Ideová soutěž na modulární budovu Jihočeské filharmonie je vyhlášena

Společnost KOMA Modular vypsala již osmý ročník populární studentské soutěže. Letošním tématem je návrh víceúčelové budovy Jihočeské filharmonie s variabilním sálem až pro 1000 diváků v kombinaci s otevřenou scénou pro venkovní koncerty.  

Jihočeská filharmonie dlouhodobě trpí tím, že nemá koncertní stánek, který by odpovídal akustickým a společenským podmínkám filharmonie. A to i přesto, že již v roce 2008 vznikl projekt Rejnok od světoznámého architekta Jana Kaplického. Ten však kvůli vysoké ceně 2 miliard korun a nákladnému případnému provozu do dnešních dnů nevznikl. Ideová soutěž by kromě prověření možností modulární technologie měla hledat odpovědi na to, jak by mohla vypadat koncertní síň krajského města a obnovit debatu nad touto kulturní institucí v Českých Budějovicích.

Na otázku, nakolik jde o utopickou myšlenku, by mohly odpovědět návrhy mladých architektů z celého světa v rámci mezinárodní architektonické ideové soutěže ModulArch, kterou v polovině března vypsala vizovická společnost KOMA Modular.

Cílem soutěží je dlouhodobě zvyšovat povědomí o modulární architektuře a testování jejích hranic a možností. Z toho důvodu je vybráno relativně kontroverzní zaměření stavby i pozemek. Tím je Mariánské náměstí v Českých Budějovicích. Pozemek v majetku města je urbanisticky nedořešený a sám o sobě představuje složitý architektonický úkol. Mariánské náměstí získalo svou podobu demolicemi v padesátých letech 20. století. Historicky zde procházely obchodní cesty do Prahy a Lince a je v těsné návaznosti na původní systém hradeb.

Úkolem soutěžících je vymezit náměstí novou zástavbou, jehož součástí bude právě budova filharmonie. Náměstí by mělo získat novou energii náplní vázanou na kulturní funkci. Oproti předchozím ročníkům soutěže není nutné navrhovat celou stavbu jako modulární – důležité je se zamyslet nad tím, pro jaké části stavby je modulární konstrukce vhodná a použít jí právě tam.

V soutěži bude oceňován zejména kreativní přístup s neotřelým řešením formulovaných problémů.

Soutěž je dotována částkou 5000 EUR, jejichž rozdělení je orientačně 2500-1500-1000 EUR za první tři místa. Při hodnocení návrhů bude kladen důraz na kvalitu architektonicko-urbanistického řešení, dispoziční a funkční řešení zpracovaných projektů či na originalitu. Důležité je prověření modulární technologie a jejích limitů, snaha nalézt odpovědi, kam až může modulární architektura dojít, aplikace udržitelných principů v navrhování modulárních staveb.

Soutěž je organizována ve spolupráci s Jihočeskou filharmonií, jež definovala své potřeby i se zástupci města České Budějovice, kteří se spolupodíleli na výběru pozemku. Hlavní architekt města – Ing. arch. Jan Němec zasedne v porotě soutěže. Mezi dalšími členy poroty jsou například holandská architektka Caroline Bijvoet, italský architekt Joseph di Pasquale či český houslový virtuos Václav Hudeček.

Soutěž je určena nejen studentům architektury, ale i čerstvým absolventům nebo architektonickým týmům. Ideová architektonická soutěž probíhá v angličtině. Bližší informace najdete na webových stránkách www.modularch.cz, kde je možné se zaregistrovat a vyžádat si tak kompletní soutěžní podklady.

 

Ilustrační fotografie, viz Příloha E_obrazove-prilohy.ZIP

Odkaz ke stažení: https://www.dropbox.com/s/txjw1i1ng8afysr/E_obrazove-prilohy.zip?dl=0

 banner-cze-1200 logo-modularch ortofoto 1_2000_resene uzemi_zdroj CUZK ortofoto 1_5000_resene uzemi_zdroj CUZK Panorama_Marianske-namesti_foto Roland Szabo Photo_Marianske-namesti_01_foto Roland Szabo Photo_Marianske-namesti_02_foto Roland Szabo ptaci perspektiva_letecke foto_zdroj_www.mapy.cz ptaci perspektiva_letecke foto02_zdroj_www.mapy.cz
X