19. 2. 2018

(š) Začátek výuky letního semestru 2017/2018

27. 2. 2018 – 16. 3. 2018

(v) Telč’17

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

27. 2. 2018 – 16. 3. 2018

Vernisáž 27. 2. 2018

Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze

Výstava kreseb studentů Architektury a stavitelství z plenéru v Telči.

Výstava kreseb Telč ’17. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 27. 2. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/325/

7. 3. 2018

(p) Přednáška Kampus WU Vídeň

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš

7. 3. 2018

Posluchárna C-208

Přednáška spojená s debatou o jednom z nejnovějších univerzitních kampusů v Evropě. Dílo řady významných architektů z celého světa. Kampus z pohledu urbanistického řešení a začlenění do města Vídně. Významné přednosti realizace z pohledu architekta a kampus z pohledu návštěvníka.

Přednáška Kampus WU Vídeň. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 26. 2. 2018. https://apluses.cz/prednaska-kampus-wu-viden/

14. 3. 2018

(p) Co je architektura? Přednáška Václava Aulického

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

14. 3. 2018

Ateliér D

Václav Aulický je český architekt a vysokoškolský profesor. Je absolventem FSv ČVUT. Jeho stavby mají hi-tech a postmoderní prvky. V roce 1967 vystudoval architekturu na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde studoval obor architektura a stavba měst. Od 70. let pracuje v projekční organizaci Spojprojekt Praha a zabývá se především budovami pro spojové technologie a vysílači. Vede zde ateliér i po přeměně firmy na akciovou společnost a její privatizaci. Do širšího povědomí se zapsal návrhem Žižkovské televizní věže, nejvyšší stavby v Praze. Vysílačem se začal zabývat už v roce 1978, ale dokončen byl až v roce 1991. Mezi jeho další stavby patří ohrožený Transgas či již odstraněná Automatická telefonní ústředna v Dejvicích. Od roku 2005 působil zároveň i na Fakultě architektury ČVUT jako vedoucí ateliéru. Později se tamtéž habilitoval jakožto docent.

https://www.facebook.com/prednasky.architektury/

26. 3. 2018

(š) Promoce absolventů mgr studia

4. 4. 2018

(p) Co je architektura? bod architekti

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, AS+

4. 4. 2018

Ateliér D

Mladé architektonické studio, které v posledních letech sbírá úspěchy nejen v architektonických a urbanistických soutěžích. Mezi jejich nejznámější projekty patří návrh radnice pro Prahu 7, víceúčelová sportovní hala v Modřicích či návrh sportovního centra v Chrudimi. Dlouhodobě spolupracují mimo jiné s architektem Zdeňkem Rothbauerem.

Atelier bod architekti s.r.o. je společnost založená v roce 2015 v Praze, fungující jako sdružení architektů od roku 2013. Jádro týmu tvoří Jáchym Svoboda, Jakub Straka a Vojtěch Sosna. Kancelář dlouhodobě spolupracuje s celou řadou odborníku a specialistů ze stavebnictví a dopravy. Na úspěších atelieru má jistě kromě profesní shody na úrovni výtvarných a koncepčních názorů i fakt, že jeho jádro je tvořeno dlouholetými přáteli.

https://www.facebook.com/prednasky.architektury/

4. 4. 2018

(s) Dřevěná stavba roku

Nadace Dřevo pro život

Ing. arch. Vojtěch Slavík

4. 4. 2018

Ing. arch.Vojtěch Slavík zvítězil v soutěži Dřevěná stavba roku 2018 v kategorii Dřevěné konstrukce – návrhy, ve které úspěšně uplatnil svůj školní projekt Jezdecké haly v Pardubicích.

Soutěžilo se v osmi kategoriích, přičemž kromě malých a velkých dětských hřišť si svého vítěze vybírá zvlášť veřejnost a zvlášť jedenáctičlenná odborná porota.

Do ankety bylo přihlášeno 95 dřevěných staveb.

Všichni vítězové ve svých kategoriích obdrželi kromě finanční odměny a prestižního titulu také dubový diplom. Nad anketou převzal záštitu ministr zemědělství Jiří Milek a také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Svaz měst a obcí České republiky.

Letošní ročník ankety Dřevěná stavba roku zná své vítěze. novinky.cz [online]. Zveřejněno 5. 8. 2018. https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/468145-letosni-rocnik-ankety-drevena-stavba-roku-zna-sve-viteze.html

10. 4. 2018 – 10. 5. 2018

(v) Doba Karla IV. v modelech

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. Michal Chalupa, Ing. Přemysl Kraus

10. 4. 2018 – 10. 5. 2018

Vernisáž 10. 4. 2018

Galerie FSv

Fyzické a virtuální modely epochy Lucemburků v zemích Koruny České. Panelová výstava představila modely virtuální i reálné a výběr z fotografií modelů připravovaných mimo jiné pro výstavu Magičtí Lucemburkové a trvalou expozici Praha Karla IV. – Velkolepé staveniště Evropy. Výstavu doplnily studentské modely vybraných známých staveb.

Výstava Doba Karla IV. v modelech. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 10. 4. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/343/

18. 4. 2018

(s) Fakultní kolo SVOČ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Jan Kaspar, Ph.D.

18. 4. 2018 

Ateliér D

Opět byla vyhlášena Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti v sekci Pozemní stavby a architektura – SVOČ pro rok 2018, které se jako každý rok účastní i studenti Architektury a stavitelství a prezentovují tak své projekty v konkurenci ostatních škol v mezinárodním kole. Letos uspěl Otto Urbanec, který v mezinárodním kole soutěže stavebních fakult v kategorii Pozemní stavby a architektura získal se svým rodinným domem Blatce / Houska 3. cenu.

