Profesorka Eva Jiřičná, výjimečná osobnost světa architektury, přijala opět pozvání katedry architektury Fakulty stavební ČVUT a ve středu 11. prosince přednášela v rámci cyklu přednášek projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství v Atelieru D.

Zájem o setkání s Evou Jiřičnou byl vysoký. V Atelieru D, který paní profesorka ocenila pochvalnými slovy, se sešlo více jak 600 posluchačů – nejen studentů a pedagogů programu Architektura a stavitelství. Eva Jiřičná představila své projekty, poodhalila tajemství svých inspirací a s jemným humorem pobavila posluchače některými úskalími, které realizace staveb provázely.

Po skončení přednášky studenti paní profesorku jen tak nepustili: ochotně podepisovala knihy a fotila se se studenty. Předvánoční setkání s Evou Jiřičnou bylo milé a inspirativní pro všechny. Nezbývá než si přát, aby se i následující přednášky cyklu setkaly s podobným úspěchem.

(Foto z přednášky J. Ryszawy.)

(Bez n341zvu-1)

X