18. 2. 2019

(š) Začátek výuky letního semestru 2018/19.

20. 2. 2019

(s) Externí oživení čerpacích stanic EuroOIL

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, ČEPRO, a.s.

Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

Předmětem soutěže je zpracování návrhu relaxačního a informačního prostoru / místa na čerpacích stanicích EuroOil (velikost 15-30m2). Tento architektonicky jednoznačně vymezený prostor by měl zákazníkům čerpacích stanic nabídnout místo pro odpočinek a současně by se měl stát bodem, který si zákazníci identifikují se značkou EuroOil / ČEPRO a stane se nedílnou součástí a oživením čerpacích stanic sítě Čepro v ČR. Zásadní podmínkou zadavatele jsou investiční náklady, které by na úpravu jedné ČS neměly překročit 200tis Kč.

Řešené místo bude obsahovat tyto prvky:

– Venkovní posezení

– Odpadkové koše a kontejnery pro tříděný odpad

– Slunečník, stojany na kola, informační turistické cedule o zajímavých místech v okolí ČS

Cílem projektu je sjednocení exteriérů čerpacích stanic a zlepšení komfortu pro stále náročnější zákazníky. Vznikne venkovní oddychové zóna pro motoristy, ale i pro cyklisty se stojanem na kola. Doplnění kontejnerů na tříděný odpad podpoří ekologické chování společnosti Čepro a.s. K návrhům jednotlivých ČS bude potřeba přistupovat individuálně v návaznosti na velikost volného prostoru, možnost parkování a s přihlédnutím na bezpečnostní vzdálenosti (nádrže, PB lahve, výdejní stojany). Proto je důležité, aby vlastní návrh umožňoval flexibilně reagovat na různá prostředí a přesto si zachoval jednotný design a shodné identifikační znaky.

Architektonická, studentská, neanonymní – určená pro studenty vybraných ateliérů magisterského programu A+S, kteří mají zapsaný vzimním semestru akademického roku 2018/19 ateliérový předmět AMG1 nebo AMG2.

22. 2. 2019 – 27. 2. 2019

(p, w) Scola Telcz 

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Donau-Universität Krems, Masarykova univerzita, Slovenská technická univerzita, Národní památkový ústav, Centrum excelence Telč

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. arch. Iva Dvořáková, doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

22. 2. 2019 – 27. 2. 2019

Telč

Interdisciplinární workshop, jehož tématem bylo otevření, propojení a utváření nového parteru dvou univerzitních center ČVUT a MUNI. 

Scola Telcz. Oficiální webová stránka akce.https://www.scola-telcz.net/ [online]. Dostupné 18. 10. 2019. https://www.scola-telcz.net/kopie-von-sommerschule-2018

6. 3. 2019

(p) Prezentace volnočasového areálu Čihadla

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Vladimír Gleich

6. 3. 2019

IPR Praha / CAMP

Prezentace studentů z ateliérů Gleich – Kopřiva na téma volnočasového areálu Čihadla. Prezentováno 7 týmových projektů.

6. 3. 2019

(p) Stereoskopická projekce

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Matěj Boháč

6. 3. 2019

Ateliér D

Promítání výběru stereofotek a vyprávění o ročním studijním a pracovním pobytu v Norsku za Polárním Kruhem, který dal  cestovatelům nahlédnout do severské nátury a přírody mnohem lépe, než předchozí krátké výlety. Fotografie zobrazovaly liduprázdnou severskou divočinu v dramatický proměnách. Posluchači se mimojiné dozvěděli, jak se lyžuje v zemi, kde má lyžování tisíciletou tradici, nebo zda se dá v pověstně drahém Norsku hospodařit s minimálními náklady.

Matěj Boháč / Stereoskopická projekce fotek z Norska. Archiweb. www.archiweb.cz [online]. Dostupné 18. 10. 2019. https://www.archiweb.cz/en/e/matej-bohac-stereoskopicka-projekce-fotek-z-norska

13. 3. 2019

(p) Co je architektura? Ferdinand Leffler

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

13. 3. 2019

Ateliér D

Šestý cyklus s názvem „Co je architektura?“ zahájil Ferdinand Leffler, zahradní architekt, který představil svůj přístup k práci a projekty svého ateliéru.

Co je architektura? Ferdinand Leffler. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 13. 3. 2019. https://www.facebook.com/events/391508368313284/

14. 3. 2019 – 7. 4. 2019

(v) Výstava interiéry pro Prahu 6 v návrzích studentů A+S

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Helena Míková Hexnerová, Ph.D., Ing. arch. Anna Marie Černá, Ing. arch. Petra Lenz

14. 3. 2019 – 7. 4. 2019

Galerie Skleňák

Výstava představila výběr z projektů, které vytvořili studenti magisterského studia programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v předmětu Interiér pod vedením Ing. arch. Heleny Míkové Hexnerové, Ph.D. a Ing. arch Petry Lenz. Jde o návrhy interiérů pro čtyři objekty vytipované ve spolupráci s Prahou 6 – obřadní síň, Písecká brána, papírna Bubeneč a struskovna Veleslavín.

