ve čtvrtek 15. 9. proběhlo na Brněnském výstavišti vyhlášení vítězů. Slavnostní den nabídl studentům také bohatý doprovodný program zaměřený na osobní a profesní růst soutěžících. Akce se také zúčastnili významní představitelé lesnicko-dřevařského sektoru.
Vítězové 4. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva:
1.    místo: Kristýna Ulrychová – Rodinný dům v Lipně nad Vltavou – Fakulta stavební, ČVUT
3.    místo: Tomáš Papoušek – Vlna – Fakulta stavební, ČVUT
Známe nejlepší studentské návrhy dřevěných staveb. Nadace Dřevo pro život. Publikováno 15. 9. 2016. http://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby-s-vuni-dreva/tz-zname-nejlepsi-studentske-navrhy-drevenych-staveb
Známe nejlepší studentské návrhy dřevěných staveb.
Známe nejlepší studentské návrhy dřevěných staveb. Parlamentní listy.cz Publikováno 16. 9. 2016.
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Zname-nejlepsi-studentske-navrhy-drevenych-staveb-454012

7. 9. 2016 – 2. 10. 2016
(v) Telč ’15
doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.
10. výstava kreseb studentů programu Architektura a stavitelství z letního plenéru v Telči. U příležitosti výstavy byla vydána publikace mapující dekádu plenérů v Telči. Výstava měla dvě části: kresby studentů z loňského plenéru a přehlídku plakátů k výstavám.
7. 9. 2016 – 2. 10. 2016
Vstupní síň radnice v Telči, vestibul Lidové školy umění v Telči
Vernisáž 2. 9. 2015
Výstava kreseb studentů programu Architektura a stavitelství z letního plenéru v Telči.

5. 9. 2016
(s) Předání Ceny profesora Voděry
U příležitosti magisterských promocí byla předána historicky první Cena prof. Voděra.
Od roku 2016 uděluje fakulta stavební cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na fakultě stavební.
Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.
Cena profesora Voděry: Nejlepší diplomová práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství
První ocenění bylo uděleno v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Kateřině Mišákové za návrh Galerie u Vltavy v Praze, ulice Lannova – Revoluční.
Cena v této kategorii nese jméno profesora Svatopluka Voděry, vedoucího katedry architektury v letech 1992 až 2001, který se významně podílel na obnově výuky architektury na fakultě stavební.
Kateřina Mišáková navrhla novostavbu galerie s doplňujícími provozy včetně předpolí Štefánikova mostu v lokalitě Lannova – Revoluční v Praze 1. Diplomová práce vychází z ideového řešení urbanistického návrhu zpracovaného v předdiplomním projektu. Studie čerpá z historie daného místa a její snahou je navrátit lokalitě původní industriální charakter, a to nejen zvolenou formou, ale také zaměřením samotné galerie na průmyslový design. Návrh reflektuje předurčenou palácovou zástavbu – tolik typickou pro břehovou linii Vltavy a propojuje ji s drobným měřítkem staré Prahy. V rámci projektu byly navrženy nové prostory pro veřejnost, kterými jsou nejen výstavní galerie, ale také tvůrčí dílny, kavárna, čítárna, klub a další. Hlavním cílem bylo spojení soudobé architektury s odkazem na historii periférie Petrské čtvrti a důstojné začlenění budov do struktury města.
Vedoucí práce prof. akad. arch. Mikuláš Hulec.
Odborní konzultanti Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. (KPS), doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. (TZB), Ing. Karel Mikeš, Ph.D. (ocelové a dřevěné konstrukce), Ing. Josef Novák (betonové a zděné konstrukce).
Další nominované práce:
Martina Danielová – Administrativní centrum Liberec, Perštýn (vedoucí práce doc. Šikola)Tomáš Gloser – Wellness centrum Hagibor (vedoucí práce doc. Kopřiva)
Marko Guziar – Konverze bývalé teplárny ve Veleslavíně (vedoucí  práce Ing. arch. Linhartová)
Jakub Jaroš – Masarykovo nádraží (vedoucí práce doc. Durdík)
Ondřej Kuptík – Polyfunkční centrum Liberec, Perštýn (vedoucí práce doc. Dvořák)

