Milé studentky, milí studenti,

srdečně Vás zveme na on-line informační schůzku ke Státním závěrečných zkouškám – obhajobám bakalářských prací. 

Schůzka proběhne v pátek 4. 6. od 10.00 do 10.45, je dobrovolná, ze schůzky bude pořízen záznam, který budou mít členové týmu k dispozici. Schůzka proběhne v týmu A+S 4. ročník informace. Kdo se účastnil prezentací možností navazujícího magisterského studia, již členem týmu je. Ostatní se mohou připojit pomocí níže uvedeného kódu.

V aplikaci MS Teams na kartě týmy je v pravém horním rohu možnost „Připojit se k týmu nebo vytvořit tým nový“. Po kliknutí na tuto možnost se objeví nabídka „Připojit se k týmu pomocí kódu“. Do políčka „Zadejte kód“ překopírujte kód
7i3o2t3

Stali jste se členem týmu:-)

V týmu najdete tento odkaz na naplánovanou schůzku, přes který se budete moci v pátek 4. 6. připojit.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a263620fcc7444e6f9c5ca4011532b04a%40thread.tacv2/1621407363280?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%228297ac07-1661-4989-91c2-f0c2248f5a0d%22%7d

Na video-viděnou se těší

Zuzana Pešková a Klára Kroftová

X