Konferenci pořádají Katedra architektury FSv ČVUT v Praze a Československá církev husitská ke 100. jubileu založení Československé republiky

Datum konání: 19. 10. 2018 od 9.30 h. v Husově sboru, Dykova 1, Praha-Vinohrady

Unikátní meziválečnou stavební kulturu Československé církve husitské lze bezpochyby interpretovat jako součást budování nového demokratického státu a hodnotit ji jako významnou i v širších společenských, sociálních a kulturních souvislostech. Sbory a další stavby sakrálního a kulturního charakteru Československé církve husitské dosud představují oblast architektury meziválečného Československa systematicky neprozkoumanou a nezhodnocenou, ačkoli dotvářejí podobu řady našich měst a obcí. Jsou též významným dokladem vývoje architektury v období první republiky: reprezentujícím projevy od historismu po progresivní formové tendence a tvorbu jak prominentních architektů a stavitelů, tak tvůrců regionálního významu (Pavel Janák, Josef Gočár, Jan Víšek, Jindřich Freiwald, Vladimír Wallenfels, Bohumír Kozák, Jiří Stibral, Hubert Aust, Karel Truksa, Václav Vejrych, Jaroslav Kabeš, František Kubelka, Vladimír Krýš, František Kaliba, Stanislav Vachata, Valentin Stojeba, Josef Petříček, Emanuela a Josef Kittrichovi ad.). Prezentace výsledků projektu mapování meziválečné stavební činnosti Československé církve husitské je stanovena na r. 2018, kdy si připomínáme 100. výročí založení Československé republiky, a předjímá též výročí založení Československé církve husitské, které se bude slavit v r. 2020. Jednotlivé tematické sekce konference se zabývají interpretací sborů v kontextu československé meziválečné architektury (jejich forma, funkce, konstrukce) i detailnějšími aspekty jejich vzniku, např. se věnují liturgickým východiskům a významným osobnostem, obecnějším kulturně-společenským přesahům atd. Hlavním výstupem projektu bude vedle pořádání konference též publikace Sbory Československé církve husitské, a to s bohatým doprovodným výkresovým i fotografickým materiálem. Řada informací, dokumentů, výkresů a fotografií bude publikována poprvé a interpretována v širších kulturně-společenských souvislostech a s důrazem na regionální vazby. Vedle hodnotících textů zde bude publikována topografie sborů – v podrobném seznamu a katalogu, v němž bude interpretováno cca 70 vybraných staveb, zejména z meziválečného období. Publikace vyjde koncem r. 2018.

Konference navazuje na vědecko-výzkumnou činnost katedry architektury FSv ČVUT v Praze – projekt od r. 2016 zpracovává ve spolupráci s Československou církví husitskou. Vydání publikace podpořila finanční dotace Ministerstva kultury ČR z programu Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí r. 2018 spjatých s naší státností, prostředky grantu katedry architektury SGS 2018 a grantu SVK 2018 a Československá církev husitská (pořádání konference) a prostředky Československé církve husitské.

Předběžný program konference

9.00 – 9.30 registrace

9.30 – 9.45 zahájení – uvedení projektu (ThDr. Tomáš Butta – ČCH, prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Amáta M. Wenzlová)

1. Liturgická interpretace a historické souvislosti EVROPSKÝ A ČESKOSLOVENSKÝ KONTEXT PROBLEMATIKY Z POZICE CENTRA I REGIONU A ČASOVÉHO VÝVOJE, HL. OD R. 1918 V RÁMCI TVORBY NOVODOBÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

9.45 – 12.00
Historie CČSH – PhDr. Bohdan Kaňák Ideový vývoj – prof. ThDr. Zdeněk Kučera Liturgický prostor – ThDr. Tomáš Butta, Th.D. Širší kontext historický – prof. PaedDr. Pavel Marek (katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc) Výtvarné umění Fr. Bílka ve vztahu k ČCH a obecněji k vývoji výtvarného umění – Mgr. Martin Jindra Dispozice liturgického prostoru v pojetí Miroslava Kouřila – Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.

12.00-13.00
pauza na oběd

2. Architektonická interpretace KULTURNĚ-HISTORICKÉ STAVEBNÍ DĚDICTVÍ CČSH V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH / DIECÉZÍCH: PRAŽSKÁ, KRÁLOVÉHRADECKÁ, PLZEŇSKÁ, BRNĚNSKÁ, OLOMOUCKÁ

Cca 13-15
Výzkum architektury – Ing. arch. Amáta M. Wenzlová Výzkum architektury (jednotlivé sbory) – Mgr. Martin Strakoš – NPÚ, OUP Ostrava Výzkum architektury (jednotlivé sbory) – doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ing. arch. Nikolay Brankov, Ing. arch. Jiří Moos, Mgr. Barbora Větrovská, Ing. arch. Klára Brůhová, Ph.D. ad. Výzkum architektury (konstrukce) – Ing. Klára Kroftová, Ph.D. 3. Přesahy

15.00 – 16.00
Katolické a protestantské meziválečné kostely a tvorba J. Plečnika – Dr. Zuzana Cimprichová (Univerzita Bamberk) Idea husitství v meziválečném Československu v širším kontextu – PhDr. MgA. Josef Záruba- Pfeffermann, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze) Meziváleční sakrální architektura – Ing. arch. Jan Obrtlík, (VUT Brno) 4. Zakončení

16.00
Exkurze po sboru od 16.15 – vede doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš (FSv ČVUT v Praze) Koncert od 17.00 Exkurze do vršovického sboru od 18.00 Přípravný výbor konference: prof. akad. arch. Mikuláš Hulec – vedoucí Katedry architektury FSv ČVUT v Praze doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. – předseda organizačního výboru, FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Amáta M. Wenzlová, FSv ČVUT v Praze doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš, FSv ČVUT v Praze Ing. Klára Kroftová, Ph.D., FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Nikolay Brankov, FSv ČVUT v Praze Mgr. Barbora Větrovská, FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Martin Lapšanský, FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Jiří Moos, FSv ČVUT v Praze Externisté: ThDr. Tomáš Butta – ČCH ThDr. Jiří Vaníček – ČCH Ing. arch. Eva Dvořáková – NPÚ Mgr. Martin Strakoš – NPÚ

Registrace: https://goo.gl/forms/ojZ65UJbplAlB2Lf2

Webové stránky pořadatelů:
https://apluses.cz/
http://www.ccsh.cz/

19říjen9:30- 18:00Konference Sbory Československé církve husitské

X