Hodnotící komise:

Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.)
Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D
Doc. Ing. arch. Luboš Knytl
Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

5. 9. 2016
(š) Promoce absolventů Mgr studia na A+S

1. 9. – 2. 9. 2016
(w) Workshop Pocta Karlu IV.
V rámci letní školy architektury a stavitelství 2016 Atelier D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. proběhl den a půl trvající workshop, jehož předmětem byl návrh úpravy presbytáře Johanitské komendy na Malé Straně, kde údajně bylo roku 1378 vystaveno na den a noc tělo zesnulého Karla IV.
Cílem bylo získání námětů pro využití prostoru ve vztahu k připomenutí osobnosti Karla IV., vzdání pocty Otci vlasti.
Návrh byl zúžen na prostor presbytáře a vstupu do něj.
Z hlediska využití nebyla definována přesná funkční náplň. Záleželo na tom, co v tvůrcích návrhu prostor evakuje. Pro složitější provoz, mohly být pro pomocné provozy zvažovány prostory mimo presbytář a vstupní chodbu, které však nebyly předmětem řešení v rámci workshopu. Výstupem je ideový návrh, který neřeší veškeré provozní, funkční a konstrukční aspekty návrhu.
Hlavní organizátoři se nezavázali k realizaci vítězného návrhu.
Zadání bylo předáno soutěžícím 31. 8
Každý předem stanovený soutěžní tým měl možnost navštívit řešenou lokalitu ve středu 31. 8. od 15.30 do 18.00. Prostor kaple byl zaměřen (3D scan). Podklady byly účastníkům workshopu poskytnuty. Stejně tak byla poskytnuta základní fotodokumentace.
Samotná práce na návrhu začala ve čtvrtek 1. 9. od 9.00.
Veškeré stanovené výstupy byly předány organizátorům v pátek 2. 9. do zahájení prezentací v Národním technickém muzeu.
Týmy prezentovaly své návrhy od 14.00 v Národním technickém muzeu.
Rozhodnutí poroty bylo oznámeno 2. 9. v 17.00.

Soutěžní týmy

Tým č. 1/2
Klára Škodová
Jan Jírů
Radmila Kaděrová
Josef Zach
Lektor: Ing. arch. Jiří Pošmourný, Ing. arch. Aleš Vaněk

Tým č. 3
Michaela Trávníčková
Lucia Feiglová
Martin Horešovský
Lektor: Ing. arch. Václav Pavlík

Tým č. 4
Anna Seimlová
Lenka Nyklová
Petr Šťovíček
Lektor: Ing. arch. Nikolay Brankov

Speciální konzultant pro všechny týmy: Bc. MgA. Jan Trejbal.

Porota
doc. Dr. Ing. Václav Liška
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Ing. Jakub Děd
Mgr. Barbora Větrovská

Porota zasedla v pátek 2. 9. 2016 v Národním technickém muzeu v Praze bezprostředně po skončení prezentací jednotlivých týmů.
V prvním kole hlasovali V. Liška, Z. Pešková a J. Děd. Každý sestavil tajně pořadí týmů od prvního po třetí. Každému z týmů byl přidělen počet bodů (1. místo = 1 bod, 2. místo = 2 body, 3. místo = 3 body). B. Větrovská sečetla body přidělené v prvním kole návrhům. Tým číslo 4 získal 4 body, týmy 3 a 1/2 shodně po 7 bodech. Vítězem se po prvním kole stal tým č. 4 se soutěžním návrhem Pieta u maltézských rytířů. Ve druhém kole porota rozhodovala o 2. a 3. místě. Každý z porodců vyjádřil svůj názor a porota aklamací dospěla k závěru, že na 2. místě se umístil se svým návrhem tým číslo 1/2 a na místě třetím tým číslo 3. Výsledky byly sděleny v závěru letní školy soutěžním týmům.