Studentská vědecká odborná činnost. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 14. 8. 2018. https://www.fsv.cvut.cz/svoc/

19. 4. 2018

(s) Brána Rock for People

Fakulta stavební ČVUT v Praze, festival Rock for People

Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D., Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.

19. 4. 2018

Vyhodnocení soutěžních návrhů brány pro festival Rock for People. 

Odborná porota:

prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec (vedoucí katedry architektury)

Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. (garant projektu, odborný asistent katedry architektury)

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. (garant projektu, odborná asistentka katedry architektury)

Pavel Kleník (garant za festival Rock for People)

Milan Paul

Michal Kopic

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 57 projektů. Porota ve dvou kolech hodnocení vybrala vítězné návrhy:

  1. místo: Barbora Markovová
  2. místo: Michal Rešetár 
  3. místo: Oleksandra Derkach
  4. místo: Monika Škardová 
  5. místo: Maryna Fedorová

U vítězného návrhu porota ocenila nápad s využitím festivalového prvku (nádrž na vodu), který byl povýšen na jednoduchý stavební prvek a současně na výtvarný princip celého návrhu. Návrh má potenciál dalšího architektonického rozvoje v rámci programu festivalu.

Fakulta bude mít současně na festivalu stánek, ve kterém bude prezentovat ostatní návrhy studentů.

Studentská soutěž. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 19. 8. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/327/

20. 4. 2018

(s) Národní kolo soutěže Multicomfort House Isover

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Saint-Gobain Isover

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. Josef Hoffmann

20. 4. 2018 

FA ČVUT v Praze

Ve všech zemích, kde ISOVER působí, pořádá každoročně soutěž pro studenty architektury, designu a stavitelství mezinárodní soutěž s názvem Multi-Komfortní dům. Tato soutěž cílí na talentované studenty, kteří slučují svůj architektonický talent se stavební fyzikou, a hlavně trvale udržitelným rozvojem v zadané oblasti. Tato oblast je každý rok jiná, v minulých letech to bylo například Turecko, Bělorusko nebo Španělsko, letos Spojené arabské emiráty.

Soutěž je dvoukolová, národní kolo probíhá v rámci České republiky, kde se utkávají studenti napříč univerzitami, ať už v rámci standardní výuky či mimo výuku. V mezinárodním kole jsou pozváni soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech národních kol, spolu se svými vyučujícími do řešené destinace, kde mají možnost reprezentovat Českou republiku a obhajovat své návrhy před mezinárodní porotou složenou z odborníků z celého světa a ostatními soutěžícími. Odměny spojené s obsazením prvních příček soutěže jsou 40 000 Kč, 30 000 Kč a 20 000 Kč. Nicméně všichni účastníci jsou odměněni diplomy a „skicovným“, tj. finančními poukázkami a drobnými cenami.

Vítězové národního kola tentokrát poznají krásy země z pohádky tisíce a jedné noci, Spojených arabských emirátů, a to konkrétně Dubaje. Letošní zadání soutěže cílilo na rozvojovou polyfunkční multikulturní oblast v Dubaji lokalizovanou v oblasti Al Jaddaf. Nepopiratelnou výzvou bylo nejen podnebí, ale i dynamická a kreativní architektura místa, na kterou z naší kulturní oblasti nebylo jednoduché reagovat. Celkově se účastnilo soutěže 29 studentů, kteří mohli soutěžit jako jednotlivci nebo i jako až tříčlenné týmy, a to z fakulty architektury a stavební z ČVUT v Praze, fakulty architektury z VUT Brno, TU Liberec a UJAK v Praze. A kdo tedy bude letos reprezentovat Česku republiku ve Spojených arabských emirátech? Na prvním místě se umístila Michaela Bergová z TU Liberec, na druhém tým Hany Vočkové a Sáry Šnejdarové a na třetím pak Terezie Cahová s Oldřichem Mervartem, oba dva týmy z FSv ČVUT v Praze.

Vítězné týmy soutěže Multi-Komfortní dům ISOVER se podívají do Dubaje. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 3. 5. 2018. https://apluses.cz/vitezne-tymy-souteze-multi-komfortni-dum-isover-se-podivaji-dubaje/

 

24. 4. 2018 – 10. 6. 2018

(v) Kouzlo historické techniky 2018

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Národní zemědělské muzeum

doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 

24. 4. 2018 – 10. 6. 2018

Vernisáž 24. 4. 2018

Národní zemědělské muzeum

XII. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu Architektura a stavitelství Výstava se uskutečnila v prostorách stálé expozice „Jede traktor“, kde se studenti již tradičně kreslení věnují. Společným znakem kreseb je originální autorské vyjádření řady vystavených exponátů, v případě našeho muzea především traktorů i dalších zemědělských strojů a techniky.

Nápaditost, dobré ovládnutí techniky kresby a také snaha o věrné, detailní a precizní provedení jsou společným jmenovatelem vystavených kreseb.Nejlepší práce studentů ČVUT v Praze vystavené v předchozích letech již trvale zdobí některé muzejní expozice Národního zemědělského muzea v Praze i jeho mimopražských poboček.

