VÝSTAVY, SOUTĚŽE, KONFERENCE, WORKSHOPY, AKCE a další.

SOUTĚŽE

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ MULTI COMFORT 2020, SAINT-DENIS, PAŘÍŽ, FRANCIE (SAINT-GOBAIN ISOVER)

Velký úspěch studentů A+S v národním kole soutěže Multi-komfortní dům Saint–Gobain:

1. místo – Jiří Petrželka, Kristýna Klůsová
2. místo – Natálie Pěgřímková
3. místo – Nikol Puchelová, Jan Krsek

Studenti na návrhu pracovali v ateliéru Katedry architektury pod vedením týmu architektů Josefa Smoly, Ladislava Kalivody, Aleše Brotánka, Martina Starka a Jiřího Tencara.

Úkolem bylo přeměnit reálnou industriální zónu v Saint-Denis ve Francii a navrhnout revitalizaci této oblasti v severní části Paříže. Nově navržená lokalita by měla mít obytnou, vzdělávací i rekreační funkci a zároveň respektovat historii daného místa.

Kromě finanční odměny postupují studenti do mezinárodního kola soutěže, které by se mělo konat v červnu v Paříži, pokud to epidemiologická situace dovolí. Spolu s nimi se bude finále účastnit i studentka Natálie Pěgřímková, která se v soutěži se umístila na druhém místě. Ve finále představí svůj návrh 58 týmů z celého světa.

Slavnostní vyhlášení cen proběhlo 10. 12. 2020.

ZVLÁŠTNÍ CENA UDĚLENÁ V RÁMCI SOUTĚŽE DIPLOM.KY 2020

Absolvent programu A+S Jakub Vašek získal zvláštní cenu společnosti Zumtobel, udělenou v rámci soutěže Diplomky 2020 pořádanou Českou komorou architektů, kterou obdržel za práci rekonstrukci a dostavby filmových ateliérů v areálu horních kasáren v Klecanech.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, programu Architektura a stavitelství, pod vedením Tomáše Šenbergera navrhnul podle poroty urbanistické řešení „přinášející nečekané možnosti v utváření exteriéru i interiéru.“ Porotci vyzdvihli, že „promyšlenost funkcí je příslibem synergie a životaschopnosti potřebné konverze.“

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo online z Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze v úterý 12. ledna 2021.

STUDENTSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ASC – ASSOCIATED SCHOOLS OF CONSTRUCTION

Studentka magisterského ročníku programu Architektura a stavitelství Anna Karbanová

společně s Barborou Mackovou a Tadeášem Zahradníkem z oboru Projektový management a inženýring z Fakulty stavební ČVUT, vytvořili mezinárodní tým se studenty z California Polytechnic State University. Tento tým ve finále dosáhnul v konkurenci amerických týmů v soutěži 2. místa.

Soutěž probíhala o víkendu od pátku 19.2. 2021 do pondělí 22.2. 2021. Studenti pracovali ve svém volném čase, ale vzhledem časovému rozdílu mezi Prahou a Oklahomou, který činí 7 hodin, museli pracovat převážně v noci. Zadání se týkalo komplexu Deadwood at Main v texaském Dallasu.

Významným přínosem vedle umístění bylo to, že studenti pracovali v mezinárodních týmech, kde se museli pracovně domluvit i se zástupci různých specializací. Oproti minulosti přibyla nová zkušenost, a to práce online, kdy polovina týmu byla na různých místech v České republice a zbytek v USA. Tím mohli získat nové pracovní návyky, ale i možné důležité kontakty pro svoji budoucí praxi. Zvláště styl online spolupráce zjevně nabude většího významu i v blízké budoucnosti.

Toto umístění ukazuje kvalitu našich studentů, kterou prokázali v mezinárodním prostředí.

STUDENSTKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ SPOLEČNOSTI CENTRAL GROUP

Zadáním soutěže bylo předložení návrhu bytového domu na náměstí nové rezidenční čtvrti v Praze 6 s podtitulem „Navrhněte vzhled (fasády) pěti sekcí bytového domu s komerčními prostory v parteru na náměstí připravované nové rezidenční čtvrti Westpoint v Praze 6″.

Dne 10. 3. 2021 porota rozhodla o 1. místě, které obsadili studenti A+S Pavla Hanousková a Ondřej Čeliš, kteří zároveň získali 100.000 Kč a stáž v ateliéru předního architekta Pavla Hniličky.