Mezi členy týmů byla rovnoměrně rozdělena finanční odměna poskytnutá Ministerstvem kultury ve výši
5 000 Kč pro tým na prvním místě, 3 000 Kč pro tým na druhém místě, 1 000 Kč pro tým na třetím místě.

Výsledky workshopu

1. místo Tým č. 4
2. místo Tým č. 1/2
3. místo Tým č. 3

https://apluses.cz/letni-skola-architektury/

29. 8. – 2. 9. 2016
(w, s) Letní škola architektury Atelier D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV.
Katedra architektury ve spolupráci s Omnium z. s. v létě 2016 poprvé pořádala Letní školu architektury a stavitelství.
Rok 2016 je rokem, který je spojen s oslavou 700 let od narození Karla IV., proto ani tato letní škola nenechala tento motiv stranou. Název “Ateliér D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV.” napovídá, že ústřední motiv “Vita Caroli” svázal dílčí části do tematického celku. Karel IV. byl především vizionář, průkopník moderních technologií a moderního pojetí světa, nadčasová osoba … a to je to, co bylo z jeho odkazu v rámci akce využito.
Letní škola byla otevřena všem bez rozdílu profese, zaměření či věku, kteří se chtěli dozvědět něco nad běžný rámec vzdělávání v oblasti architektury a stavitelství. Kombinovala seminář a navazující workshop. Letní školu absolvovalo 21 účastníků (středoškoláci, vysokoškoláci, pedagogové, projektanti, pracovníci památkové péče, státní správy, nadšenci).
Program byl koncipován do pěti pracovních dní v termínu 29. 8. – 2. 9. 2016  v kombinaci teoretických poznatků a tvůrčího workshopu. Účast na workshopu nebyla povinná pro všechny účastníky, ale jen pro zájemce.
Spolupráce: katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, OMNIUM z.s., Památková komora ČR, Národní technické muzeum, Magistrát hl. m Prahy.
Realizováno za finanční podpory Ministerstva kultury.
Přednášející a lektoři: Prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Ondřej Šefců, Mgr. Ondřej Faktor, doc. Dr. Ing. Václav Liška, doc. Ing. arch. Michal Šourek, doc. Ing. arch. Petr Durdík, doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D., doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Ing. Jiří Tencar, Ph.D., Ing. arch. Josef Smola, Dr. Maříková – Kubková, PhDr. Rudolf Pošva, Ing. arch. Jiří Pošmourný, Bc. mgA Jan Trejbal, Ing. arch. Vašek Pavlík, Ing. arch. Nikolay Brankov, Ing. arch. Aleš Vaněk.
Organizační tým: doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Václav Liška, Ing. Jakub Děd.

3. 7. 2016 – 28. 8. 2016
(v)Výstava studentských projektů na Skalce na téma revitalizace bývalé hájovny a panského hostince
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Jiří Pošmourný
Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Město Mníšek pod Brdy
Výstava posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze z ateliéru Jana Kašpara a Jiřího Pošmourného na téma: Revitalizace hájovny a panského hostince na Skalce.
Dlouhodobě chátrající objekty bývalé hájovny a panského hostince na Skalce byly podnětem pro témata letošních studentských prací. Studenti ve svých projektech analyzovali prostor barokního areálu a následně vytvořili konkrétní návrhy dočasných instalací a drobných či rozsáhlejších stavebních zásahů, které by umožnily využití těchto míst návštěvníky.
Přístup k památkově chráněným objektům může být dvojí – konzervace současného stavu nebo jejich opětovné využití s novou veřejně potřebnou funkcí. Druhou cestou – oživení objektů – jsme se vydali i my a chápeme ji jako předpoklad pro jejich další existenci a zachování pro další generace.
Barokní areál Skalka, klášter
Vernisáž 3. 7. 2016.
Jan Kašpar: Výstava studentských projektů na Skalce na téma revitalizace bývalé hájovny a panského hostince. Zpravodaj městečka pod skalou. Ročník 41, číslo 251-2. Mníšek pod Brdy. 2016. Str. 11.

