27. 6. 2015 – 30. 6. 2015
(z) EXPO Milano 2015
Ing. arch. Hana Klapalová, Ing. arch. Štěpán Lajda
Zájezd organizovaná katedrou architektury pro studenty programu Architektura a stavitelství na EXPO v Miláně.

24. 6. 2015
(š) Státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských prací na katedře architektury

23. 6. 2015
(š) Státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských prací na katedře architektury a diplomních prací na katedře urbanismu a územního plánování

22. 6. 2015
(š) Státní závěrečné zkoušky – obhajoby diplomních prací na katedře architektury

18. 6. 2015
(š) Státní závěrečné zkoušky – ústní část z tematického okruhu Architektonické navrhování budov
Odzkoušeno 25 studentů, z nichž jeden neuspěl.

17. 6. 2015
(š) Státní závěrečné zkoušky – ústní část z tematického okruhu Technické navrhování budov
Odzkoušeno 43 studentů, z nichž jeden neuspěl.

16. 6. 2015 – 19. 6. 2015
(v) Výstava závěrečných prací
Výstava bakalářských a diplomních projektů z letního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování.
Atelier D

14. 6. 2015
(v) Výstava studentských projektů na zámečku Pakoměřice
doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. Jan Vecko
Výstava studentských projektů.
Vernisáž: 14. 6. 2015 od 17.00
Areál zámečku Pakoměřice
Součástí programu Dne otevřených dveří na zámečku Pakoměřice bylo i zahájení výstavy studentských projektů z atelieru membránových konstrukcí magisterského architektonicko – konstrukčního atelieru.
Den otevřených dveří v areálu Pakoměřického zámku. Oficiální stránky obce Bořanovice. Publikováno 4. 6. 2015. http://www.boranovice.cz/?id=123034&action=detail

10. 6. 2015 – 15. 6. 2015
(v) Výstava studentských projektů INT
Výstava studentských projektů atelierové tvorby z letního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury.
Atelier D

8. 6. 2015 – 30. 6. 2015
(v) Výstava kreseb Architektonického kreslení 2
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., akad. soch. Ctibor Havelka
Výstava kreseb studentů prvního ročníku bakalářského studia Architektury a stavitelství z letního semestru 2014/15.
Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze

3. 6. 2015 – 9. 6. 2015
(v) Výstava studentských projektů AT3
Výstava studentských projektů atelierové tvorby z letního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury.
Atelier D

28. 5. 2015
(v) Domov pro lidi bez domova
Ing. arch. Jinřich Synek, Ing. arch. akad. arch. Zora Martinová, Ing. arch. Jakub Zoula
Výstava studentských projektů
Vernisáž s přednáškou 28. 5. 2015 od 21.00
Ukradená galerie, UKRA modul pod Železničním mostem (na Náplavce Rašínova nábřeží, Výtoň)
Cyklus architektura neziskově. Pravidelné prezentace architektů a atelierů, kteří vytváří projekty prospěšné společnosti. Projekty, které nevznikají s vidinou honoráře, ale proto, aby zvýšily kvalitu veřejné prostoru, ochránily životní prostředí a nebo hledají řešení na některý z neduhů společnosti. Bez takových projektů by pro mnohé z architektů jejich profese ztratila smysl. Z prezentace takových projektů mohou architekti čerpat inspiraci a vyměňovat si své zkušenosti. Cyklus Architektura neziskově je, stejně jako Ukradená galerie, otevřená všem, nejen architektům. Ambicí cyklu Architektura neziskově je totiž změnit převládající názor ve společnosti, že architekt není je designér prodražující stavbu, ale že jeho práce může být společnosti prospěšná.
Předmětem zadání studentských projektů byl návrh komunitního bydlení pro lidi bez domova. Chce být podanou rukou společnosti potřebným. Předpokládá však svobodnou spoluúčast těchto lidí, budování jakési kultury sdílení. Bydlení předpokládá vznik malé komunity a bude děleno na část soukromou a společnou. Mohlo by vzniknout na jinak nevyužívaných pozemcích ve spolupráci s městem. Návrhy chápeme jako příklady umístění do různých prostředí i použitých technologií, které se snaží využít dostupný odpadový materiál. Pokoušíme se navrhnout i různé pracovní přiležitosti, v centru města navrhujeme jakýsi objekt první pomoci s dispečinkem.
https://www.facebook.com/events/427287980784771/