Výstava Kouzlo historické techniky Oficiální webové stránky Národního technického muzea. www.nzm.cz [online]. Dostupné 25. 4. 2018. https://www.nzm.cz/akce/vystava-kouzlo-historicke-techniky

15. 5. 2018 – 30. 5. 2018

(v) Fotografie posluchačů fotografických předmětů FSv

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Miloš Sedláček 

15. 5. 2018 – 30. 5. 2018

Vernisáž 15. 5. 2018

Galerie FSv

Snímky studentů pod vedením fotografa Miloše Sedláčka. Mediální průprava je pro studenty stavebních a architektonických oborů důležitá, v médiích se fotografie jako komunikační prostředek stále více prosazuje, a to i na odborné bázi. Studenti mají možnost během dvou semestrů získat základní fotografické dovednosti a uplatnit je v samostatné tvůrčí práci pod vedením pedagoga. Výuka fotografie dává studentům možnost nejen zkvalitnit jejich prezentační a dokumentační dovednosti, ale také rozvinout vlastní kreativitu. Obsahem vystavených fotografií nebyla výlučně architektura a stavby, dominovalo zejména zdůraznění linií, tónů a kompozice fotografiím. Téma semestrálních prací si studenti určovali sami. Úroveň studentských fotografií ocenili při vernisáži ve svých projevech i hosté z řad fotografických profesionálů paní Ivana Matějková – Havlíková, QEP a pan Roman Sejkot.

Fotografie posluchačů fotografických předmětů FSv. World Web Photo Galery. www.wwg.cz [online]. Zveřejněno 2. 6. 2018. http://www.wwg.cz/aktuality/fotografie-posluchacu-fotografickych-predmetu-fsv

18. 5. 2018

(š) Konec výuky letního semestru 2017/2018

19. 5. 2018

(w) Kreativní recyklace 2018

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Skanska Reality

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

19. 4. 2018 a 19. 5. 2018

pod komínem bývalého Cukrovaru v Modřanech

Adresátem výzvy ve formátu “design and build” byli studenti architektury, umění a designu.

Předmětem výzvy se stal návrh exteriérového mobiliáře z odpadních a obalových materiálů ve stavebnictví, dostupných v českém prostředí, např. sedací mobiliář, infopanely, květináče, nebo cokoli dalšího, co patří do veřejného prostoru. Návrhy byly odevzdány do 19. 4. 2018 na podatelně Fakulty stavební ČVUT v Praze. Výroba prototypů dle odevzdaných návrhů proběhla na workshopu pod komínem bývalého Cukrovaru v Modřanech o měsíc později. Svoje návrhy realizovali studenti Jiří Petrželka a Milan Čáslavský.

Výzva pro studenty: Kreativní recyklace 2018. Czech Design. www.czechdesign.cz [online]. Dostupné 15. 4. 2018. http://www.czechdesign.cz/souteze/vyzva-pro-studenty-kreativni-recyklace-2018

21. 5. 2018

(š) Začátek zkouškového období letního semestru 2017/2018

30. 5. 2018 – 5. 6. 2018

(v) Výstava projektů 129ATZ1 a 129AT01

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

30. 5. 2018 – 5. 6. 2018

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za letní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Dostupné 1. 10. 2017.http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

6. 6. 2018 – 12. 6. 2018

(v) Výstava projektů 129AT3 + Erasmus, 129AAKA a 127ATUR

katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze

6. 6. 2018 – 12. 6. 2018

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za letní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Dostupné 1. 10. 2017.http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

6. 6. 2018 – 31. 8. 2018

(v) Kavárna na Vltavské

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Městská část Praha 7

Ing. arch. Nikolay Brankov, Ing. arch. Štěpán Lajda 

6. 6. 2018 – 31. 8. 2018

Vernisáž 6. 6. 2018

Úřad městské části Praha 7

Výstava prací studentů prvního ročníku bakalářského studia oboru Architektura a stavitelství na téma kavárny na Vltavské.

Výstava prací studentů Katedry architektury ČVUT na téma kavárna na Vltavské. Oficiální stránky Městské části Praha 7. www.praha7.cz [online]. Zveřejněno 31. 5. 2018. https://www.praha7.cz/vystava-praci-studentu-katedry-architektury-cvut-na-tema-kavarna-na-vltavske/

13. 6. 2018 – 19. 6. 2018

(v) Přehlídka závěrečných prací

katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze

13. 6. 2018 – 19. 6. 2018

Ateliér D

Výstava bakalářských a diplomových prací za letní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Dostupné 1. 10. 2017.http://k129.cz/vyuka/odevzdani/

18. 6. 2018 – 1. 9. 2018

(v) Bytová výstavba a parkové úpravy v lokalitě „Branický pivovar“

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Jiří Pošmourný, Ing. arch. Richard Bártík, Ing. arch. Lenka Zelená 

18. 6. 2018 – 1. 9. 2018

Vernisáž 18. 6. 2018

Park před Branickým pivovarem

Studenti navrhovali podobu nové bytové výstavby a parkové výstavby v lokalitě Branické nádraží.

Kopáčková, D.: Lokalita Branické nádraží – výstava studentských projektů. Portál TZB Info. stavba.tzb-info.cz [online]. Zveřejněno 10. 6. 2018. https://stavba.tzb-info.cz/architektura-staveb/17741-lokalita-branicke-nadrazi-vystava-studentskych-projektu

25. 6. 2018

(š) Obhajoby diplomových prací studentů A+S

26. 6. 2018 – 27. 6. 2018

(š) Obhajoby bakalářských prací studentů A+S

26. 6. 2018

(s) Archeologické okno Penta – slavnostní otevření

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Penta Investments

26. 6. 2018

Masarykovo nádraží

V rámci revitalizace okolí Masarykova nádraží se realizuje projekt obchodně administrativního centra, jehož investorem je skupina Penta. Než bude projekt dokončen, mohou se kolemjdoucí seznámit s budoucím záměrem v informačním centru, které u dominuje vyhlídkové okno, které navrhl čerstvý absolvent fakulty architektury ČVUT Petr Brzobohatý. Instalaci předcházel archeologický průzkum, který odkryl základy původních domů a další historické artefakty. K nejcennějším z nich patří zdobené kachle z 15. století.

