V pátek 12. 5. 2017 od 15 hodin proběhne poslední ze série kurzů počítačové grafiky v tomto semestru. Kurz je zaměřený na tvorbu a editaci posterů v programech Adobe Illustrator, InDesign a Photoshop.
https://www.facebook.com/FSvKurzy/
Doporučujeme zejména těm, kteří si nejsou jistí ve tvorbě plachet a „portfolií“ závěrečných prací.

X