Milé studentky, milí studenti,

srdečně Vás zveme na on-line informační schůzku ke Státním závěrečných zkouškám – ústním zkouškám z tematických okruhů Architektonické navrhování budov a Technické navrhování budov, na jejich zářijové termíny se můžete přihlásit do 25. 6. 2021.

Podrobněji viz

https://portal.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/bc/as/info4rbc.php

Schůzka proběhne v pátek 4. 6. od 9.00 do 9.45, je dobrovolná, ze schůzky bude pořízen záznam, který budou mít členové týmu k dispozici.

Jak se k týmu připojíte?

V aplikaci MS Teams na kartě týmy je v pravém horním rohu možnost „Připojit se k týmu nebo vytvořit tým nový“. Po kliknutí na tuto možnost se objeví nabídka „Připojit se k týmu pomocí kódu“. Do políčka „Zadejte kód“ překopírujte níže uvedený kód.
0x4pww6

Stali jste se členem týmu:-)

V týmu najdete tento odkaz na naplánovanou schůzku, přes který se budete moci v pátek 4. 6. připojit.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeYmZ1FxqBg2izqfD4BG-FmYGfR6T1DBng0yIyc9hrQA1%40thread.tacv2/1621406691463?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%228297ac07-1661-4989-91c2-f0c2248f5a0d%22%7d

Na video-viděnou se těší

Zuzana Pešková a Klára Kroftová

X