Hodnocení poroty:

Autor zpracovává zadanou osnovu kultivovanou formou, kdy každému z domu dává do vínku jednoduchý obrazec (kruh, nebo čtverec), který se stává pro každý z pěti domů hlavním znějícím akordem. Fasády jsou členěny za pomocí ušlechtilých a nepředvádivých materiálů, jako je copilit, sklo a kov. Pět jednotlivých domů, které jsou ve svém výrazu svébytné, tvoří dohromady souzvuk. Autor také přesvědčivě vyřešil poněkud hluboké půdorysy, neboť jako jediný ze všech soutěžících dokázal vtisknout bytům i představu umístění jednotlivého nábytku. Součástí celkově přesvědčivě působící práce je i grafický výraz, kterému vévodí zmíněný kruh a čtverec, tedy dva základní geometrické tvary.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČEEP 2019

Dne 20. 4. 2021 byly v aule ČVUT v Praze, Betlémské kapli, slavnostně předány tituly a další ocenění v již 18. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2019. Galavečer se konal za přísných hygienických opatření a zájemci ho měli možnost sledovat prostřednictvím Live-Streamu. Tradičně byli oceněny také nejlepší práce STUDENTSKÉ KATEGORIE.

Cílem studentské kategorie soutěže především podpora zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR a zlepšení životního prostředí v ČR a EU.

CENU DĚKANA Fakulty stavební ČVUT v Praze (spojená s odměnou ve výši 10 000 Kč) získal student A+S Ing. Jiří Petrželka z Fakulty stavební ČVUT v Praze za práci Český soběstačný dům 2019.

INSPIRELI LUMION INTERIOR DESIGN

Ocenění za nejlepší studentský projekt vytvořený softwarem LUMION získala studentka A+S  Alice Šindelářová z Fakulty stavební ČVUT. Vítězným projektem se stal návrh mezonetového bytu určený pro moderního mladého člověka, který má rád dobré jídlo a rád se baví. Byt je navržen s ohledem na exkluzivní výhled na pražský Vyšehrad s maximem prosklených ploch.

DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU

XELLA

ŽLUTÉ KARTY

SOUTĚŽ O CENU STAVITELE A ARCHITEKTA JOSEFA HLÁVKY

STAVBY S VŮNÍ DŘEVA (uzávěrka až 30.6.21)

SVOČ, SOUTĚŽ O CENU STAVITELE A ARCHITEKTA JOSEFA HLÁVKY (uzávěrka až 28. 4. 21)

CENA PROFESORA VODĚRY

MŠMT

YTONG

MODULARCH

VELUX

YOUNG ARCHITECT AWARD

VÝSTAVY

TO NEJLEPŠÍ Z ARCHITEKTURY Z 60. A 70. LET V ČESKÉ REPUBLICE

Národní technická knihovna v Praze

8. 12. 2020 – 30. 6. 2021

Výstava s názvem završuje pětiletý intenzivní výzkum, jehož cílem je upozornit na kvality architektury sledovaného období, přiblížit ji široké veřejnosti, dosáhnout posílení společenského povědomí a tím i její ochrany a řádné péče. Výstava nabízí základní informace o moderní architektuře 60. a 70. let minulého století, aspekty jejího vzniku a připomenutí, čím je pro nás architektura této doby dnes. Cílem výstavy je přesvědčit návštěvníka o jedinečnosti a přitažlivosti staveb tohoto období a důvodech, proč mají zůstat součástí stavebního fondu našich měst. Výstava přináší unikátní, vizuální zajímavou, reprezentativní vizitku architektury brutalismu, bruselského stylu a normalizační doby.

Na výstavě se podíleli: prof. Petr Urlich, prof. Tomáš Šenberger, prof. Michal Hlaváček, doc. Radomíra Sedláková, doc. Lenka Popelová, PhDr. Pavel Škranc, Ing. arch. Nikolay Brankov, Ing. arch. Jiří Moos, Ing. arch. Martin Lapšanský.

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ: MUZEUM JANA HUSA PŘI BETLÉMSKÉ KAPLI V PRAZE

Plocha kampusu ČVUT před Fakultou stavební

Březen 2021

Studenti prvního ročníku magisterského studijního programu Architektura a stavitelství v rámci cvičení z předmětu Interiér navrhli Muzeum Jana Husa při Betlémské kapli v Praze jako příklad využití moderní techniky a možností digitální prezentace v malé expozici.