Vernisáž výstavy „Interiéry pro Prahu 6 v návrzích studentů A+S”. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 13. 3. 2019. https://www.facebook.com/events/galerie-skleňák-nám-svobody-1/vernisáž-výstavy-interiéry-pro-prahu-6-v-návrz%C3%ADch-studentů-as/2418225171530728/

14. 3. 2019 – 16. 4. 2019

(v) Výstava kreseb posluchačů A+S Telč’18

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, akad. mal. Jan Bačkovský

14. 3. 2019 – 16. 4. 2019

Galerie FSv

Výstava představila kresby studentů ze zářijového plenéru v Telči.

TELČ 18′ Oficiální webová stránka Fakulty stavební ČVUT v Praze [online]. web.fsv.cvut.cz. Dostupné 13. 3. 2019. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/407/

19. 3. 2019

(r) Slavnostní představení nové publikace Sbory CČSH – architektonické dědictví našich regionů

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Církev československá husitská

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Nikolay Brankov a kol.

19. 3. 2019

Husův sbor CČSH v Praze 10 – Vinohradech

Publikace je výsledkem projektu Ministerstva kultury České Republiky „Přínos Církve československé husitské ke kulturnímu dědictví novodobého státu v kontextu rozvoje architektury v regionech – Nedoceněná architektura po vzni- ku samostatného československého státu“a grantů Katedry architektury SVK a SGS ČVUT v Praze. Výsledky projektu publikované v této knize akcentují unikátnost meziválečné stavební kultury Církve českoslo- venské husitské, kterou lze bezpochyby interpretovat jako součást budování nového demokratického státu a hodnotit její význam i v širších společenských, kulturních a ideově- duchovních souvislostech té doby, jak v centrech dění tak v jednotlivých regionech.

Prezentace nové knihy SBORY CČSH. Oficiální webová stránka Církve československé husitské [online]. www.ccsh.cz. Dostupné 13. 3. 2019. https://www.ccsh.cz/calendar.php?action=show&cid=3132

21. 3. 2019 – 21. 4. 2019

(v) Výstava studentských prací ve Vimperku

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Jaromír Kročák

21. 3. 2019 – 21. 4. 2019

Happy Caffee

Výstava studentských prací z ateliéru Novotná-Kročák, které se připojily k projektu Hledá se Vimperk a řešily arboretum, hřbitov a letní scénu.

Výstava studentských prací. Vimperk žije! [online].vimperkzije.cz. Dostupné 18. 3. 2019. https://vimperkzije.cz/index.php/2019/03/18/vystava/

3. 4. 2019

(r) Promoce absolventů magisterského studia A+S

11. 4. 2019 – 15. 5. 2019

(v) Výstava Hmotnost. Výstava fotografií uměleckých děl a intervencí v dejvickém kampusu.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Marek Mach

11. 4. 2019 – 15. 5. 2019

Galerie FSv

Projekt Hmotnost vznikl prvotně za účelem zmapování dejvického kampusu a uměleckých děl v něm. Nyní máme k dispozici ucelený soubor 30 uměleckých děl a intervencí do veřejného prostoru v areálu dejvického kampusu. Jedná se o umělecká díla, která byla umisťována jako součást výstavby univerzitních budov již od 60. let a podporována „čtyřprocentním“ zákonem o podpoře umění. Soubor je doplněn díly z porevoluční doby, ale také nejsoučasnějším i uměle ckými intervencemi. Výjimečný soubor je to z toho pohledu, že zahrnuje díla ze všech zmíněných období. Umění hlavně z doby minulého režimu je striktně spjaté se zaměřením technické univerzity, případně pak se zaměřením jednotlivých fakult (není ideologicky zatížené) a dostala zde šanci tvořit řada předních umělců 20. století. Soubor uměleckých děl je tak nedílnou součástí jak veřejného prostoru, budov samotných, tak i identity univerzity (převážně ČVUT).

Umění působí ve veřejném prostoru jako určitá přidaná hodnota. O to více v prostředí univerzity, kde se formují další generace studentů. Kvalita a vnímání veřejného prostoru jde ruku v ruce s kvalitou a vnímáním uměleckých děl ve veř. prostoru (nelze to oddělit). Jsme tudíž přesvědčeni, že jsme na stejné vlně, jako řada aktivit, které se začínají poslední dobou dít kolem veřejného prostoru a umění v něm –  a právě v dejvickém kampusu by se měly tyto aktivity propojov at a vz& aacute;jemně podporovat.