27. 5. 2015 – 30. 6. 2015
(v) Výstava studentských projektů Železnice a město
Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.H.
Městská část Praha 10 ve spolupráci s katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Vernišáž 27. 5. 2015 od 17.00
Středisko územního rozvoje, přízemí budovy B, ÚMČ Praha 10
Prezentované práce studentů programu Architektura a stavitelství přibližují soudobé trendy v navrhování dopravních staveb ve světle měnících se potřeb cestujících a nového způsobu fungování železniční dopravy, včetně hledání nového využití pro dopravu nadále nepotřebných budov a území. Nádraží jako spojnice tří základních funkcí – dopravní (stanice), společenské (obchod, služby, volný čas, kultura) a urbanistické (městská a lokální centra). V srpnu 2015 uplynulo sto sedmdesát let od příjezdu prvního parostrojního vlaku do Prahy. Železnice tehdy nejenom prorazila hradby královského hlavního města, ale stala se v pravém slova smyslu nositelkou moderní doby a životního stylu. Během následujícího půlstoletí železnice zásadním způsobem změnila svět. Spojila města a země, ovlivnila průmysl, životy lidí a celou společnost. Stala se prvním komunikačním prostředkem, sloužícím zároveň pro přenos informací v reálném čase.
Výstava studentských prací Železnice a město. Praha 10.cz. Publikováno 21. 5. 2015. http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/TabId/74/ArtMID/4284/ArticleID/959/V221STAVA-STUDENTSK221CH-PRAC205.aspx

27. 5. 2015 – 2. 6. 2015
(v) Výstava studentských projektů ATA1 a ATKS
Výstava studentských projektů atelierové tvorby z letního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury.
Atelier D

22. 5. 2015 – 23. 5. 2015
(w) Workshop lehké membránové konstrukce
Ing. arch. Aleš Vaněk, Ing. Jan Vecko, Ing. arch. Pavel Jurčík, Ing. arch. Marie Janoušková, Bc. Radek Podorský
Workshop zaměřený na lehké membránové konstrukce s vílem navrhnout a realizovat lehké zastřešení.
Atelier D a atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze

20. 5. 2015 – 26. 5. 2015
(v) Výstava studentských projektů ATAK
Výstava studentských projektů atelierové tvorby z letního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury.
Atelier D

20. 5. 2015
(p) Přednášky o současné polské architektuře
Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology, chatted architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Dvě přednášky Polish Conterporary architecture od prof. Romany Cielatkowske a Alternative exposition spaces od Doroty Wojtovicz – Janowske, Ph.D. v rámci stáže zahraničních pedagogů na katedře architektury.
Fakulta stavební ČVUT v Praze, posluchárna C–219

24. 4. 2015 – 26. 4. 2015
(w) Obce 2015: Chlumín u Neratovic
MgA. Jan Trejbal, Ing. arch. Jan Kašpar
Workshop pro studenty Architektury a stavitelství pořádaný katedrou architektury ve spolupráci s platformou Neolokátor.
Chlumín u Neratovic

23. 4. 2015
(v) Pracovní výstava modelů zpracovaných studenty A+S
Ing. arch. Michal Chalupa, doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
Modely zhotovené pro výstavu „Ing. arch. Lubor Marek, představitel ztracené generace architektů“, naplánovanou NG na letošní léto do Veletržního paláce. Jde o většinou nerealizované návrhy, které byly ve své době progresivní, ale doba jim nepřála. Výstava proběhla od 9 do 12 hodin. Nerealizovanými díly Lubora Marka prováděla doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
Atelier D

22. 4. 2015
(s, v) Vyhlášení výsledků a výstava národního kola mezinárodní soutěže Saint – Gobain ISOVER
doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.,  Ing. arch. Josef Smola
FSv ČVUT v Praze, Saint – Gobain ISOVER
Výstava soutěžních návrhů
Vernisáž 22. 4. 2015 v 15.00
Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze

