Průmyslové dědictví – současné výzvy a limity / Studentská vědecká konference s účastí přizvaných odborníků

18. 10. 2019 od 9:30, Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7

Pořádá: Katedra architektury a platforma Industrial Heritage 2.0

Konference shrne výsledky výzkumu doktorského studijního oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví za dobu jeho desetileté existence, jeho spolupráci s odborníky z praxe a nastíní nové perspektivy budoucího rozvoje vzdělávání v tomto oboru, které reflektují současný posun ve vnímání této problematiky. Konference se zúčastní stávající studenti i absolventi, vyučující a vyzvaní odborníci.

Konference bude rozdělena do tří bloků:

  • Perspektivy nového studijního oboru průmyslové dědictví
  • Témata současného výzkumu
  • Projekty záchrany průmyslového dědictví

 

Konference shrnuje výsledky výzkumu doktorského studijního oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví FSV ČVUT v Praze za dobu jeho desetileté existence a současný stav bádání na tomto poli. Nastíní nové perspektivy rozvoje vzdělávání v novém doktorském oboru Průmyslové dědictví otevřeném na podzim 2019. Konference se zúčastní stávající studenti i absolventi, vyučující i vyzvaní odborníci. Cílem konference je ukázat tematickou šíři aktivit jak studentů, tak jejich pedagogů a odborníků, kteří s FSV ČVUT v Praze na tomto tématu spolupracují. Průmyslové dědictví je stále ještě novou, dynamicky se rozvíjející oblastí výzkumu, jež přitahuje mladou generaci badatelů, kteří zde mohou rozvinout velmi širokou činnost výzkumu od interpretace industriální minulosti k hledání nových cest jeho současného využití.

Konferenci otevře blok věnovaný shrnutí desetiletého výzkumu industriálu na FSv vedeného prof. Tomášem Šenbergerem, kde promluví zejména přizvaní odborníci z Ministerstva kultury, NPÚ a Fakulty architektury. Druhý blok představí již nový program Průmyslové dědictví, vedené doc. Lenkou Popelovou. Nový program reflektuje současný posun v oboru – od mapování historie průmyslového dědictví k interdisciplinární interpretaci problematiky, v níž se propojuje jak oblast architektury, stavitelství a stavebních konstrukcí, tak další související obory – obecná historie, sociální dějiny, kulturní dějiny, dějiny umění a techniky či dnes důležitý kreativní management, kterého se týkají dva z příspěvků.

Třetí blok konference je věnovaný výzkumu současných a bývalých studentů oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví – od obecných témat industrializace ke konkrétním tématům čistě typologickým.

Poslední blok je věnován otázce adaptability průmyslových staveb a možnosti jejich konverzí a to jak z hlediska kreativního managementu, tak architektonického. Představí se zde zejména projekty zpracovávané studenty FSv pod vedením vyučujících a doktorandů, které myšlenku ochrany a transformace průmyslového dědictví takto šíří za hranice školy.

Podrobný program konference:

9:00 – 9:30 registrace

  1. Blok – uvítání, shrnutí výsledků a představení nového programu Průmyslové dědictví

9:30 – 9:40 prof. Tomáš Šenbereger, prof. Mikuláš Hulec (katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

9:40 – 9:50 Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. (Ministerstvo kultury)

9:50 – 10:00 Ing. arch. Eva Dvořáková (Národní památkový ústav)

10:00 – 10:20 PhDr. Benjamin Fragner (VCPD FA ČVUT v Praze)

10:20 – 10:40 Caffé

10:40 – 11:00 – Mgr. David Mírek – Dramaturgie a kreativní management při oživování prázdného místa (Studio ALTA)

11:00 – 11:20 prof. Tomáš Šenbereger, doc. Lenka Popelová – Představení programu Průmyslové dědictví (katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

11:20 – 11.40 Mgr. Irena Tyslová – Co znamená animovat? Příklady úspěšné animace kulturního dědictví (VŠE, katedra arts managementu)

12:00 – 13:00 Oběd

  1. Blok – současný výzkum

13:00 – 13:20 prof. Michal Šourek – Od industrializace k průmyslovému dědictví a zpět (katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

13:20 – 13:40 Ing. arch. Edita Cestrová – Přístupy k novému využití areálů železáren ve světě (katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

13:40 – 14:00 Petr Freiwillig, Ph.D. – K regionálním specifikům industrializace: otázky vodního a parního pohonu v textilním průmyslu (NPÚ)

14:00 – 14:20 Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. – Industriální architektura – výzkumný projekt v programu MK ČR NAKI II (VCPD FA ČVUT v Praze)

14:20 – 14:40 Caffé

  1. Blok – projekty pro praxi

14:40 – 15:00 Mgr. Tereza Nováková – Současné přístupy v oživení kulturního dědictví uměním – Winternitzovy mlýny z pohledu kurátora (UJEP)

15:00 – 15:20 Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D. – Zapojení Automatických mlýnů v Pardubicích do struktury města (katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

15:20 – 15:40 Ing. arch. Martin Souček, doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D – Revitalizace vlakové zastávky Všenory (katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

15:40 -16:00 Ing. arch. Jan Pustějovský, Ph.D. – Adaptabilita průmyslových staveb a možnosti jejich konverze (nejen) ve studentských projektech (katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

16:00 – 16:20 Ing. arch. Martin Štibor, Ing. arch. Marek Mach – Příklady studentských projektů – Zauhlovačka, Holešovická elektrárna… (katedra architektury, FSv ČVUT v Praze)

16:20 Závěr konference a občerstvení

Registrace na: konferenceas@gmail.com

Program https://www.facebook.com/industrialheritage2

http://k129.cz/

www.facebook.com/studioalta.cz

18říjen9:30- 21:00Konference Průmyslové dědictví – současné výzvy a limity

X