Projekt HMOTNOST díla pojmenovává, zařazuje do kontextu, zjišťuje autory a zařazuje dobově. Jeho cílem je přiblížit toto umění lidem, kteří dejvický kampus denně navštěvují a je tak každodenní součástí jejich času tráveném zde. Kromě toho by HMOTNOST měla upozornit na jejich hodnoty a tolik důležitou údržbu. Neméně důležitým bodem je zapojení děl do kontextu veřejného prostoru kampusu a být součástí plánování a úprav těchto prostor.

Máme dále plány na řadu opatření, které by mohly situaci a vnímání zlepšit (ale jak je psáno výše, mělo by to být v kooperaci s úpravami veřejných prostor kampusu a naopak). Také bychom chtěli s projektem vyjít na světlo toto jaro/léto, a to ideálně za pomoci nějaké postupné kampaně v kampusu završené jednodenní akcí.

K projektu vznikl i web (http://hmotnost.cvut.cz/), který pečlivě srovnává informace o jedno tlivých dílech, jejich autorech a cenné informace z historických pramenů. Stejně tak je zde k vidění interaktivní mapa se vše mi uvedenými díly a základní informace o nich, jako je pojmenování, datování a uvedení příslušného autora.Vernisáž 11. 4. 2019

Výstava fotografií uměleckých děl a intervencí v dejvickém kampusu. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 11. 4. 2019. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/413/

17. 4. 2019

(p) Co je architektura? Miloš Kopřiva

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

17. 4. 2019

Ateliér D

Projekty a vize Studia membránové architektury

Při příležitosti 10 letého jubilea působení SMA na ČVUT přednáší prof. Ing.arch. Miloš Kopřiva.

Co je architektura? / Sporadical. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 17. 4. 2019. https://www.facebook.com/events/2173502849627383/

18. 4. 2019

(s) Vyhlášení vítězů národního kola soutěže Multi Comfort House Isover

Saint-Gobain Isover

18. 4. 2019

FA ČVUT

Úkolem 15. mezinárodního ročníku Studentské soutěže Multi-Komfortní dům, který vyvinula společnost Saint-Gobain v úzké spolupráci s městem Milán, je oživení a opětovné spojení oblasti v okolí stanice metra Crescenzago s městem v souladu s vizí #milano2030. V národním kole uspěli Iva Jeřábková – Václav Šimeček (1. místo) a Jiří Trnka – Martin Houska (2. místo).Všichni studenti postpupili do mezinárodního kola, které bude konalo v červnu v Milanu. 

Mezinárodní studentská soutěž 2019 – vyhlášení výsledků. Oficiální webová stránka společnosti Isover [online]. www.isover.cz. Dostupné 25. 4. 2019. https://www.isover.cz/aktuality/mezinarodni-studentska-soutez-2019-vyhlaseni-vysledku

24. 4. 2019

(p) Co je architektura? Přednáška Sporadical

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

24. 4. 2019

Ateliér D

SPORADICAL tvoří: Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec a Veronika Sávová

Architektonický atelier SPORADICAL tvoří od roku 2003 kolektiv výše jmenovaných architektů, doplněný podle charakteru projektu ověřenými spolupracovníky a specialisty.

Věnujeme se koncepční architektuře a urbanismu. Racionálně promýšlený koncept doplňujeme o výraznou výtvarnou stránku. Zpracováváme projekty různých měřítek i typologií, vždy se snažíme o intenzivní komunikaci a spolupráci s investorem. 

Naše práce získala několik odborných ocenění, v roce 2007 cenu Grand Prix architektů, v roce 2009 Cenu starosty Prahy 6, v roce 2014 Cenu Think Arch.

Co je architektura? / Sporadical. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 24. 4. 2019. https://www.facebook.com/events/280476576212688/

26. 4. 2019 – 9. 6. 2019

(v) Kouzlo historické techniky

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní zemědělské muzeum v Praze

doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar. Ph.D.

26. 4. 2019 – 9. 6. 2019

Národním zemědělském muzeu v Praze

13. ročník výstavy kreseb posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství s tématikou historické techniky vystavené v Národním zemědělském muzeu v Praze a Národním technickém muzeu.