Téma zpracovávalo 16 studentů pod vedením Zuzany Peškové a Štěpána Lajdy. Studenti se rozdělili do šesti pracovních týmů, každý tým zpracoval svůj ideový návrh. Důraz byl kladen na základní představu o inovativním charakteru řešení malého výstavního prostoru a možnost využití moderních technologií.

TVÝMA OČIMA 2020

Fotografická soutěž

Studenti programu A+S, Průmyslové dědictví získali ocenění ve fotografické soutěži Tvýma očima, kterou každoročně pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze.

Cílem soutěže je upoutat zájem o hmotné prostředí, ve kterém žijeme, o architekturu, budovy a stavby, jejich kvality technické a konstrukční i o jejich aspekty kulturní a sociální.

Témata soutěže byla:„Industriál“ a „Tady odtud jsem“.

ARCHITEKTURA III

VÝSTAVA KRESEB POSLUCHAČŮ A+S TELČ

WORKSHOPY

VÝPLNĚ OTVORŮ NA MĚSTSKÝCH STAVBÁCH 2. POLOVINY 19. STOLETÍ – ŘEMESLNÁ OBNOVA HISTORICKÝCH STAVEB

Seminář a workshop

Fakulta stavební

15. 10. 2020

Workshop, zaměřený na obnovu výplní okenních a dveřních otvorů z objektů z 2. poloviny 19. století.

Rámcový program workshopu:

1. + 2. Obnova okenních výplní – odstraňování starých nátěrů, tmelení, náhrady, zasklívání

3. Obnova nátěrů dveřních křídel – táflování apod.

4. Kování výplní otvorů – čištění mosazných klik, čištění zámku, závěsy apod.

Vedoucí workshopu doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

Workshop proběhl bez účasti studentů. Studentům bude k dispozici videonahrávka.

TELČ: INTOUCHABLE, ZIMNÍ ŠKOLA 2021

On-line seminář prostřednictvím aplikace Zoom

15. — 17. 2. 2021

Jaké je vnímání města bez jeho fyzické návštěvy? Jaký je virtuální obraz města Telč? Jaké informace je možné sesbírat o městě před jeho návštěvou, jaké jsou očekávané kvality / hodnoty, jaká je kvalita poskytovaných informací a jaké je srovnání nabytých online analýz s reálnou zkušeností?

Ve spolupráci s Dunajskou univerzitou Krems, Masarykovovou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou, Národním památkovým ústavem a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR (Centrum Excelence Telč).

V anglickém jazyce.

KONFERENCE

AUR_2O DOKTORANDSKÁ KONFERENCE, ARCHITEKTURA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. — 3. 10. 2021

Online

Pořadatelé: Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT ve spolupráci s katedrami Konstrukcí pozemních staveb, Technického zařízení budov a Urbanismu a územního plánování.

Konference již pravidelně propojuje různé obory zabývající se budovami a veřejným prostorem z hlediska udržitelného vývoje. Umožňuje sdílet informace od nejmenších konstrukčních detailů, přes budovy až po celky velikosti měst, informace od ryze technických po estetické či sociologické. Cílem bylo dozvědět se o nových úhlech pohledu jiných oborů na námi řešená témata, setkání s kolegy, kteří řeší podobnou problematiku a seznámení odborné i laické veřejnosti s řešenými výzkumnými problémy.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ALK_20

Online z Fakulty stavební ČVUT v Praze

27. 11. 2021

Lehké konstrukce se v dnešní době těší stále větší oblibě, jelikož jsou trvanlivé, odolné, funkční a nabízejí rozsáhlé množství kreativních řešení. Zaměření konference se úzce dotýkalo tématu architektonických forem lehkých konstrukcí různých typů a různého rozsahu. Tématem byla technická a konstrukční řešení, novodobé materiály, návrhové SW metody a ukázky realizovaný staveb po celém světě.

Konference Architektura lehkých konstrukcí ideově navázala na předchozí dvě mezinárodní konference pořádané Katedrou architektury v letech 2012 a 2016.

KONFERENCE „OHROŽENÁ PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA 2. POL. 20. STOLETÍ“ (L. Popelová, připravuje se)

X