Nosek, N.: Penta otevřela industriální okno na budoucí staveniště u Masarykova nádraží. Podívejte se. e15.cz [online]. Zveřejněno 27. 6. 2018. https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/penta-otevrela-industrialni-okno-na-budouci-staveniste-u-masarykova-nadrazi-podivejte-se-1348351

Šťastný, D.: Okno do budoucnosti. Z vyhlídkové plošiny bude vidět do vznikajícího centra. Pražský deník [online]. Zveřejněno 26. 6. 2018. https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/okno-do-budoucnosti-z-vyhlidkove-plosiny-bude-videt-vznikajici-centrum-20180626.html

Kopačková, D.: Praha projedná změny územního plánu. TZB info [online]. Zveřejněno 25. 7. 2018. https://stavba.tzb-info.cz/architektura-staveb/17677-praha-projedna-zmeny-uzemniho-planu

Mimořádný obraz na Masarykově nádraží. Penta Investments [online]. Zveřejněno 26. 6. 2018. http://www.pentainvestments.com/cs/press-release/mimoradny-obraz-na-masarykove-nadrazi-0mMEB7.aspx

29. 6. 2018

(š) Konec zkouškového období letního semestru 2017/2018

2. 7. 2018 – 2. 9. 2018

(š) Letní prázdniny

4. 7. – 6. 7. 2018

(s) Brána Rock for People

FSv ČVUT v Praze, festival Rock for People

Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D., Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.

4. 7. – 6. 7. 2018

Festival Rock for People, Hradec Králové

Otevření realizovaného vítězného návrhu Barbory Markovové, vyrobeného z několika desítek velkoobjemových kontejnerů na vodu, které byly poskládány na sebe a zpevněny lešením. Kontejnery byly zároveň potažené barevnými fóliemi, čímž evokují hudební zvukové spektrum.

ČVUT: Návštěvníky Rock for People přivítá unikátní vstupní brána, postavená z kontejnerů na vodu. Parlamentní listy [online]. Zveřejněno 1. 7. 2018. https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CVUT-Navstevniky-Rock-for-People-privita-unikatni-vstupni-brana-postavena-z-kontejneru-na-vodu-542275

Studentka rozzáří Rock for People pomocí velkých nádrží na vodu. Radiožurnál. radiozurnal.rozhlas.cz [online]. Zveřejněno 1. 7. 2018. https://radiozurnal.rozhlas.cz/studentka-rozzari-rock-people-pomoci-velkych-nadrzi-na-vodu-7557592

13. 8. 2018 – 30. 9. 2018

(v) Revitalizace „strašnického brownfieldu“ a rekonstrukce objektu Územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení V Korytech 

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart

13. 8. 2018 – 30. 9. 2018

Vernisáž 18. 6. 2018

Hlavní klientské centrum ČSSZ v Praze 5

V rámci naplňování Memoranda o vzájemné spolupráci, které mezi sebou uzavřely Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Fakulta stavební ČVUT v Praze, dostali studenti 3. ročníku katedry architektury zadanou semestrální práci, jejímž předmětem byl návrh na revitalizaci strašnického „brownfieldu“ a rekonstrukci objektu Územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení na adrese V Korytech 1536/8, Praha 10, a jeho začlenění do okolního prostoru.

V průběhu semestru se uskutečnilo setkání, kde studenti prezentovali a konzultovali se zástupci ČSSZ své návrhy a představili své záměry na revitalizaci objektu a celého zájmového území.

Výstava studentských prací se konala pod záštitou ředitele sekce ekonomicko-správní ČSSZ Ing. Jana Halíře.

Pozvánka na výstavu semestrálních prací studentů programu Architektura a stavitelství Revitalizace „strašnického brownfieldu“ a objektu ÚP PSSZ. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 13. 8. 2018. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/366/

23. 8. 2018 – 30. 9. 2018

(v) Bytový dům Dejvická brána

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Magistrát Prahy 6

Ing. arch. Jaromír Kročák

23. 8. 2018 – 30. 9. 2018

Vernisáž 23. 8. 2018

Magistrát Prahy 6

Výstava studentských prací, které vznikly v ateliéru vedeném Ing. arch. Jaromírem Kročákem, jejichž tématem byl bytový dům v Praze – Dejvicích.

Facebook apluses [online]. Dostupné 23. 8. 2018. https://www.facebook.com/aplusesFSv/timeline

27. 8. 2018 – 31. 8. 2018

(p, w) Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: První republika

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Omnium z. s., Památková komorou ČR,  Středočeské muzeum v Roztokách

Odborný výbor

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)

Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)

Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)

Organizační zajištění

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)

Ing. Jakub Děd (Omnium, z.s.)

Mgr. Barbora Větrovská (Omnium, z.s.)

BcA. Michaela Caranová (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)

Ing. arch. Jiří Pošmourný (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Stanislava Šulcová (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Jiří Moos (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Anna Marie Černá (FSv ČVUT v Praze)

Přednášející

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec (FSv ČVUT v Praze)

doc. Dr. Ing. Václav Liška, MBA (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Jiří Kupka (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Karel Hájek (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Petr Durdík (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Michal Šourek (FSv ČVUT v Praze)

doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš (FSv ČVUT v Praze)

PhDr. Rudolf Pošva, CSc. (FSv ČVUT v Praze)

Ing. Karel Mikeš, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Nikolay Brankov (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Anna Marie Černá (FSv ČVUT v Praze)

Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. (FAST VUT)

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. (FAST VUT)

Mgr. Radmila Kaděrová (Ostravská univerzita)

Účastníci

Claudia Hatschbachová, Ing.

Hana Bouchnerová, Ing

Romana Hubková, Ing.

Irena Hambergerová

Mária Rašínová

Dana Větrovcová

Hana Karnoldová

Jitka Antošová, Ing. arch.

Jana Antošová Ing. arch.

Anežka Hrúzová Ing.

Michal Šindelář

Magda Fastová

Eliška Ešnerová, Mgr.

