Přednášky na konferencích

Nové využití historických drážních staveb jako součásti moderních systémů veřejné dopravy, Verejná osobná doprava 2015, Bratislava, 22.10.-23.10.2013, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník příspěvků (196 str.) – Nové využití historických drážních staveb jako součásti moderních systémů veřejné dopravy, str. 93-98, ISBN 978-80-89565-20-7

Nádraží pro 21. století – možnosti rozvoje, zahraniční příklady a zkušenosti, vyzvaná přednáška, 7. roč. konference Křižovatky architektury, Praha, 3.6.2015, poř. ABF

Trať Praha – Beroun a obdobné tratě v zahraničí, vyzvaná přednáška, Černošice, 16.4.2015, poř. Centrum FF

Požadavky cestujících na dopravní terminály, národní seminář k evropskému výzkumnému projektu CITY-HUB – Optimální řešení dopravních terminálů, Praha, 19.11.2014, poř. Centrum dopravního výzkumu

Nádražní vodárenské věže u nás i v zahraničí, konference ProPamátky – vodárenské věže, Praha, 13.11.2014, poř. Institut pro památky a kulturu o.p.s, elektronický sborník příspěvků na http://www.konference.propamatky.cz/index.php?lnk=70

Fenomén nádražní architektury – od citace starších slohů k svébytnému slohu, konference Z dějin železniční dopravy „Železnice v nás“, Praha, 15.10.2013, poř. Železniční muzeum Národního technického muzea

Městská železnice v jihovýchodním sektoru Prahy, Verejná osobná doprava 2013, Bratislava, 24.10.-25.10.2013, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník příspěvků (175 str.) – Městská železnice v jihovýchodním sektoru Prahy, str. 103-107, ISBN 978-80-89565-10-8.

Dispozičné usporiadanie výpravných budov od histórie po súčasnosť, 9. Fórum koľajovej dopravy, Bratislava, 19.3.-20.3.2013, poř. Spol. PSKD – Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (135 str.) – Dispozičné usporiadanie výpravných budov od histórie po súčasnosť (Dispositional layouts railway stations buildings from past to present), str. 83-86, ISBN 978-80-88973-96-6

Historie čerpacích stanic v zrcadle vývoje drobné architektury a parteru města, konference Architektura ve službách motorismu, Hradec Králové, 20.9.-21.9.2012, Liberec 22.9.2012, poř. Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze a Národní památkový ústav ÚOP v Liberci

Cyklistická a pěší doprava jako součást veřejné osobní dopravy v Praze, konference Verejná osobná doprava 2012, Bratislava, 18.10-19.10.2012, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník příspěvků (112 str.) – Cyklistická a pěší doprava jako součást veřejné osobní dopravy v jihovýchodním sektoru Prahy, str. 94-97, ISBN 978-80-89565-05-4

Kulturní nádraží – příklady využití nádražních budov v zahraničí, konference ProPamátky – obnova a využívání nádraží, Praha, 13.11.2012, poř. Institut pro památky a kulturu o.p.s, elektronický sborník příspěvků na: http://www.konference.propamatky.cz/index.php?lnk=50

Nové trendy v navrhování výpravních budov, konference 8. Fórum kolajovej dopravy, Bratislava, 13.3-14.3.2012, poř. Spol. PSKD – Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (121 str.) – Nové trendy v navrhování výpravních budov (Innovative design of railway passengers buildilgs), str. 21-25, ISBN 978-80-88973-85-0.

Koncepce vybavení železničních zastávek a terminálů, 12. Czech Raildays, Ostrava, konference Budoucnost osobní železniční dopravy v ČR, 14.6.-16.6.2011, poř. M-Presse plus s.r.o., ČD a.s., SŽDC s.o., VŠB TU Ostrava, elektronický sborník příspěvků na: http://www.railvolution.net/czechraildays/2011/odborne-seminare.php

Systémy veřejné dopravy jako nástroj urbanistického a ekonomického rozvoje území, konference Verejná osobná doprava 2011, Bratislava, 20.10.-21.10.2011, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník příspěvků (112 str.) – ystémy veřejné dopravy jako nástroj urbanistického a ekonomického rozvoje území, str. 78-82, ISBN 978-80-970356-9-3.

