Pro tvůrčího architekta je potřeba dobře graficky prezentovat své myšlenky, představy, nápady a návrhy investorům, spolupracovníkům, dalším odborníkům i laické veřejnosti nezbytná. Převést představy do grafického zobrazení srozumitelného pro ostatní bývá úkon, který často rozhoduje o uskutečnění navrhovaného díla. Publikace se proto zaměřuje na obecně platné zásady a postupy pro grafickou prezentaci architektonických návrhů bez ohledu na zvolenou techniku (ruční kresbu nebo digitální zpracování) a použité médium pro zobrazení (ať už papír, či displej). Zabývá se problematikou zachycení myšlenky – skicou v historických souvislostech i soudobém tvůrčím kontextu. Představuje základní zobrazovací metody, zásady architektonického kreslení, pojednání kresby, přístup k barvě. Ukazuje principy tvorby obrazu, možnosti postprodukčních úprav a varianty výsledné prezentace.

Kniha v prodeji v knihkupectví v NTK
https://eobchod.cvut.cz/…/graficka_prezentace_ar_itektury-1

Křest knihy ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 15.00 v Galerii FSv.
Jste srdečně zváni!

X