Martina Jarošová

Dagmar Olšarová

Zdeňka Češpírová

Lucie Chrastilová

Kamila Mádrová, PhDr.

Ludmila Vasserbauerová, Mgr.

Michaela Karpíšková, Mgr.

Markéta Schmidtová

Michaela Maštrlová

Nikola Polmová

Tereza Machačová

Renée Turková

Josef Kopečný, Ing. arch.

Jaroslav Samek, Bc.

Pracovníci památkové péče, městských úřadů, archivu ČVUT, projektanti, architekti, studenti různých středních a vysokých škol a nadšenci se zájmem o to, dozvědět se něco nového v odlehčeném duchu letní školy.

Workshop

Tým č. 1

Ing. arch. Jitka Antošová

PhDr. Kamila Mádrová

Bc. Josef Zach

Magda Fastová

Mgr. Kateřina Ešnerová

Lektorky:
Ing. arch. Stanislava Šulcová

Ing. arch. Anna Marie Černá

Tým č. 2

Ing. arch. Jana Antošová

Zdeňka Češpírová

Lucie Chrastilová

Markéta Schmidtová

Michaela Maštrlová

Lektoři: 

Ing. arch. Jiří Pošmourný

Ing. arch. Jiří Moos

Porota

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Václav Liška

doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.

Ing. Jakub Děd

Mgr. Barbora Větrovská

BcA. Michaela Caranová

Mgr. Radmila Kaděrová

27. 8. 2018 – 31. 8. 2018

Ateliér D, Dejvice, Bubeneč, Středočeské muzeum v Roztokách, Tiché Údolí

Odkaz první republiky jsme si připomněli v rámci třetí letní školy architektury a stavitelství. V duchu dobré tradice bylo výchozí téma základní inspirací, které bylo v rámci přednášek a workshopu dále rozvíjeno až do dnešních problémů či budoucích výhledů. Program letní školy byl koncipován do pěti pracovních dní v termínu 27. 8. – 31. 8. 2018 v kombinaci třídenního semináře a dvoudenního tvůrčího workshopu. 

Seminář

V pondělí a úterý probíhal seminář formou přednášek. Začali jsme tématem duchovním a přednáškou věnovanou Husovým sborům (prof. akad. arch. Mikuláš Hulec a Ing. arch Nikolay Brankov), protože nová republika s sebou přinesla novou církev a ta potřebu vybudovat nové chrámy ducha. Péči o duševní rozvoj se věnovala i přednáška doc. Ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc. o Státní galerii. Odpolední blok otevřel doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. s tématy okrašlovacích spolků a Státní regulační komise. Pokračoval doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. s problematikou dopravních staveb a jejich souladu s novou dobou. Ing. Karel Mikeš, Ph.D. svou přednášku Co s konstrukcemi, které mám zůstaly? Konstrukční odkaz meziválečného období zpestřil řadou konkrétních případů ze své činnosti soudního znalce a vzbudil velký zájem posluchačů. Závěr prvního dne patřil prohlídce výstavy Státní symboly z méně známé stránky – návrhy státní vlajky, rozbor československé hymny – legionářské tradice při vzniku ČSR, kterou komentoval doc. Dr. Ing. Václav Liška za přátelského dohledu hradní stráže. Zahájení druhého dne přednášek již tradičně patřilo doc. Ing. arch. Petrovi Durdíkovi a urbanismu Prahy. Milým hostem letní školy byl Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. z FAST VUT v Brně, který připomenul brněnský funkcionalismus. Malému srovnání moderních staveb první republiky a těch dnešních se věnoval doc. Ing. arch. Michal Šourek. Ing. arch. Anna Marie Černá představila Státní podporu sociálního bydlení a výstavby bytů za první republiky. A protože hodiny semináře již pokročily, bylo potřeba se trochu podívat i na příjemnější stránky života. Tématu staveb pro volný čas věnoval svou přednášku doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš. Jak se žilo v Československu běžným životem připomněla Mgr. Radmila Kaděrová, která pro lepší navození atmosféry starých dobrých časů upekla i podle originální receptury ořechovo-mrkvovou buchtu. PhDr. Kamila Mádrová, vedoucí archivu ČVUT a účastnice letní školy, velmi mile okamžitě zareagovala a nad plánovaný rámec operativně připravila povídání o ČVUT za první republiky.

Středeční den patřil procházce s PhDr. Rudolfem Pošvovou, který připomněl rondokubismus a věnoval se výstavbě Dejvic a Bubenče, poté odjeli účastníci letní školy do Roztok u Prahy, kde byli velmi mile přijati ve Středočeském muzeu v Roztokách. Paní magistra Caranová a doc. Liška komentovali výstavu Československý kolek… milovník nejen rumu a tabáku, kterou spolu vytvořili a paní Mgr. Šášinková představila expozici Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt a pak velmi poutavě provedla celou výpravu Tichým údolím, přičemž vyprávěla o osudech majitelů jednotlivých vil, což je téma, kterému se věnuje další výstava Středočeského muzea v Roztokách u Prahy s názvem Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem. Výklad paní magistry Šašinkové měl velký ohlas a připomněl, že architekturu a lidi nesmíme oddělovat a že stavby vznikají z lidských potřeb a stávající se pak dějištěm lidských osudů, které nejsou vždy úplně jednoduché.

V Roztokách před bývalým hotelem Sakura jsme ukončili část semináře a rozloučili se s těmi účastníky letní školy, kteří již dál nepokračovali ve workshopu.