Úkolem 11. mezinárodní studentské soutěže o nejlepší Multi-Komfortní dům, kterou společnost ISOVER připravila v úzké spolupráci s oddělením architektury národního podniku Astana EXPO-2017, bylo navrhnout rezidenční budovy v kazašské Astaně. Budovy vyrostou po mezinárodní výstavě EXPO-2017 v oblasti k tomu určené.
Účastníci soutěže měli za úkol vytvořit udržitelný architektonický návrh v souladu s tématem Future Energy, který bude integrován do nového městského prostoru, bude respektovat Multi-Komfortní kritéria společnosti Saint-Gobain a zohlední extrémní klimatické podmínky Astany i regionální kontext.
Soutěž byla určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde společnost ISOVER působí. Soutěže se mohli zúčastnit pouze studenti bakalářského či magisterského programu. Účastníky mohli být jednotlivci i týmy v počtu max. 3 osob. Každý účastník (jednotlivec či tým) mohl do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý účastník (jednotlivec, tým či člen týmu) se mohl národního kola soutěže zúčastnit pouze v jedné zemi.
Studentská soutěž návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER probíhala ve dvou kolech:
– V prvním kole šlo o národní soutěž v každé ze zúčastněných zemí (celkem přihlásilo 1300 studentů z více než 90 universit), kde byly vybrány tři nejlepší projekty. První, druhé a třetí místo bylo oceněno na slavnostním vyhlášení, které se pro Českou republiku konalo 22. 4. 2015 v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze.
V českém národním kole se umístily soutěžní projekty těchto tří soutěžních týmů:
1. Martin Stark, Josef Hoffmann (studenti A+S)
2. Zuzana Zelingerová, Jakub Med, Barbora Medová
3. Michaela Záhorovská, Roman Belov (studenti A+S)
Všichni tito studenti postoupili do mezinárodního kola, které se konalo v 27. – 29. května v hlavním městě Kazachstánu, Astaně.
– Ve druhém kole se tři nejlepší projekty z každé země zúčastnily mezinárodního finále. Celkem šlo o 51 studentských týmů z 20 zemí, 29 národností – účastníci přijeli z Běloruska, Belgie, Bulharska, Řecka, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Kazachstánu, Kyrgistánu, Litvy, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Turecka, Velké Británie a Ukrajiny. To se uskutečnilo formou gala večera, kam byli účastníci soutěže pozváni spolu se svými vyučujícími. Během večera byly jednotlivé projekty vystaveny k prohlídce a diskuzi. Navíc měli autoři projektu možnost během pětiminutové prezentace porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace byly vysílány živě na mezinárodních stránkách soutěže www.isover-students.com. Po prezentacích následovalo rokování poroty a slavnostní předání cen vítězům. Tým studentů z České republiky (Zelingerová, Medová, Med) si domů odvezl speciální cenu.
Mezinárodní studentská soutěž 2015. Webové stránky Isover.cz. Dostupné 15. 6. 2015. http://www.isover.cz/mezinarodni-studentska-soutez-2015
ISOVER Multi – Comfort House Students Contests. Oficiální webové stránky soutěže. Dostupné 30. 4. 2015. http://www.isover-students.com

15. 4. 2015 – 14. 6. 2015
(v) Výstava kouzlo historické techniky IX. ročník
Ing. arch. Jan Kašpar, Ing. arch. Marie Tuláčková, doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka
Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, Národní technické muzeum v Praze a Národní zemědělské muzeum v Praze
Výstava kreseb studentů Architektury a stavitelství
Vernisáž 15. 4. 2015 ve 14.00
Národní zemědělské muzeum

Ve spolupráci s ČVUT v Praze zahájilo Národní zemědělské muzeum Praha na Letné již IX. ročník výstavy kreseb posluchačů 2. ročníku studijního programu „Architektura a stavitelství“ Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze. Výstava se uskutečnila v prostorách stálé expozice „Jede traktor“ v sále ve sníženém přízemí ve dnech od  16. 4. do  14. 6. 2015.

