Kompletní návody na moodle (přihlášení stejné jako do KOSu):

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=179

Praktická digitální pomůcka (videa a prezentace) pro podporu ateliérové tvorby (skicování, zobrazovací metody, grafické prezentování architektury, mapové podklady, tvorba digitálních modelů apod.)

Vypracováno za podpory rozvojových projektů akademických pracovníků a studentůna Fakultě stavební v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2018

Obsah

Trendy v zobrazování architektury: porozumění technikám

Skicování architektury – videotutoriály

 • architektura
 • perspektivní síť
 • zátiší
 • doplňková videa
 • architektura v zeleni
 • zeleň – detail
 • zeleň – skupina
 • zeleň – panorama
 • konstrukce kružnice a elipsy
 • konstrukce úhlů
 • stafáž
 • tipy

Grafické programy – videotutoriály

 • Základní práce ve 2D (AutoCAD)
 • Základní práci v programu SketchUp
 • Základy postprodukce (Photoshop)
 • Grafické rozvržení posteru (Illustrator)

Architektonické portfolio

Zpracování výkresů

 • Základní práce a úprava mapových podkladů
 • Mapové podklady pro výkresovou dokumentaci (PDF)
 • Mapová data – podklady ke stažení – IPR Praha

Základní zpracování technických výkresů

 • Koordinační situační výkres (PDF)

Užitečné odkazy na internetové návody, softwarové manuály a digitální databáze

X