30. 6. 2016 – 14. 7. 2016
(v) Výstava česko – čínské spolupráce studentů
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Eva Linhartová
Katedra architektury ČVUT v Praze, Škola architektury Univerzity v Hunan v Číně
Výstava prací studentů architektury vzniklých během česko-čínské spolupráce mezi katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a Školy architektury Univerzity v Hunan v Číně. Součástí výstavy budou i práce studentů programu Erasmus+, které vznikaly v rámci předmětu Design studio pod vedením pana prof. Hlaváčka a paní architektky Linhartové.
Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze
Vernisáž 30. 6. 2016.
Vernisáž výstavy studentů v rámci česko – čínské spolupráce. FSv ČVUT v Praze. Dostupné 30. 6. 2016. http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/181/
Česko – čínská výstava. Katedra architektury FSv ČVUT v Praze. Zveřejněno 27. 6. 2016. http://k129.cz/cesko-cinska-vystava/

 

 

14. 6. 2016
(š) Informační schůzka SZZ pro 3. ročník bc A+S
Posluchárna B–280

14. 6. 2016 – 20. 6. 2016
(v) Přehlídka bakalářských a diplomových prací
Výstava závěrečných prací zpracovaných na katedře architektury a katedře urbanismu a územního plánování z letního semestru 2015/16.
Atelier D

9. 6. 2016
(š) Informační schůzka SZZ pro 4. ročník bc A+S  a 2. ročník mgr A+S
Posluchárna B–280 a C–215

7. 6. 2016 – 13. 6. 2016
(v) Výstava studentských projektů 129AT3 a 129AAKA a Erasmus
Výstava studentských projektů atelierové tvorby ze letním semestru 2015/16. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury.
Atelier D

31. 5. 2016 – 6. 6. 2016
(v) Výstava studentských projektů 129ATZ1 a 129AT01
Výstava studentských projektů atelierové tvorby ze letním semestru 2015/16. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury.
Atelier D

13. 5. 2016 – 13. 6. 2016
(v) Současný skautský areál v novém
doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. Pavel Jurčík, Ing. arch. Ing. Dušan Štětina, Ph. D.
Katedra architektury ČVUT v Praze, Městský úřad Lysá nad Labem, Skautské středisko Lysá nad Labem
Studenti programu Architektura a stavitelství z atelieru Kopřiva – Štětina – Jurčík uspořádali výstavu studentských projektů na téma skautského areálu v Lysé nad Labem.
První patro městského úřadu Lysá nad Labem.
Vernisáž 13. 5. 2016 v městské knihovně.
Výstava: Současný skautský areál v novém. Skaut Lysá. Zveřejněno 3. 5. 2016. http://skautlysa.cz/vystava-soucasne-skautske-stredisko-v-novem/