Workshop

Námětem pro workshop se stal nápad pojmenovat posluchárny fakulty po význačných osobnostech, které jsou spojeny s Fakultou stavební ČVUT v Praze … ale bylo by hezké si význačné osobnosti připomenout i jinak než jen “cedulkou na dveřích”. Proto bylo cílem workshopu získat náměty, jak přiblížit osobnost více, lidštěji a promítnout tak jejího “ducha” do samotné posluchárny, aby prostor posluchárny získal osobitý charakter. Konkrétní vybranou osobností pro tento úkol se stala Milada Petříková – Pavlíková, první žena, která absolvovala na ČVUT díky tomu, že První republika umožnila vysokoškolské studium ženám. Malou ironií osudu se stala skutečnost, že letní školy se nakonec účastnilo 24 žen a pouze 3 muži a workshopu jen samé ženy. Takže jako by se nám po sto letech poměr obrátil a nejednou se v průběhu letní školy zažertovalo na téma posledního muže – studenta.

Z hlediska využití nebyla definována přesná forma a náplň ani konkrétní místo realizace výstupu workshopu. Místně byl omezen na budovu Fakulty stavební ČVUT v Praze a její bezprostřední okolí. Hlavní organizátoři se nezavázali k realizaci žádného z návrhů.

Návrhy byly instalovány přímo na zvolené místo na fakultě stavební formou modelu 1:1. Model musel být zpracován z dostupných materiálů, které se běžně prodávají a snadno zpracovávají (kappa desky, karton, folie, latě, apod., potisk je možný). Instalace musela být odstranitelná a nesměla zasahovat do stávajících konstrukcí a vybavení. Místo instalace si soutěžní tým volil sám v prostorách fakulty stavební nebo j jejím bezprostředním okolí. Rozpočet na vytvoření instalace byl omezen částkou 5000 Kč.

Během prvních dnů letní školy mohly účastnice a lektoři vyjádřit své přání, jak mají být týmy sestaveny. A hned od začátku se začalo rýsovat napínavé soupeření. Sestra architektky Antošovy se rozhodly rozdělit a každá bojovala ve vlastním družstvě. Lektoři byli čtyři, genderově vyvážení, ale paní architektky se rozhodly, že budou spolu a povedou „dívčí válku“ proti kolegům. Ještě ve středu to vypadalo na dva ženské týmy, z nichž jeden povedou lektorky a druhý lektoři … ale jedna účastnice z prvního týmu se nemohla workshopu zúčastnit, a tak byl první tým posílen o mužský element Bc. Josefa Zacha. Což se poeticky propojilo s osudem Milady Pavlíkové, která studovala jako jediná žena mezi muži a Pepa Zach zase pracoval jako jediný muž – student mezi samými ženami.

První tým pracoval ve složení Ing. arch. Jitka Antošová (architektka), PhDr. Kamila Mádrová (vedoucí archivu ČVUT), Magda Fastová (středoškolská studentka), Mgr. Kateřina Ešnerová (tlumočnice, vyučující na ÚTRL FF UK), Bc. Josef Zach (student Architektury a stavitelství) pod vedením lektorek – Ing. arch. Stanislavy Šulcové a Ing. arch. Anny Marie Černé. Když přemýšleli o osobnosti a životě Milady Petříkové Pavlíkové, zaujalo je, že začala studovat tajně v době Rakousko – uherského mocnářství a že musela sedět sama stranou tak, aby muže nerozptylovala od učení. Byla to vlastně taková „gerilová“ studentka … a už byl jen krůček k asociaci s gerilovým pletením. Tým se proto rozhodl vnést do vybrané posluchárny židli, kterou oplete a ze které povede „pavučina“ cedulek, které budou připomínat drobné střípky z života paní architektky, ale které i výmluvně dokreslí dobu, ve které žila. Krásnou tonetku věnoval archiv ČVUT, vybrána byla posluchárna C-208 a pak už tým pouze systematicky pracoval na realizaci instalace. Jaké bylo překvapení pro porotce, když při kontrole rozpracovanosti první den večer otevřeli dveře kreslírny A-735, kde měl tým zázemí, a tam seděla skupina naprosto tichých žen a jednoho muže, kteří se zcela tiše a plně soustředěně věnovali ručním pracím. Všichni se totiž během odpoledne naučili plést. Atmosféra klidu a ženského světa byla tak silná, že se porotcům ani nechtělo tým opustit a dlouho setrvávali v tichém plynutí domácky pohodové atmosféry.

Druhý tým pod vedením Ing. arch. Jiřího Pošmourného a Ing. arch. Jiřího Moose vytvořily Ing. arch. Jana Antošová (architektka), Zdeňka Češpírová (studentka Přírodovědecké fakulty UK), Lucie Chrastilová (studentka FSv ČVUT v Praze), Markéta Schmidtová (studentka strojního inženýrství na VUT v Brně) a Michaela Maštrlová (studentka TU v Liberci). Tým našel zázemí v kanceláři Ing. arch. Pošlourného v 7. patře budovy A. Výhled z okna je inspiroval k tomu, že by bylo dobře nejen zasvětit jednotlivé posluchárny slavným osobnostem, ale i v samotném Kampusu Dejvice mít nějakou připomínku. Proto je napadla Cesta osobností, přičemž na jedné straně by cestu lemovala kamenná lavička, do které by byly vytvořeny zářezy, v nichž by bylo uvedeno jméno osobnosti, základní data a QR kód, který by kolemjdoucí či sedící navedl na životopis dané osobnosti. Vyseknutá část kamene z lavičky by byla přenesena k posluchárně a také by do ní bylo vyryto jméno a odkaz na životopis. Druhou část cesty by lemovala dřevěná zídka, do které by mohli čerství absolventi vyrýt své jméno, aby jej nemuseli sprejovat na chodník před fakultou. Milada Petříková – Pavlíková byla osobností, pro kterou druhý tým udělal první prototyp lavičky a záseku. Zásek byl zvolen proti umístění ostatních, aby tak symbolizoval ženu, která šla proti proudu. Při práci na konceptů návrhu tým využil i zcela inovativní metodu zákresu do reality, kdy na folii umístěnou na okně kanceláře Ing. arch. Pošmourného vznikala skica trasování cesty. Mnohé úsměvné momenty nastaly, když tým Cestu osobností vytyčoval v  dejvickém parteru za pomoci smrkových kolíků a provazu, přičemž projekt expandoval i na pozemky nepatřící fakultě stavební, takže museli být operativně informováni proděkan pro výstavbu fakulty stavební a prorektorka pro výstavbu ČVUT, aby mohli čelit případným dotazům na podezřelou aktivitu v kampusu. Krásné bylo, když dva porotci po skončení letní školy shledali, že provizorní polystyrénový model lavičky je již zcela plnohodnotně užíván kolemjdoucími.

