Katedra architektury pořádá exkurzi pro studenty do Polska

v termínu 24. 9. 2016 – 1. 10. 2016

cena 8 500 Kč

Kontaktní osoba Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. (jana.horicka@fsv.cvut.cz).

E_2016_0924_1001

X