Autoři – studenti zde již tradičně představili své práce, které vznikly přímo v expozicích a výstavách Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea v minulém roce. Jejich společným znakem je originální autorské vyjádření řady vystavených exponátů, v případě NZM Praha především traktorů i dalších zemědělských strojů a techniky.

Co u mladých tvůrců nejvíce překvapuje, je nápaditost, již poměrně dobré ovládnutí techniky kresby,  a také snaha o věrné, detailní a precizní provedení. Nejlepší práce studentů ČVUT v Praze vystavené v předchozích letech již trvale zdobí některé muzejní expozice Národního zemědělského muzea v Praze i jeho mimopražských poboček.
Výstava kouzlo historické techniky IX. ročník v NZM Praha. Oficiální stránky Národního zemědělského muzea. NZM.cz. Dostupné 15. 4. 2015 http://www.nzm.cz/praha/vystavy/?id=502&id303=

Objev kouzlo historické techniky tak trochu jinak. www.sedmstatecnych.cz Dostupné 29. 4. 2015. http://www.sedmstatecnych.cz/clanek/objev-kouzlo-historicke-techniky-tak-trochu-jinak/

4. 4. 2015 – 3. 5. 2015
(v) Rekonstrukce a dostavba panského hostince na Skalce a novostavba plovárny u Zadního rybníka v Mníšku pod Brdy
Ing. arch. Jan Kašpar, Ing. arch. Milan Nesměrák, Ing. arch. Iva Knappová, Ing. arch. Pavel Filsak a město Mníšek pod Brdy
Výstava studentských projektů z atelierů Kašpar – Nesměrák a Knappová – Filsak s tématem rekonstrukce a dostavba panského hostince na Skalce a novostavba plovárny u Zadního rybníka v Mníšku pod Brdy.
Vernisáž 5. 4. 2015 ve 14.00
Klášter na Skalce, Míšek pod Brdy
První téma se zabývá návrhem dostavby torza původního panského hostince a úprav souvisejícího veřejného prostoru. Novou náplní by mohlo být zázemí pro občany města a návštěvníky v podobě informačního centra s obsluhou, veřejného WC, krytého sezení, ubytování apod.
Druhým tématem je obnova rekreačního využití okolí Zadního rybníka formou novostavby objektu plovárny, který by poskytl formou dostatečného zázemí celoroční využití lokality. Doplňkovou funkcí by mohla být kavárna/bar, galerie, pronajímatelná klubovna pro místní spolky, půjčovna lodí apod.
Vernisáž výstavy studentských projektů na Skalce. Oficiální stránky města mníšek pod Brdy. Mnisek.cz Dostupné 4. 4. 2015. http://www.mnisek.cz/obcan/kultura/?ftshow=911#ka911

24. 3. 2015 – 24. 4. 2015
(v) Výstava studentských posterů se zkušenostmi z krátkodobých zahraničních stáží v rámci projektu „Inovace studijního programu Architektura a stavitelství“.
Ing. arch. Jan Kašpar
Výstava posterů, které shrnují zahraniční zkušenosti studentů v rámci krátkodobých zahraničních stáží projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství ve Francii a Rakousku.
24. 3. 2015 – 24. 4. 2015
Vernisáž 24. 3. 2015 od 15.00
Klubovna Studentského klubu Fakulty stavební ČVUT v Praze – ŠTUK, As-140

18. 3. 2015 – 30. 3. 2015
(v) Domov pro lidi bez domova
Ing. arch. Zora Martinová, Ing. arch. Jindřich Synek, Ing. arch. Jakub Zoula
Výstava studentských projektů z atelieru Martinová – Synek – Zoula.
18. 3. 2015 – 30. 3. 2015
Vernisáž 18. 3. 2015 od 17.00
Úřad MČ Praha 7 (2. patro)
http://www.praha7.cz/17888_Galerie-na-urade-Domov-pro-lidi-bez-domova