Josef Danda, Železniční nádraží v Chebu (1956-62), výstava z cyklu Opus magnum, Galerie výtvarného umění v Chebu, 7.7.-2.10.2011, kurátor: Marcel Fišer, Karel Hájek, katalog k výstavě, přednáška Josef Danda, 28.9.2011

Variantné koncepty prestupných väzieb medzi železničnou a nadväzujúcou dopravou vrátanie aplikácií, 7. Fórum koľajovej dopravy, Bratislava, 15.3.-16.3.2011, poř. Spol. PSKD – Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (163 str.) – Variantné koncepty prestupných väzieb medzi železničnou a nadväzujúcou dopravou vrátanie aplikácií (Variant conceptions of changing relations between railway and connecting transport including applications), str. 21-24, ISBN 978-80-88973-68-3.

Rekonstrukce hlavního nádraží v Praze, konference Komfort a styl designu české hromadné dopravy – aktuální problémy českých designérů, výrobců a dopravců, 4.11.2010, poř. Vysoká škola uměleckoprůmyslová, sborník příspěvků (172 str.) ISBN 978-80-86863-93-1

Návrhy úprav moderních regionálních uzlů VOD s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost, konference Verejná osobná doprava 2010, Bratislava, 7.10.-8.10.2011, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník příspěvků (160 str.) – Návrhy úprav moderních regionálních uzlů VOD s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost, str. 151-154, ISBN 978-80-970356-1-7

Úloha nádraží v moderní osobní dopravě, 11. Czech Raildays, Ostrava, konference Budoucnost osobní železniční dopravy v ČR, 15.6. – 16.6. 2010, poř. M_Presse plus s.r.o., ČD a.s., SŽDC s.o., VŠB TU Ostrava, elektronický sborník přípěvků na: http://www.railvolution.net/czechraildays/2010/odborne-seminare.php

Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť, 6. Fórum koľajovej dopravy, Bratislava, 16.3.-17.3.2011, poř. Spol. PSKD – Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (210 str.) – Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť (Standards of facilities for personal transport railway stations and halts not included in European railway system), str. 63-66, ISBN 978-80-88973-59-1

Urbanistické a architektonické aspekty rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze, 5. Fórum kolejové dopravy, Bratislava, 10.3. – 11.3. 2009, poř. Spol. PSKD – Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (210 str.) – Studie rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze (Reconstruction of the „Negrelli viaduct“ in Prague) str. 172-175, ISBN 978-80-88973-50-8

Rekonstrukce pražského hlavního nádraží, 4. Fórum kolejové dopravy, Bratislava, 11.3. – 12.3. 2008, poř. Spol. PSKD – Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (175 str.) – Rekonstrukce pražského hlavního nádraží v Praze (Reconstruction of the Main Railway Station in Prague) str. 89-95, ISBN 80-8100-514-3

Ideová studie využití systému tram-train v Praze, 2. Fórum koľajovej dopravy, Bratislava, 14.3.-15.3.2006, poř. Spol. PSKD – Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (175 str.) – Ideová studie využití systému tram-train v Praze (Preliminary study of Tram-Train in Prague), str. 89-95, ISBN 80-8100-514-3

Více zde: http://www.karek.eu/konference/

Monografie

HÁJEK, Karel. Soudobé architektonické a urbanistické trendy v navrhování intermodálních terminálů veřejné dopravy: Contemporary architectural and urban trends in design intermodal terminals of public transport. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05800-8.

HÁJEK, KAREL. Architekt Josef Danda. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03957-1.