Vernisáž výstavy 25. 4. 2019

Výstava Kouzlo historické techniky – XIII. ročník. Oficiální webové stránky Národního zemědělského muzea. www.nzm.cz [online]. Dostupné 10. 5. 2019. https://www.nzm.cz/akce/vystava-kouzlo-historicke-techniky-xiii-rocnik

11. 5. 2019 – 30. 6. 2019

(v) Výstava interiéry pro Prahu 6 v návrzích studentů A+S

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Helena Míková Hexnerová, Ph.D., Ing. arch. Anna Marie Černá, Ing. arch. Petra Lenz

11. 5. 2019 – 30. 6. 2019

OC Šestka

Výstava představila výběr z projektů, které vytvořili studenti magisterského studia programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v předmětu Interiér pod vedením Ing. arch. Heleny Míkové Hexnerové, Ph.D. a Ing. arch Petry Lenz. Jde o návrhy interiérů pro čtyři objekty vytipované ve spolupráci s Prahou 6 – obřadní síň, Písecká brána, papírna Bubeneč a struskovna Veleslavín.

Vernisáž výstavy „Interiéry pro Prahu 6 v návrzích studentů A+S”. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 13. 3. 2019. https://www.facebook.com/events/galerie-skleňák-nám-svobody-1/vernisáž-výstavy-interiéry-pro-prahu-6-v-návrz%C3%ADch-studentů-as/2418225171530728/

17. 5. 2019

(š) Konec výuky letního semestru 2018/2019

20. 5. 2019

(š) Začátek zkouškového období letního semestru 2018/2019

29. 4. 2019 – 4. 6. 2019

(v) Výstava projektů ATZ2 a AT01

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

29. 4. 2019 – 4. 6. 2019 

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za letní semestr 2018/19.

Odevzdání atelierů 2018/2019. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2018. http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

5. 6. 2019 – 11. 6. 2019

(v) Výstava projektů AT3, AAKA a ATUR

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze

5. 6. 2019 – 11. 6. 2019 

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za letní semestr 2018/19.

Odevzdání atelierů 2018/2019. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2018. http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

12. 6. 2019 – 18. 6. 2019

(v) Přehlídka závěrečných prací A+S

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze

12. 6. 2019 – 18. 6. 2019 

Ateliér D

Výstava bakalářských a diplomových prací za letní semestr 2018/19.

Odevzdání atelierů 2018/2019. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Dostupné 9. 10. 2018. http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

28. 6. 2019

(š) Konec zkouškového období letního semestru 2018/2019

3. 7. 2019 – 30. 9. 2019

(v) Zeleň na hranici města

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Matěj Boháč, Ing. arch. Iva Dvořáková, Ing. arch. Tereza Čivrná

3. 7. 2019 – 30. 9. 2019

Foyer IPOS, Jeseník

Výstava studentských prací zpracovaných v rámci předmětu ATZ1 v ateliéru Boháč – Dvořáková – Čivrná. Zadání se týkalo Lesopraku nad Smetanovými Sady v Jeseníku.

Vernisáž výstavy včetně prezentace 3. 7. 2019

Zeleň na hranici města. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 3. 7. 2019. https://www.facebook.com/events/foyer-ipos-jesen%C3%ADk-ul-k-čapka-114710/zeleň-na-hranici-města/581727095685551/

9. 7. 2019 – 17. 11. 2019

(v) Výstava Václav IV. – král ve stínu svého otce

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, České muzeum stříbra Kutná Hora p. o.

Ing. arch. Vojtěch Dvořák

9. 7. 2019 – 17. 11. 2019

České muzeum stříbra Kutná Hora

Neobvyklý pohled na osobnost tohoto rozporuplného panovníka připravená k 600. výročí jeho úmrtí. Součástí výstavy byly modely a panely, které jsou výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT. Jde o historické modely staveb období Václava IV., které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a nikdy nevznikly.

K vidění byly mimo jiné modely:

Staroměstská radnice a Novoměstská radnice k roku 1420

Hrádek na Zderaze s kostelem sv. Václava

Betlémská kaple s kostelem sv. Filipa

Kaple Božího těla na Dobytčím trhu

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské mostecké věže s Karlovým mostem

Výstava se konala pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a radního pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Karla Horčičky MPA.

Vernisáž 11. 7. 2019

Václav IV. – král ve stínu svého otce. Oficiální webové stránky města Kutná Hora [online]. www.kutnahora.cz Dostupné 10. 7. 2019.https://www.kutnahora.cz/calendar/vaclav-iv-kral-ve-stinu-sveho-otce

12. 7. 2019 – 31. 8. 2019

(v) Vize interiérů úštěcké fary

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, fara Úštěk

Ing. arch. Helena Míková Hexnerová, Ph.D., Ing. arch. Anna Marie Černá

12. 7. 2019 – 31. 8. 2019 

fara v Úštěku

Návrhy a project magisterských studentů Architektury a stavitelství, jejichž tématem byla restaurace na úštěcké faře.