28. 4. 2016 – 14. 6. 2016
(v) Výstava Kouzlo historické techniky 2016
doc. akad mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.
Katedra architektury ČVUT v Praze, Národní zemědělské muzeum Praha
28. 4. 2016 – 11. 6. 2016
Národní technické muzeum Praha – v rámci expozice Jede traktor
Kouzlo historické zemědělské techniky není jenom název výstavy kreseb studentů ČVUT – budoucích architektů, ale také publikace, kterou NZM u příležitosti 10. ročníku výstavy ve spolupráci s ČVUT vydalo.
IX. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu „Architektura a stavitelství“ Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Autoři – studenti zde již tradičně představili své práce, které vznikly přímo v expozicích a výstavách Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea v minulém roce. Jejich společným znakem je originální autorské vyjádření řady vystavených exponátů, v případě NZM Praha především traktorů i dalších zemědělských strojů a techniky.
Vernisáž 28. 4. 2016
Kouzlo historické zemědělské techniky 28. 4. 2016. Národní zemědělské muzeum Praha. Dostupné 24. 5. 2016. http://nzm.cz/nzm-praha/kouzlo-historicke-zemedelske-techniky-28-4-2016/
Výstava Kouzlo historické techniky (IX.ročník) v NZM Praha. Národní zemědělské muzeum Praha. Dostupné 24. 5. 2016. http://nzm.cz/nzm-praha/vystava-kouzlo-historicke-techniky/

28. 4. 2016

(v) Ohlasy na studentské práce ve Voticích.
Ve sborovně v atelieru D proběhlo předávání cen starosty města Votic třem oceněným studentům – Janu Slavíčkovi, Janu skálovi a Andree Babákové. Účastnil se starosta Martin Rataj.

Obyvatelé města se mohli zapojit do diskuze, jak využít areál bývalého sídla společnosti Compag v Kaplířově ulici. Studie, co by ho mohlo nahradit, zpracovali studenti třetího ročníku Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Studenti dostali volnou ruku, co by si Votice mohly nechat postavit. Benešovský deník. Zveřejněno 22. 2. 2016. http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/laj-studenti-dostali-volnou-ruku-co-by-si-votice-mohli-nechat-postavit-20160222.html

Votické nejvíce zaujal projekt wellness, fitness a kavárny. Benešovský deník. Zveřejněno 5. 4. 2016. http://benesovsky.denik.cz/kultura_region/laj-voticke-nejvice-zaujal-projekt-wellness-fitness-a-kavarny-20160405.html

Tisková zpráva ze dne 4. 4. 2016: Projekty budoucích architektů zaujaly. Jana Špačková. Město Votice. Dostupné 24. 5. 2016. http://www.mesto-votice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18504&id_dokumenty=43667

15. 4. 2016 – 13. 5. 2016

(v) Vítkova Hora 

prof. Ing. arch. Tom Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

Katedra architektury ČVUT v Praze, Krajský úřad Karlovarského kraje

15. 4. 2016 – 13. 5. 2016

Vstupní prostor Krajského úřadu Karlovarského kraje, Česká republika

Výstava architektonických návrhů studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze, která je věnována architektonickým návrhům rozhledny a lanovky na Vítkově hoře. U jejich představení nechyběl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a jeho náměstek Jakub Pánik.

Na projektech pracovalo v uplynulém roce dvaadvacet studentů z atelieru Šenberger – Pustějovský. Jejich úkolem bylo navrhnout rozhlednu spolu s dalšími objekty, které by měly doplnit stávající turisticko-rekreační areál na hřebeni hory a které by měly respektovat charakteristiky a limity dané lokality. Katedru architektury se záměrem oslovil manažer hotelu Vítkova hora Jiří Dufek. Na výstavě jsou k vidění nejenom výkresy studentů, ale také dřevěné modely v měřítku 1:100. „Každý projekt je individuální, od územního plánování až po samotné konstrukční řešení. Domnívám se, že úloha byla splněna a projekty dopadly dobře,“ upřesnil vedoucí ateliéru Tomáš Šenberger.