Týmy měly na práci plných 30 hodin. Ve čtvrtek ráno v 9.00 byl workshop zahájen a v pátek v 15.00 ukončen. V 15.30 začal prezentovat první tým, pracovně porotci pojmenovaná „židlička“. Zcela spontánně došlo ke slavnostnímu otevření posluchárny C-208, která je nyní posluchárnou Milady Petříkové – Pavlíkové a v níž je instalována opletená židle, a to i přes přísný zákaz vnášení židlí do poslucháren. Vypadá to, že se instalace povedla natolik, že nějakou dobu v posluchárně zůstane. Poté následovala prezentace druhého týmu. I jejich instalace zatím v dejvickém kampusu zůstala. Porotce doc. Liška byl zadáním workshopu do takové míry sám osloven, že se rozhodl vytvořit vlastní instalaci v místnosti A-336, kde proběhlo celkové vyhlášení workshopu a zakončení letní školy. Doc. Liška sepsal popis své instalace a inspirován Mozartem, který dal arii Bella mia fiamma addio zazpívat Josefíně Duškové a la prima z partesu, předal popis instalace doc. Peškové, která ji improvizovaně odprezentovala ostatním. Porota ve složení doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Václav Liška, doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Ing. Jakub Děd, Mgr. Barbora Větrovská, BcA. Michaela Caranová, Mgr. Radmila Kaděrová dospěla zcela k jednoznačnému verdiktu, že vítězem workshopu jsou všichni.

Letní škola architektury a stavitelství Ateliér D: První republika. Oficiální stránky akce [online].  https://apluses.cz/letni-skola-architektury/

3. 9. 2018 – 30. 9. 2018

(v) Výstava Telč’17 v Telči

katedra architektury FSv ČVUT v Praze, město Tělč

doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

3. 9. 2018 – 30. 9. 2018

Vernisáž 3. 9. 2018

Vstupní síň Radnice

XII. ročník výstavy kreseb posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství, které vznikly v rámci plenérů v září 2017 v Telči.

Telč 17´ Oficiální stránky města Telč. telc.eu [online]. https://www.telc.eu/kalendar/1349

3. 9. 2018 – 4. 9. 2018

(š) Zápisy prvních ročníků bakalářského studia A+S

10. 9. 2018

(š) Zápis prvního ročníku magisterského studia A+S

11. 9. 2018 – 30. 9. 2018

(š) Zápisy vyšších ročníků do zimního semestru 2018/2019

12. 9. 2018

(š) Promoce absolventů magisterkého studia A+S

(s) Předána Cena profesora Voděry 2018

Ocenění za akademický rok 2017/18 získal v kategorii Architektura a stavitelství Bc. Marek Mach za projekt Konverze bývalé plechárny Poldi – Kladno.

„Jako zadání diplomové práce jsem si zvolil konverzi halového průmyslového objektu bývalé plechárny. Objekt se nachází v severní části území kdysi světoznámé Poldiny hutě v Kladně, na které jsem spolu s dvěma kolegy v předdiplomní práci zpracovávali celkový masterplan. Na podporu propustnosti území je hala „rozříznuta“ a je sejmuta obalová konstrukce. Tím je objekt rozdělen na část uzavíratelnou s původní konstrukcí a vloženými novými objemy a část v parteru zcela otevřenou s novou střešní konstrukcí z polykarbonátu, nad kterou se tyčí 2 nové výrazné domy na vysokých nohou. Na toto dělení navazuje i přidružený veřejný prostor. V místě otevřené části haly je rozměrná zpevněná plocha a v části druhé převažuje mlatovo-štěrkový povrch se zelení, která prostupuje halou v místě prořezu a pokračujete přirozeně až k „haldě“. Způsob nového využití se odvíjí od faktu, že hala od počátku funguje pouze jako tenká obálka chránící dělníky a technologie, proto je konstrukce i plášť ponechán po zajištění nadále bez zásahů. Dovnitř jsou vloženy jednotlivé objemy ve dvou výškových úrovních, které vytváří celky a poskytují potřebné vnitřní prostředí ovšem při zachování prostorového vnímání haly. Cílem projektu je návrh modelu nového využití jednopodlažního halového objektu dovedeného do konkrétního architektonického řešení. Materiálově jsou řešeny vložené objekty fasádou z profilovaného skla (COPILIT) z důvodu průmyslového vzhledu, jednoduchosti skladby a výraznou propustností světla. Jako nová náplň je v uzavřené části haly Centrum současného umění Plechárna a celek sportovního a relaxačního vyžití. Otevřená část slouží jako víceúčelový volný prostor pro trhy, výstavy, sportovní akce či koncerty s možností přestavět prostor pomocí původních mostových jeřábů.“

Vedoucí práce prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger.

Celou práci včetně posudků si můžete prohlédnou na https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77984

Cena byla předána u příležitosti slavnostních promocí v Betlémské kapli ve středu 12. 9.