Výstava na faře. Oficiální webové stránky města Úštěk [online].m.mesto-ustek.cz. Zveřejněno 12. 7. 2019.

 http://m.mesto-ustek.cz/vystava-na-fare/a-1633

12. 7. 2019 – 31. 8. 2019

(v) Vize interiérů úštěcké fary

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, fara Úštěk

Ing. arch. Helena Míková Hexnerová, Ph.D., Ing. arch. Anna Marie Černá

12. 7. 2019 – 31. 8. 2019 

fara v Úštěku

Návrhy a project magisterských studentů Architektury a stavitelství, jejichž tématem byla restaurace na úštěcké faře.

Výstava na faře. Oficiální webové stránky města Úštěk [online].m.mesto-ustek.cz. Zveřejněno 12. 7. 2019.

 http://m.mesto-ustek.cz/vystava-na-fare/a-1633

9. 8. 2019 – 1. 9. 2019

(v) Výstava Architektura

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, 3 kurátorky

prof. akad. nach. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.

9. 8. 2019 – 1. 9. 2019 

Invalidovna

V rámci výstavy byl prezentován průřez aktuálně nejzajímavějších výsledků katedry architektury v akademickém roce 2018/2019: oceněné bakalářské práce, oceněné diplomní projekty a finalisty mezinárodní studentské architektonické soutěže na zastupitelský úřad ČR v Etiopii, pořádané ve spolupráci Katedry atchitektury, Inspireli a Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

Vernisáž 8. 8. 2019

TZ: 3Kurátorky – Architektura. Online magazín artalk.cz [online] Dostupné 15. 8. 2019. https://artalk.cz/2019/08/02/tz-3kuratorky-architektura/

26. 8. 2019 – 30. 8. 2019

(w, v, p) Letní škola architecture a stavitelství Ateliér D: Prvek

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Památková komora ČR, Omnium z. s.

prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Mgr. Barbora Větrovská, doc. Dr. Ing. Václav Liška, Ing. arch. Stanislava Šulcová, Ing. arch. Štěpán Lajda, Spolek AS+

26. 8. 2019 – 30. 8. 2019 

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Na počest 150. výročí publikace periodického zákona prohlásila OSN rok 2019 za Mezinárodní rok periodické tabulky prvků. Při této příležitosti pořádala katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze letní školu architektury a stavitelství, jejímž výchozím tématem se tak stal PRVEK – architektonický, urbanistický, konstrukční, ochranný, … a samozřejmě chemický.

Program letní školy byl koncipován do pěti pracovních dní v termínu 26. 8. – 30. 8. 2019 v kombinaci třídenního semináře a dvoudenního workshopu.

Seminář byl organizován ve spolupráci s Omnium z. s. a Památkovou komorou ČR, za mediální podpory portálů Propamatky.cz a Koordinuj.cz a s.

Workshop byl organizovaný a vedený doc. Ing. Sabahem Shawkatem, Ph.D. z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a jeho týmem. Od pondělí do pátku byla v Ateliéru D instalována výstava modelů lehkých konstrukcí. Před budovou fakulty stavební byl k vidění model tensegritu 1: 1 a da Vinciho mostu. Výstava a workshop byly podpořeny z prostředků Kultúrne a edukační grantové agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA), projektu 002VŠVU-4/2019 Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov.

V pondělí a úterý probíhal seminář formou přednášek věnovaných prvku architektonickému, urbanistickému, chemickému a ochrannému: Úvodní přednášku na téma základní prvky architektury měla doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková (FSv ČVUT v Praze), navázal doc. Ing. arch. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze) s tématem Veřejná prostranství jako prvek stavby měst, odpoledne bylo věnováno prvku chemickému, součástí přednášky prof. Ing. Mileny Pavlíkové, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze) byla i návštěva laboratoře a ukázka analýzy prvků. Doc. Ing. Martina Eliášová, CSc. (FSv ČVUT v Praze) představila sklo jako materiál pro nosné konstrukce. Přednášku Státní tiskárny cenin na téma: „Ochranné prvky bankovek“ přednesl výrobní ředitel Ing. Ondřej Hyršl, který také spolu s Martinem Srbem – grafikem a rytcem odpovídal na zajímavé dotazy účastníků Letní školy. Všichni přítomní se zúčastnili komentované prohlídky výstavy pořádané ve spolupráci s Památkovou komorou ČR s názvem “ Ochranné prvky na bankovkách včera a dnes“ v Galerii NaCH. Doc. Dr. Ing. Václav Liška a BcA. Michaela Caranová prozradili účastníkům řadu zajímavostí z historie bankovnictví.