Více zde: http://www.karek.eu/publikace/monografie/

Publikované články

Moderní přístupy k navrhování a využívání nádražních budov, čas. Moderní obec, č.5, roč. XXI, str. 44, vyd. Profi Press s.r.o., 2015, ISSN 1211-0507

Jak se změní železnice?, čas. Pražská technika, č. 3, roč. 2015, str. 28, vyd. ČVUT, ISSN 1213-5348

Výpravní budovy a jejich uspořádání –  současné trendy v navrhování výpravních budov, Silnice a železnice, č. 5, roč. 2014, str. 78-86, vyd. Konstrukce media, ISSN 1801-8228

Moderní železnice nedílnou součástí moderní architektury, čas. Pražská technika, č. 6, roč. 2014, str. 16-17, vyd. ČVUT, ISSN 1213-5348

Pohled do historie benzinových čerpacích stanic, čas. Zlatý řez, č.35, roč. 2013, str. 58-59, vyd. Zlatý řez o.s., 2013, ISSN 1210-4760

Výpravní budovy a jejich uspořádání – od koněspřežné dráhy po současnost, Silnice a železnice, č. 5, roč. 2013, str. 70-77, vyd. Konstrukce media, ISSN 1801-8228

Pohled do historie benzinových čerpacích stanic, in Architektura ve službách motorismu, ČVUT v Praze – Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, 2013, str. 76-77, ISBN 978-80-01-05220-4

Záchrana nádraží záleží na penězích i dobré vůli, čas. Železničář, č. 6, roč. 2013, str. 3, vyd. ČD, ISSN 0322-8002

Shrnutí hlavních požadavků na úpravy uzlů veřejné hromadné dopravy. Doprava. 2010, roč. 52., č. 2, s. 29-31. ISSN 0012-5520.

Architektura pohybu a proměn – Emil Hlaváček, čas. Bulletin ČKA, č. 2, roč. 2010, str. 17-19, vyd. ČKA, ISSN 1804-2066

Praha hlavní nádraží – rekonstrukce zastřešení nástupiště I-IV, čas. Konstrukce, č. 1, roč. 2010, str. 32-36, vyd. Konstrukce media, ISSN 1213-8762

Rekonstrukce historické ocelové haly, čas. Stavitel, č. 4, roč. 2009, str. 31-33, vyd. Economia, ISSN 1210-4825

Modernizace železniční stanice Praha hlavní nádraží, SUDOP Revue č. 1, roč. 2009, str. 6-7, vyd. SUDOP Praha, ISSN 1803-6708

Tramvajová trať Radlická, čas. Městská doprava, č. 1, roč. 2009, str. 17-20, vyd. Wolf, ISBN 1212-9461

Josef Danda – „drážní“ architekt, Tecnicall, č. 1, roč. 2008, str.30, vyd. Rektorát ČVUT v Praze, MK ČR E 17564

Vyšla monografie o architektu Dandovi, čas. Pražská technika, č. 1, roč. 2008, str. 31, vyd. ČVUT, ISSN 1213-5348

Modernizace pražského Hlavního nádraží, čas. ASB, č.11, str. 52-55, roč. 2008, vyd. Jaga Media, ISSN 1214-7486

Architektonické řešení stavby Modernizace západní části Praha hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I-IV, čas. Železniční magazín, č. 4, roč. 2008, str. 10-11, vyd. M-Presse, ISSN 1212-1851

Vznikne moderní centrum (co přinese rekonstrukce hlavního nádraží v Praze), čas. Podnikatel, č. 5, roč. 2007, str. 6, vyd. Profil Brno, ISSN 1211-815

Ideová studie Tram-Train v Praze – možnosti využití moderního systému v pražské hromadné dopravě, čas. Městská doprava, č. 4, roč. 2007, str. 15-18, vyd. Wolf, ISBN 1212-9461

Revitalizace žst. Praha hlavní nádraží, čas. Železniční magazín, č. 4, roč. 2007, str. 18-20, vyd. M_Presse, ISSN 1212-1851

Doprava – součást urbanistické struktury města, čas. ASB č. 4, roč. 2007, str. 18-20,  vyd. Jaga Media, ISSN 1214-7486

Pouliční dráha se vrací v atraktivní podobě, čas. HN-Regiony, č. 2, roč. 2006, str. 14-16, vyd. Economia, ISSN 0862-9587

Regiotram Nisa, ročenka liberecké architektury 2006, str. 98-101, vyd. Cesty os., 2007, ISSN 1801-6227.

Atelier architektury dopravních staveb a designu Fakulty architektury ČVUT v Praze, čas. Pražská technika, č. 4, roč. 2003, str. 27-29, vyd. ČVUT, ISSN 1213-5348

Více zde: http://www.karek.eu/publikace/clanky/

X