Úkolem 11. mezinárodní studentské soutěže o nejlepší Multi-Komfortní dům, kterou společnost ISOVER připravila v úzké spolupráci s oddělením architektury národního podniku Astana EXPO-2017, bylo navrhnout rezidenční budovy v kazašské Astaně. Budovy vyrostou po mezinárodní výstavě EXPO-2017 v oblasti k tomu určené.

Účastníci soutěže měli za úkol vytvořit udržitelný architektonický návrh v souladu s tématem Future Energy, který bude integrován do nového městského prostoru, bude respektovat Multi-Komfortní kritéria společnosti Saint-Gobain a zohlední extrémní klimatické podmínky Astany i regionální kontext.

Soutěž byla určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol ve všech zemích, kde společnost ISOVER působí. Soutěže se mohli zúčastnit pouze studenti bakalářského či magisterského programu. Účastníky mohli být jednotlivci i týmy v počtu max. 3 osob. Každý účastník (jednotlivec či tým) mohl do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Každý účastník (jednotlivec, tým či člen týmu) se mohl národního kola soutěže zúčastnit pouze v jedné zemi.

Studentská soutěž návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER probíhala ve dvou kolech:
– V prvním kole šlo o národní soutěž v každé ze zúčastněných zemí (celkem přihlásilo 1300 studentů z více než 90 universit), kde byly vybrány tři nejlepší projekty. První, druhé a třetí místo bylo oceněno na slavnostním vyhlášení, které se pro Českou republiku konalo 22. 4. 2015 v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze.

V českém národním kole se umístily soutěžní projekty těchto tří soutěžních týmů:
1. Martin Stark, Josef Hoffmann (studenti A+S)
2. Zuzana Zelingerová, Jakub Med, Barbora Medová
3. Michaela Záhorovská, Roman Belov 
(studenti A+S)

Všichni tito studenti postoupili do mezinárodního kola, které se bude konalo v 27. – 29. května v hlavním městě Kazachstánu, Astaně.

– Ve druhém kole se tři nejlepší projekty z každé země zúčastnily mezinárodního finále. Celkem šlo o 51 studentských týmů z 20 zemí, 29 národností – účastníci přijeli z Běloruska, Belgie, Bulharska, Řecka, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Kazachstánu, Kyrgistánu, Litvy, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Turecka, Velké Británie a Ukrajiny. To se uskutečnilo formou gala večera, kam byli účastníci soutěže pozváni spolu se svými vyučujícími. Během večera byly jednotlivé projekty vystaveny k prohlídce a diskuzi. Navíc měli autoři projektu možnost během pětiminutové prezentace porotě a ostatním účastníkům přiblížit hlavní koncept svého projektu. Všechny prezentace byly vysílány živě na mezinárodních stránkách soutěže www.isover-students.com. Po prezentacích následovalo rokování poroty a slavnostní předání cen vítězům. Tým studentů z České republiky (Zelingerová, Medová, Med) si domů odvezl speciální cenu.

Další ročník soutěže bude vyhlášen během léta.
Sledujte aktuální informace na www.isover-students.com

Soutěžní práce z minulých ročníků si můžete připomenout na
Ročník 2014
Ročník 2013

Soutez Isover 2015

image002 image002

 

X