Úterý zahájil doc. Ing. arch. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze) přednáškou Od Agendy 21 k Vitruviovi: hledání základních prvků architektury, následovala procházka dejvickým kampusem s Ing. arch. Markem Machem (FSv ČVUT v Praze) a představení projektu Hmotnost – výtvarných děl v kampusu Dejvice. Transformaci prvku městských hradeb věnoval svou přednášku doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš (FSv ČVUT v Praze). Následně proběhla návštěva výstavy modelů lehkých konstrukcí, které v Ateliéru D instaloval doc. Ing. Sabah Shawkat, Ph.D. se svým týmem, prof. Pešková účastníky pozvala na čtvrteční a páteční workshop.Prvky cirkulární architektury představil akad. arch. Aleš Brotánek (AB ateliér). Architekt Marco Maio zaujal přednáškou Shaping the Light – The Architectural Space Defined by LIGHT.Osobnosti architekta jako prvku, který mění vše, se věnoval Ing. Karel Smejkal, Ph.D., Intl. Assoc. AIA (FSv ČVUT v Praze). Účastníci letní školy si mohli vyplnit dotazníky na http://k129.cz/psychology/ a dozvědět se tak něco o své osobnosti.

Přednáška Ph.Dr. Rudolfa Pošvy, CSc. (FSv ČVUT v Praze) otevřela středeční den, který pokračoval procházkou Prahou. V Královské zahradě byla pozornost věnována architektonickým prvkům Belvederu a Velké Míčovny. Poté se pokračovalo na Pohořelec, kde byl nejdříve navštíven Strahovský klášter, potéLoretánské náměstí –Černínský palác a Loreta, přes Nový Svět se šlo ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech a odtud na Hradčanské náměstí, kde jsme se zaměřili na paláce Thunovský, Martinický, Schwarzenberský a Salmovský  )a také na mariánský sloup. Na Pražském hradě byl navštíven chrám svatého Víta. Dále se výklad Dr. Pošvy zaměřil na dílo architekta Plečnika. Účastníkům letní školy se podařilo zahlédnout i pana prezidenta. Procházka i seminář letní školy skončily pod Starými zámeckými schody.

Seminář letní školy měl 14 aktivních účastníků, byla to skupina velmi rozmanitá: pracovníci památkové péče, městských úřadů, projektanti, architekti, studenti různých středních a vysokých škol a nadšenci se zájmem o to, dozvědět se něco nového v populárně naučném duchu letní školy.

VÝSTAVA LEHKÉ KONSTRUKCE

Doc. Ing. Sabah Shawkat, Ph.D. z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě s jeho týmem instalovali od pondělí do pátku v Ateliéru D výstavu unikátních modelů lehkých konstrukcí. Před budovou fakulty stavební byl k vidění model tensegritu 1: 1 a da Vinciho mostu. Výstava a workshop byly podpořeny z prostředků Kultúrne a edukační grantové agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA), projektu 002VŠVU-4/2019 Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov.

WORKSHOP LEHKÉ KONSTRUKCE

Doc. Ing. Sabah Shawkat, Ph.D. zahájil workshop prezentací lehkých konstrukcí a na modelech předvedl jejich principy. Účastníci si mohli vyzkoušet rozebrat a znovu sestavit modely fungující na principech popsaných Leonardem da Vinci. Modely byly unikátně vyrobeny a přivezeny z Bratislavy právě pro workshop. Před fakultou stavební se účastníci workshopu seznámili s konstrukcí da Vinciho mostu a tensegritem na modelech 1: 1. Poté následovala vlastní fáze vyzkoušení si základních principů. S pomocí doc. Shawkata si účastníci připravili základní prvky, které se podporovaly navzájem. Tyto základní prvky v pátek spojovaly do složitějších konstrukčních celků a vyzkoušeli si, že konstrukce založené na vzájemném podporování se prvků sice vypadají jednoduše, ale vyžadují přemýšlení a zručnost. Workshop byl dokončen pod vedením prof. Ing. arch. Ing. Zuzany Peškové, Ph.D. Pokusy aktivních účastníků workshopu o aplikaci principů reciprocal-structures v modelech byly v pátek odpoledne instalovány do zahrady před fakultou stavební.

V rámci workshopu se s lehkými konstrukcemi a jejich principy seznámilo průběžně 14 zájemců: studentů bakalářského, magisterského a doktorského programu Architektura a stavitelství, zaměstnanců katedry architektury FSv ČVUT v Praze, architektů, studentů středních škol a žáků základních škol, pracovníků památkové péče. Někteří z nich se aktivně zapojili do tvůrčí části workshopu a vyzkoušeli si principy lehkých konstrukcí na vlastnoručně sestavených modelech.

Výstava a workshop byly podpořeny z prostředků Kultúrne a edukační grantové agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA), projektu 002VŠVU-4/2019 Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov.