13. 3. 2015 – 10. 4. 2015
(v) Dům pro seniory – DPS v Lužné u Rakovníka
Ing. arch. Pavel Čajka, Akad. arch. Jan Kerel, Ing. Lukáš Srch Dům pro seniory – DPS v Lužné u Rakovníka
Výstava studentských projektů na téma Domu pro seniory v Lužné u Rakovníka z atelieru Čajka – Kerel – Srch.
13. 3. 2015 – 10. 4. 2015
Vernisáž 13. 3. 2015, slavnostní ukončení s vyhlášením vítězů ankety občanů 10. 4. 2015.
Sál místní knihovny v části obce Lužná II, v blízkosti známého železničního muzea, po týdnu výstava přesunuta do prostor Domu hasičů v Lužné I.

13. 3. 2015 – 14. 3. 2015
(w) Superstudio
Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Ing. Jana Hořická
Atelier D již tradičně hostil pražské kolo 24 hodinový workshop Superstudio.
V pátek až sobotu 13. – 14. března se během 24 hodin odehrála ideová architektonicko–urbanistická soutěž Superstudio. Letošní pátý ročník přináší posun konceptu, kdy se všechna lokální kola uskuteční ve stejný čas se společným zadáním a nejúspěšnější lokální týmy postoupí do druhého online kola, z nějž vzejdou celkoví vítězové. Zúčastnit se mohli dvou–tříčlenné týmy složené ze studentů architektury, které mohou být doplněné o studenty jiných VŠ oborů.
Týmy Praha (s vysokým zastoupením studentů či absolventů A+S): 1. O. Novák, K. Mišáková, J. Smejkal
2. J. Neumann, J. Nakládal
3. M. Šilar, S. Bešťáková, R. Honc
4. D. Mudra, V. Pavelec, K. Součková
5. P. Doudová, T. Korbelová, H. Púčeková
6. M. Nepustil, M. Vančura
7. R. Leláková, M. Košťál
8. A. Němcová, M. Volšanská
9. A. Tůmová, T. Gelien, O. Vaněk
10. J. Křička, T. Gloser, M. Bařič
11. M. Mráz, K. Novotná
12. J. Pospíchal, V. Vondráček, R. Susser
13. P. Šťovíček, A. Pohanková, J. Zach
14. T. Musil, P. Muller, A. Andělová
15. T. Göttler, D. Pham, D. Ryšánek
16. K. Pazourková, R. Horová
17. A. Zet, P. Pekarová, B. Doležalová
18. T. Hejzlar, Š. Janů, J. Kotal
19. M. Petřík, M. Šebek http://www.superstudiocontest.cz/superstudio/2015.phpSuperstudio 2015. www.archiweb.cz. Zveřejněno 1. 3. 2015. http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=17137&type=1