Vize rozhledny a lanovky na Vítkově hoře.  Živý kraj.cz Dostupné 15. 4. 2016. http://www.zivykraj.cz/cz/akcevypis/vize-rozhledny-a-lanovky-na-vitkove-hore-62345

Budoucí architekti vystavují na krajském úřadě. Veronika Severová. Krajské listy. Karlovarský kraj. Zveřejněno 26. 4. 2016. http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/160426-Vystava.aspx#.V0RrVGNlUcw

31. 3. 2016 – 24. 4. 2016
(v) Letní scéna Národopisného muzea
akad. arch. Jan Kerel, Ing. arch. Štěpán Lajda
Katedra architektura ČVUT v Praze, Praha 5
Výstava prací studentů z atelieru Kerel – Lajda na téma „Letní scéna Národopisného muzea“.
31. 3. 2016 – 24. 4. 2016
Letohrádek Kinských (Kinského zahrada 98, Praha 5 – Smíchov)
Vernisáž 31. 3. ve 14:00.

Výstava Letní scéna Národopisného muzea

21. 3. 2016 – 31. 3. 2016
(v) Výstava prací z workshopu café_Čítárna
AS+, Národní technická knihovna
Výstupy z workshopu café_Čítárna byly přeneseny z budovy fakulty stavební do Národní technické knihovny, aby se tak s nápady studentů mohla seznámit širší veřejnost.
21. 3. 2016 – 31. 3. 2016
atrium Národní technické knihovny

https://www.facebook.com/hashtag/asplus?source=feed_text&story_id=680230925449830

20. 3. 2016 – 3. 5. 2016
(v) Výstava studentských projektů na Skalce, tentokrát na téma rozhledny v Mníšku pod Brdy
doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D., Ing. arch. Jan Kaspar, Ph.D.
Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Město Mníšek pod Brdy
20. 3. 2016 – 1. 5. 2016
Barokní areál Skalka, klášter
Výstava posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze z ateliéru doc. Ing. arch. Zuzany Peškové, Ph.D. a Ing. arch. Jana Kašpara, Ph.D. na téma rozhledna v Mníšku pod Brdy. Studenti ve svých projektech analyzovali krajinu v okolí města, následně navrhli vhodná místa pro rozhlednu a vytvořili konkrétní návrhy staveb, které mohou být v budoucnosti realizovány blízko barokního areálu na Skalce či v lokalitě Včelník.  Téma rozhledny se nabízí nejen kvůli nově vznikající CHKO Brdy. Rozhledny se významně podílí na podpoře turistického ruchu, a tím pádem i na rozvoji místní ekonomiky apod. Pro místní i turisty jsou nejen prostředníkem spojení s krajinou, ale i místem setkávání, klidu a relaxace. Mohou však nabízet i jiné doplňující provozy spojené se sportem či kulturou.
Vernisáž 20. 3. 2016 v 16 hodin
http://www.mnisek.cz/obcan/kultura/?ftshow=1081#ka1081

18. 3. 2016
(š) Info pro 4. ročník bc A+S
Informační schůzka k navazujícímu magisterskému studiu na FSv proběhla v pátek 18. března od 13.00 v posluchárně B-280.
Na programu byla informace k podávání přihlášky, krátká prezentace magisterského studia A+S, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Konstrukce pozemních staveb, Management a ekonomika.
V závěru doplnění ke Státním závěrečným zkouškám bc studia v červnu 2016.

17. 3. 2016

(s) Dřevěná stavba roku 2016

Do soutěže Dřevěné stavby roku 2016 přihlásila absolventka A+S Sandra Schwarzová svůj diplomní projekt – Pavilon slonů. S tímto projektem vyhrála již v září studentskou soutěž, nyní jej ale mohla přihlásit do této soutěže opět a vyhrála 1. místo. Navíc jí chybělo pouhých 41 hlasů na 1. místo ve veřejném hlasování. Jiné než první místo se sice nevyhlašuje, ale i tak je „pomyslné“ stříbro krásné.