Další nominované práce:

Michaela Horáková

Polyfunkční dům Liberec – Jablonecká ulice

(vedoucí práce doc. Šikola)

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77963

Dagmar Pokšteflová

Konverze elektrárny Holešovice

(vedoucí práce Ing. arch. Lédl)

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77999

Markéta Šornová

Koncertní sál pro Prahu

(vedoucí práce Ing. arch. Lédl)

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/78013

Andrea Vášková

Viceúčelový objekt velodromu a atletiky v areálu Strahov

(vedoucí práce prof. Kopřiva)

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/78028

Alžběta Vachelová

Zámecký areál Liteň

(vedoucí práce prof. Hulec, Ing. Tej)

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/78026

Jan Kyselý

Zákaznické centrum Škoda auto

(vedoucí práce Ing. arch. Linhartová

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77928

MonikaRadová

Hotel ****

(vedoucí práce Ing. arch. Gleich)

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/78003

Andrea Pagáčová

Budova školy v Praze 7

(vedoucí práce doc. Knytl)

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77993

Anna Čechová

IQ Park Škoda Auto

(vedoucí práce Ing. arch. Linhartová)

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77927

Simona Pacáková

Budovy obecního úřadu a občanské vybavenosti v Tuchoměřicích

(vedoucí práce doc. Šourek)

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77992

Nela Nebojsová

Městská knihovna v Mladé Boleslavi

(vedoucí práce Ing. arch. Linhartová)

https://dspace.cvut.cz/handle/10467/77989

Hodnotící komise:

Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (poradce doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.)

Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D

Doc. Ing. arch. Luboš Knytl

Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc.

Cena profesora Voděry 2018. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 17. 9. 2018. https://apluses.cz/cena-profesora-vodery-2018/

15. 9. 2018 – 28. 9. 2018

(v) Industriální architektura jako exponát

katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Hornický skanzen Mayrau

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

16. 9. 2018 – 28. 9. 2018

Vernisáž 15. 9. 2018

Hornický skanzen Mayrau

Výstava studentských projektů z atelieru Šenberger_Pustějovský (ATKS + diplomy) věnované kladenskému industriálu. Kladenská průmyslová architektura na hranici zachování a nového využití.

Nová výstava: Industriální architektura jako exponát. Hornický skanzen Mayrau. mayrau.omk.cz [online]. http://mayrau.omk.cz/rubriky/aktuality/nova-vystava-industrialni-architektura-jako-exponat/

17. 9. 2018 – 21. 9. 2018

(p, w) SCOLA TELCZ 2018 – letní škola v Telči 

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Masarykova univerzita Brno, Dunajské univerzita v Kremži, Centrum Excelence Telč ÚTAM AV ČR, Národní památkový ústavu 

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Iva Dvořáková

17. 9. 2017 – 21. 9. 2017

Telč.

Slavnostní podpis memoranda, při kterém jednotlivé instituce zastupovali rektor Dunajské univerzity Krems Friedrich Faulhammer, prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová, děkan Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě Pavel Gregor, děkan Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a ředitel Centra excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Jakub Novotný, bylo výsledkem několikaleté spolupráce těchto institucí. Obsahuje výměnu akademických a neakademických pracovníků, výměnu studentů, spolupráci učitelů, spolupráci na vědeckém výzkumu a sdílení společných výsledků výzkumu mezi jednotlivými institucemi. 

Z české strany jde o instituce, které v Telči mají své pracoviště a spolupracují již několik let. Dokladem výsledků jejich dlouhodobé kooperace na poli památkové péče jsou např. realizované letní a zimní školy s názvem SCOLA TELCZ, které probíhaly za účasti odborníků jednotlivých institucí a vybraných studentů vysokých škol z České republiky i ze zahraničí. Program se skládal z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Součástí byla rovněž podrobná prohlídka historického centra města Telče, jeho podzemí a návštěva čtvrti Staré město.  Účastníci měli jedinečnou možnost setkávání, přístupu na jinak nedostupná místa a zejména spolupráce se specialisty z různých oborů jako jsou památkáři, architekti, zástupci přírodovědeckých disciplín či historikové umění. Různorodé byly i vlastní studentské týmy, což účastníkům umožnilo vyzkoušet si mezioborovou spolupráci, která je pro památkovou praxi příznačná.

Cílem aktivity SCOLA TELCZ, která bude v Telči probíhat i v dalších letech, je nejenom prohloubení kontaktů mezi jednotlivými institucemi a frekventanty akce, ale i jakési názorové fórum přístupů a řešení konkrétních problémů v oblasti péče o zachování kulturního dědictví z pohledu různých oborů se zohledňováním místních podmínek a obyvatel. Jde tedy o příklad oboustranně přínosné spolupráce mezi akademickou sférou a výkonnou praxí na mezinárodní úrovni. 

SCOLA TELCZ 2018. Univerzitní centrum Telč [online]. Dostupné 23. 9. 2018. https://www.uct.muni.cz/o-nas/udalosti/scola-telcz-2018

Scola Telcz. Oficiální wevové stránky akce www.scola-telcz.net [online]. https://www.scola-telcz.net/

19. 9. 2018

(š) Promoce absolventů magisterkého studia A+S

22. 9. 2018 – 27. 9. 2018

(e) Exkurze Hamburk

katedra architektury FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

22. 9. 2018 – 27. 9. 2018

Exkurze pro studenty programu Architektura a stavitelství za zahraniční architekturou. Tentokrát do Hamburku.

Exkurze Hamburk. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 6. 6. 2018.https://apluses.cz/exkurze-hamburk/

24. 9. 2018 – 26. 9. 2018

(š) Státní zkoušky z tématických okruhů Architektonické navrhování budov a technické navrhování budov studentů bakalářského studia A+S

X