Oficiální stránky letní školy apluses.cz/letni-skola-architektury [online] Dostupné 20. 10. 2019. https://apluses.cz/letni-skola-architektury/

2. 9. 2019 – 15. 9. 2019

(v) Výstava Písecká brána

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Praha 6

Ing. arch. Helena Míková Hexnerová, Ph.D., Ing. arch. Anna Marie Černá

2. 9. 2019 – 15. 9. 2019

Písecká brána

Výstava prací studentů Architektury a stavitelství, kdy v rámci výuky zpracovali návrhy úprav 4 objektů Prahy 6, včetně Písecké brány. S respektováním klenutého prostoru, interiéru kavárny, historické hodnoty objektu a navržením všech konstrukcí jako samonosné.

Interiéry studentů architektury. Webové stránky Písecké brány [online] www.piseckabrana.cz Dostupné 15. 9. 2019. https://www.piseckabrana.cz/akce/pripravujeme/1233-interiery-studentu-architektury

2. 9. 2019 – 29. 10. 2019

(v) Telč’18

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, město Telč

doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka

2. 9. 2019 – 29. 10. 2019

Vstupní hala radnice v Telči

Výstava představila kresby studentů ze zářijového plenéru v Telči.

TELČ 18′ Oficiální webová stránka města telč [online]. www.telc.eu. Dostupné 20. 10. 2019. https://www.telc.eu/kalendar/1643

11. 9. 2019 – 10. 10. 2019

(v) Co se skrývá pod podlahou?

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní knihovna ČR

Ing. arch. Vojtěch Dvořák

11. 9. 2019 – 10. 10. 2019

Galerie Klementinum

Expozice představila nejdůležitější výsledky výzkumů, které proběhly v Klementinu v letech 1997 – 2017. Ty přinesly zcela nové informace o středověké historii místa. Vystaveny budou i zajímavé artefakty, které se v areálu našly. Dále bylo možné si prohlédnout model dominikánského kláštera, který jezuitská kolej postupně nahradila. Součástí expozice byly modely, na nichž se podíleli pedagogové katedry architektury a studenti programu Architektura a stavitelství.

Co se skrývá pod podlahou? Oficiální webová stránka Národní knihovny České republiky [online]. www.nkp.cz. Dostupné 20. 10. 2019. https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/archeo

14. 9. 2019 – 20. 9. 2019

(e) Exkurze Polsko

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

14. 9. 2019 – 20. 9. 2019

Warszawa, Lodź, Poznań

Zahraniční cesta za architekturou Polska – Warszawa, Lodź, Poznań a architektura mimo centra.

Exkurze Polsko. Oficiální webová stránka katedry architektury [online]. k129.cz. Zveřejněno 17. 5. 2019. http://k129.cz/exkurze-polsko/

17. 9. 2019

(š) Promoce absolventů magisterského studia

17. 9. 2019

(s) Předána Cena profesora Voděry 2019

Nejlepší diplomovou prací na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství se stala a cenu profesora Voděry za rok 2019 získal

VOJTĚCH DĚDEK

KOSTEL – MLADÁ BOLESLAV

Vedoucí práce prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

Celou práci včetně posudků si můžete prohlédnou na https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83784

Architektonická studie včetně vybraných částí projektové dokumentace římskokatolického kostela zasvěceného svatému Bernardovi z Clairvaux v Mladé Boleslavi. Návrh navazuje na předcházející komplexní urbanistickou studii území v okolí třídy Václava Klementa. Kostel je umístěn na severní hraně nového náměstí. Jednoduchá hmota jasně definuje funkce a hierarchii prostorů. Převýšený prostor zaštiťuje důležitou liturgii hlavní lodě a kaplí, zatímco nižší prostory jsou vyčleněny pro komunitní funkce ve dvou podlažích. Orientace hlavní lodi navazuje na hlavní osu náměstí, sever-jih. Použité cihly poskytují pocit bezpečí a jistoty. Dřevěná střešní konstrukce a dřevěný nábytek se s cihlami materiálově doplňují a vnášejí přírodní prvky. Slunce přichází velkým presbytářovým oknem, dále převážně šikmými světlíky a poskytuje rozptýlené denní světlo bez rušivých vizuálních vazeb na okolní město. Je to místo, kde můžeme být opravdu odstíněni od každodenního života.