Reportáž ze slavnostního vyhlášení vítězů DSR 2016. Nadace Dřevo pro život. Zveřejněno 22. 4. 2016. http://www.drevoprozivot.cz/novinky/drevena-stavba-roku/reportaz-ze-slavnostniho-vyhlaseni-vitezu-dsr-2016-ve-krtinach

16. 3. 2016 – 18. 3. 2016
(v) Umění bydlet očima studentů katedry architektury FSv ČVUT v Praze
Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Nikolay Brankov
Katedra architektury FSv ČVUT v Praze
Výstava byla doprovodnou akcí konference Evropský habitat.
16. – 18. 3. 2016
Kongresové centrum Praha
Tématy výstavy se staly projekty oceněné Žlutou kartou, Bytový dům Dejvická brána, Současné otázky bydlení v rozborech studentů Erasmus+, Můj prostor, Experimantální projekty, Komunitní bydlení, Nové vize pro Prahu.
www.euroreanhabitat.com
https://apluses.cz/umeni_bydlet/

12. 3. 2016 – 13. 3. 2016
(w) Workshop café_Čítárna
Katedra architektury FSv ČVUT ve spolupráci s AS+ a ŠTUK uspořádala workshop na design interiéru čítarny na fakultě stavební sloužící k nové funkci kavárny.
Workshop trval 36 hodin. Předmětem soutěžního workshopu byl návrh interiéru “café Čítárna”. Cílem bylo získání kvalitních návrhů a podkladů pro realizaci daného prostoru. Vítězné návrhy byly vybrány porotou ustanovenou organizátory. Hlavní organizátoři se nezavázali k realizaci vítězného návrhu či jeho realizaci v plném rozsahu.
https://www.facebook.com/events/1268847759811534/

10. 3. 2016 – 30. 4. 2016
(v) Přádelna de Liser, Slaný Kvíček: nový život pro opuštěný průmyslový areál
prof. Ing. arch. Tom Šenberger, doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.
Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Knihovna Václava Štecha ve Slaném
10. 3. 2016 – 30. 4. 2016
Knihovna Václava Štecha ve Slaném
Výstava studentských projektů studijního programu Architektura a stavitelství „ Přádelna de Liser, Slaný Kvíček: nový život pro opuštěný průmyslový areál“.
Vernisáž 10. 3. 2016 v 16 hodin, ve vstupním prostoru knihovny.
http://www.infoslany.cz/cs/modul/web/akce/11445-novy-zivot-pro-opusteny-prumyslovy-areal-pradelna-de-liser/

29. 2. 2016
(w) Iniciační workshop k soutěži Český ostrovní dům
Ing. arch. Jana Hořická, Ph.D.
Fakulta stavební pro své studenty přinesla příležitost stát se součástí unikátního projektu ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM 2016. Šlo se o ojedinělou studentskou architektonickou soutěž na vytvoření ideové studie off-grid (ostrovní) stavby v kontextu šumavské krajiny.
Na úvodním workshopu v pondělí 29. 2. 2016 od 14:00 v atelierech 7-8 (Atelier D), se účastníci setkali s lidmi, kteří za ČOD stojí a na první tématické odborné přednášky:
Pavel Podruh: filozofie projektu ČOD
Jana Hořická: podstata a zadání studentské soutěže
Aleš Brotánek: optimalizace v navrhování energeticky efektivních budov
Štěpán Mančík: ostrovní systémy a jejich udržitelnost
www.ceskyostrovnidum.cz

26. 2. 2016 – 27. 2. 2016
(s) Superstudio 2016
Ing. arch. Jana Hořická, Ph.D., Ing. arch. Luboš Knytl
Ateliér D na FSv ČVUT hostil již tradičně ideová soutěž Superstudio. První kolo se uskutečnilo během 24 hodin ve všech městech s výukou architektury a nejlepší týmy z Prahy, Brna, Ostravy i Liberce představili své projekty před veřejností a odbornou porotou o týden později na finále v brněnském prostoru Praha/Fórum pro architekturu a média, kde byli vyhlášeni vítězové. Zúčastnit se mohli dvou-tříčlenné týmy vysokoškolských studentů.
www.superstudiocontest.cz

22. 2. 2016
(š) Začátek výuky letního semestru

X