říjen, 2018

9říjen - 11Celý denSvislé konstrukce – řemeslná obnova historických staveb

Více

Detail události

Seminář a workshop

Program workshopu je koncipován do tří pracovních dnů v termínu 9. – 11. 10. 2018 a kombinuje prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Na přednáškách workshopu budou účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně – konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově svislých konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady svislých konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém objektu. Druhý den bude věnován praktickému cvičení, během kterého bude každý účastník pracovat se stavebními materiály, zdít, upravovat povrchy, vytvářet římsy a dekorace tak, jak to dělali stavební řemeslníci ve 2. polovině 19. století.

Přihlášení na http://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/workshop-svisle-konstrukce/

Čas

říjen 9 (úterý) - 11 (čtvrtek)

Místo

Telč

Náměstí Zachariáše z Hradce 3

Pořadatel

Katedra architekturyFakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7

X