Superstudio 2015
Ve dnech 13. a 14.3. 2015 se v Atelieru D Stavební fakulty ČVUT v Praze uskutečnil již 5. ročník soutěže studentů architektonických škol Superstudio.
Akce vznikla původně v Austrálii, kde ji pořádá organizace SONA (Student Organised Network for Architecture) při Australian Institute of Architects. Tam ji také jeden z organizátorů poznal a domluvil možnost přenést ji i do ČR. A tady se v průběhu let utěšeně rozrostla. Zatímco prvního ročníku v roce 2011 se zúčastnilo 17 týmů, složených výhradně ze studentů FA a FSv ČVUT, od loňského roku akce probíhá ve  4 městech současně (Praha, Liberec, Brno a Ostrava) a letošního ročníku se zúčastnilo již celkem 61 dvou až tříčlenných týmů, z nichž 11 nejlepších postupuje do celorepublikového finálního kola. Soutěž je otevřená pro všechny studenty architektonických programů v ČR. Snad nebudu podezírán ze snahy přiživit se na úspěchu jiných, když připomenu, že Atelier D na FSv byl hostitelem všech ročníků a program A+S tuto soutěž alespoň morálně podporuje již od samotného počátku. Hlavní zásluhu na úspěchu mají samozřejmě organizátoři – Matěj Hunal a David Neuhäusl. Přitom před Davidovo jméno bych měl již správně připsat titul Ing. arch., protože v loňském roce velmi úspěšně absolvoval program A+S. Přesto dál věnuje svůj čas přípravě setkání, které u nás prakticky nemá obdobu.
Letošní zadání, které pro soutěž zformulovali ve 4AM, znělo: Vyberte si konkrétní stavbu (či soubor staveb), která
1) se nachází na území ČR
2) je stará maximálně 70 let
3) její současná náplň je ve městě/krajině v blízké budoucnosti podle vás problematická a navrhněte její konverzi pro vhodnější využití.
Soutěžící ve čtyřiadvacetihodinové lhůtě téma zpracovali z nejrůznějších úhlů pohledu a často i s velkou invencí i vtipem, takže porota ve složení Ing.arch. Kamila Amblerová, MgA Ing.arch. Marek Šilar a MgA. Ing.arch. Adam Wlazel měla přetěžkou práci. Nicméně rozhodnutí padlo, ceny byly rozděleny (a později i částečně zkonzumovány) a Atelier D byl uklizen a upadl do obvyklého víkendového ticha. Samozřejmě hned v pondělí zase ožil – není to rozhodně nejtišší učebna na ČVUT – nicméně si myslím, že ta hezká směsice odhodlání i recese, nasazení i uvolněnosti a zodpovědnosti i bezstarostnosti se sem vrátí zase až za rok – při Superstudiu 2016.
Ing. arch. Luboš Knytl, K129
P.S.
Koho by snad navíc ještě zajímaly i výsledky nebo podrobnosti z organizace či pravidel soutěže, nechť neváhá a navštíví stránky http://www.superstudiocontest.cz/ nebo aktuální informace, fotografie či oceněné prezentace na facebooku www.facebook.com/krasniarchitekti
Knytl, Luboš: Superstudio 2015. www.apluses.cz. Publikováno 16. 3. 2015. https://apluses.cz/superstudio-2015/

9. 3. 2015
(š) Katedrová schůze – oficiální poděkování doc. Dvořákovi za jeho práci ve funkci vedoucího katedry.

6. 3. 2015
(š) Informační schůzka pro studenty 4. ročníku bc A+S k přijímacímu řízení do magisterského studia.

5. 3. 3015 – 26. 3. 2015
(v) Řešení proluky na nároží ulic Budějovické a Harantovy v Písku
Ing. arch. Miroslav Kročák, Ing. arch. Petr Housa
Výstava studentských prací katedry architektury FSv ČVUT v Praze (atelier Housa – Kročák) na projektu zástavby proluky v existující struktuře města na nároží ulic Budějovické a Harantovy v Písku.
5. 3. – 26. 3. 2015
Vernisáž 5. 3. 2015 v 17.00
Galerie Sladovna, Písek
Výstava studentských prací FSv ČVUT katedry architektury v Praze. www.sladovna.cz. Dostupné 15. 3. 2015. http://www.sladovna.cz/akce/vystava-studentskych-praci-fsv-cvut-katedry-architektury-v-praze-1719

4. 3. 2015
(š) Pedagogická rada studijního programu A+S schválila novou podobu studijního plánu pro bakalářský i magisterský stupeň.

1. 3. 2015
(š) Doc. Ing. arch. Dvořák, CSc. ukončil své působení ve funkci vedoucího katedry architektury, pověřeným vedoucím se od 1. 3. 2015 stal prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák byl v čele katedry od roku 2001, kdy převzal funkci po prof. Voděrovi. Za jeho 14ti letého působení ve funkci se z katedry architektura stala jedna z největších kateder na fakultě. Zasloužil se o vybudování plnohodnotného vzdělání architektů na fakultě stavební. Díky jeho nasazení byl vybudován Atelier D, zavedeny Žluté karty, diáře pro studenty programu Architektura a stavitelství, Skicáře architektů, stál u zrodu publikací AbStrakt. Zastával oddělení státních závěrečných zkoušek u bakalářského studia A+S. Vychoval řadu absolventů bakalářského, magisterského i doktorského studia, v čemž bude i nadále na katedře pokračovat.

16. 2. 2015
(š) Začátek letního semestru

X