Milé studentky, milí studenti,

srdečně Vás zveme na on-line informační schůzku ke Státním závěrečných zkouškám (SZZ) – obhajobám diplomových prací. 

Nezapomeňte se přihlásit k SZZ v IS KOS, případně na studijním oddělení do 24. 5. 2021.

Schůzka proběhne v pátek 4. 6. od 11.00 do 11.45, je dobrovolná, ze schůzky bude pořízen záznam, který budou mít členové týmu k dispozici.

Jak se připojit do týmu?

V aplikaci MS Teams na kartě týmy je v pravém horním rohu možnost „Připojit se k týmu nebo vytvořit tým nový“. Po kliknutí na tuto možnost se objeví nabídka „Připojit se k týmu pomocí kódu“. Do políčka „Zadejte kód“ překopírujte kód
sezjas8

Stali jste se členem týmu:-)

V týmu najdete tento odkaz na naplánovanou schůzku, přes který se budete moci v pátek 4. 6. připojit.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ape3JvXpjN1j8aG24sSyfbHzoeEuujDVlEsZJrPe9upY1%40thread.tacv2/1621408342256?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%228297ac07-1661-4989-91c2-f0c2248f5a0d%22%7d

Na video-viděnou se těší

Zuzana Pešková a Klára Kroftová

X