Cena byla předána u příležitosti slavnostních promocí v Betlémské kapli ve středu 17. 9. 2019

Nominované práce:

Jméno nominovaného Název práce vedoucí Odkaz na dspace
Dušana Andrášová Rohanský ostrov, Rohan Island Durdík Petr https://dspace.cvut.cz/handle/10467/84054
Vojtěch Dědek Kostel – Mladá Boleslav Hlaváček Michal https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83784
Tadeáš Hlaváček Administrativní budova Malešice Lédl Petr https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83801
Tomáš Krupička Železniční muzeum Praha Masarykovo nádraží Kotas Patrik https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83884
Barbora Krýdová Hotel Čihadla Gleich Vladimír https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83813
Martin Šebek Konverze bývalé holešovické elektrárny Šenberger Tomáš https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83855
Kateřina Tichá Rozšíření areálu bývalého Anežského káštera v Praze Zykan Radek https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83859
Olexandra Tsesko Krytý plavecký areál s víceúčelovým bazénem – Čihadla Kopřiva Miloš https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83863
Matyáš Vrtiška Národní knihovna, Nábřeží Ludvíka Svobody v Praze Šmolík Michal https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83870

Hodnotící komise:

Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce  Ing. arch. Daniel Stajan)

Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D

Doc. Ing. arch. Luboš Knytl

Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

18. 9. 2019

(š) Promoce absolventů bakalářského studia

18. 9. 2019 – 16. 11. 2019

(v) Václav IV. – Král na rozhraní věků. 600 let od úmrtí římského a českého krále.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Univerzita Karlova

Ing. arch. Vojtěch Dvořák

18. 9. 2019 – 16. 11. 2019

Křížová chodba Karolina

Expozice představila faksimile bible Václava IV., jednoho z nejskvělejších středověkých kodexů s více než 650 ilustracemi, stejně jako faksimile dalších rukopisů, jejichž vznik souvisí s osobou krále Václava IV. Sochařství bylo v Karolinu prezentováno kopiemi tzv. krásnoslohových skulptur, jako je Madona z kostela sv. Jiljí v Třeboni a Madona ze Šternberka. Z oblasti malířství se představily kopie děl Mistra třeboňského oltáře, Madony svatovítské a Madony rynecké. Návštěvníci měli též možnost obdivovat technologické kopie české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, tedy těch korun, jimiž byl Václav IV. korunován. Nechyběly ani modely staveb z doby Václava IV., které na výstavu zapůjčila fakulta stavební ČVUT v Praze – unikátní modely středověkých podob hradu Krakovec, Hrádku na Zderaze a kostela Sv. Václava, Kaple Božího Těla a Krve na Dobytčím trhu a další. Modely vytvořili studenti oboru A+S FSv ČVUT v Praze v rámci volitelného předmětu Architektonické modely.

Akce se konala v rámci projektu MKČR – NAKI (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Národní kulturní identity) Český a římský král Václav IV. – doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu, jehož příjemcem je Univerzita Karlova, projekt je řešen na Katolické teologické fakultě UK. Výstavu podpořil Magistrát Hl. m. Prahy. Partnerem projektu je ČEZ, a.s.

Vernisáž 18. 9. 2019

Václav IV. – král na rozhraní věků. Oficiální webová stránka Univerzity Karlovy [online]. cuni.cz. Dostupné 20. 10. 2019. https://cuni.cz/UK-9953.html

19. 9. 2019

(w) Architektura 60. a 70. let: vize, projekty, realizace Od vize k památce

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, NPÚ, FAST VUT, ARCCHIP

doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.

19. 9. 2019

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identy ČR. V rámci workshopu vystoupili se svými tématy:

Nerealizované projekty 60. a 70. let / Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., FSv ČVUT Praha

Metodika hodnocení architektury druhé poloviny 20. století / Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D., MCMA-ÚOP Brno, prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., FSv ČVUT Praha

Víceúčelová sportovní hala ve Frýdku-Místku jako zaniklá potenciální památka pozdního modernismu / Mgr. Martin Strakoš, ÚOP Ostrava

Plavecký stadion v Českých Budějovicích – jedna z prvních staveb s lanovou střechou v Československu / Mgr. Eva Erbanová, ÚOP České Budějovice

Návrhy a realizace rekreačního areálu pro nejvyšší komunistické funkcionáře ve Vystrkově u Orlické přehrady a problematika památkové ochrany / Mgr. Šárka Koukalová, ÚOP Střední Čechy

Kulturní dům Semily / architektura 2. poloviny 20. století jako „gesamtkunstwerk“ / Mgr. Jaroslav Zeman, ÚOP Liberecký kraj

Hotel PRAHA – Od architektonické soutěže po jeho uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobu / Mgr. Hedvika Křížová, ÚOP Praha

Závěrečné zhodnocení workshopu provedla prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Workshop – Architektura 60. a 70. let: vize, projekty, realizace. Od vize k památce. Oficiální webová stránka Projektu na stránkách Národního památkového ústavu [online]. www.ma6070.cz. Dostupné 20. 10. 2019. https://www.ma6070.cz/cs/akce/48799-workshop-architektura-60-a-70-let-vize-projekty-realizace-od-vize-k-pamatce

22. 9. 2019

(š) Konec akademického roku 2018/2019

X