Čtveřice studentů magisterských oborů Fakulty stavební ČVUT v Praze (Patricie Chrásková – Konstrukce a dopravní stavby, Eliška Šabartová – Projektový management a inženýring, Lenka Marečková – Architektura a stavitelství, Lukáš Hrudička – Architektura a stavitelství) prošla náročnými kritérii dvoukolového výběru a dostala tak možnost reprezentovat Českou republiku na 17. ročníku mezinárodní soutěže Le Défi ve Francii. Soutěže se účastnilo 72 studentů z 34 univerzit technického a ekonomického zaměření z převážně frankofonních zemí. Pořadatelem soutěže byla tradičně skupina Bouygues. Dvaceti čtyř hodinový maraton případové studie řešení problematiky železniční trati mezi Nimes a Marseille začal letos 28. 11. 2013 ve 14:00. Necelé dvě hodiny po skončení práce začaly prezentace studentských projektů před 40ti člennou odbornou porotou. Naši studenti byli rozděleni do dvou mezinárodních týmů. Ačkoli se ani letos nepodařilo domů přivést medaili, čeští studenti vzbudili ve Francii oprávněný zájem a přispěli k propagaci dobrého jména ČVUT ve světě.

Loni oslovili zástupci společnosti VCES a.s. fakultu stavební s nabídkou spolupráce na studentské soutěži Le Défi, kterou každoročně pořádá jedna sekce skupiny Bouygues. Ve francouzsky mluvících zemích jde o soutěž prestižní a tradiční, které se účastní přes třicet univerzit zejména z frankofonních zemí. V loni skončil tým českých studentů doplněný o dvě francouzské posily na čtvrtém místě. Letos se snažil český realizační tým co nejvíce vytěžit z loňských zkušeností, ale potvrdilo se, že v Défi je vždy vše nepředvídatelné a že je to soutěž plná zvratů a překvapení, čímž dokonale simuluje stavební praxi, ve které se také nedá vše dokonale naplánovat a je třeba prokázat duchapřítomnost, vynalézavost, dobrý úsudek a psychickou i fyzickou odolnost.

[youtube height=“HEIGHT“ width=“WIDTH“]http://www.youtube.com/watch?v=wgLL_CvBxUI[/youtube]

Dne 30. 9. 2013 se konala v Atelieru D první přednáška z cyklu  přednášek v rámci projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství, která byla zaměřena na světové stavby skupiny Bouygues. Bezprostředně na přednášku navazovala prezentace soutěže Le Défi, které se zúčastnili i loňští soutěžící Jan Kaňka, Štěpán Lajda a Dominik Syrový. Zájem studentů byl nad očekávání vysoký. Prezentaci si vyslechlo 83 studentů fakulty stavební. Téma soutěže bylo tajné, ale proslýchalo se, že půjde o stavbu dopravní infrastruktury – snad most.

Od 7. do 17. 11. 2013 probíhala elektronická registrace do prvního kola výběru. Soutěž byla vyhlášena pro studenty magisterských studijních oborů architektonického, stavebního a ekonomického zaměření. Studenti zasílali motivační list a životopis. Sešlo se 22 přihlášek, z nichž 14 bylo od studentů oboru Architektura a stavitelství a 4 od studentů konstrukčních oborů a 4 od studentů oborů ekonomických. Dne 18. 10. 2013 proběhlo první (interní) kolo výběru, z nějž postoupilo do druhého kola deset studentů.  Jejich životopisy byly zaslány zástupcům společnosti VCES a.s. Dopoledne 30. 10. 2013 se konalo na půdě FSv druhé kolo výběru. Studenti prošli náročnými pohovory před mezinárodní komisí složenou z pedagogů FSv a zástupců skupiny Bouygues. Oficiálním jazykem pohovorů byla angličtina. Po živé diskuzi a zohlednění loňských zkušeností ze soutěže, komise vybrala čtyřčlenný tým ve složení: Patricie Chrásková – Konstrukce a dopravní stavby, Eliška Šabartová – Projektový management a inženýring, Lenka Marečková – Architektura a stavitelství, Lukáš Hrudička – Architektura a stavitelství.

V úterý 26. 11. 2013 odletěla čtveřice našich reprezentantů do Paříže, aniž by pořádně tušila, co je vlastně čeká. Letošní Défi byla totiž plná změn a inovací. První, co všechny zaskočilo, bylo rozhodnutí pořadatelů soutěže rozdělit univerzitní týmy a promíchat soutěžící. Vytvořeny byly dva speciální mezinárodní týmy, které v soutěži komunikovali pouze v angličtině. Ostatní týmy tvořily francouzsky mluvící většinu. Přísně hlídány byly rovné příležitosti, tj. polovina soutěžících v týmech musely být ženy. Naše dvojice Chrásková – Hrdlička byli členy týmu 6 a Marečková – Šabartová posílily tým číslo 12. První šok tak měli naši studenti za sebou a čekalo je sžití se s ostatními členy týmu, kteří byli také z různých univerzit. K tomu sloužily team-buildingové aktivity, pro které bylo speciálně vybrané nové místo konání soutěže Campus Chateau Form v Les Berges de Seine u Paříže. Účastníci soutěže byli také na výletě v Challengeru společnosti Bouygues, což byl pro všechny velmi inspirativní zážitek. Ve středu 27. 11. 2013 proběhla velká zahajovací prezentace a konečně bylo odtajněno téma soutěže: trať TGV mezi Nimes a Marseille. To bylo pro všechny další velké překvapení, protože se obecně nepředpokládala stavba liniová. Všechny týmy dostaly k dispozici obsáhlý manuál, ve kterém byly popsány všechny důležité body projektu. A protože byl celý ve francouzštině, naši studenti začali být rádi, že jsou rozděleni a že spolupracují s těmi, pro něž je francouzština mateřským jazykem. Ve 14:00 byl odstartován závod projekčních týmů. Za 24 hodin měli studenti zpracovat projekt, ve kterém zodpoví 4 zásadní otázky případové studie a přesvědčí investory (zastoupené porotci), že právě jejich tým je ten pravý pro realizaci projektu.

První otázka se týkala problematiky technické a řešila jak zvýšit výhledově rychlost trati z 220 km/hod na 300 km/hod. Druhá otázka neměla jednoznačnou odpověď. Tým se měl rozhodnout, zda investorům doporučit klasické konstrukční řešení železniční trati ve štěrku či nové, ale ve Francii dosud nepoužité, řešení z betonu. Třetím okruhem problémů, kterým se měl tým zabývat, byl dopad na životní prostředí a čtvrté téma byl opět diskutabilní bod způsobu financování: bankovní úvěr či dluhopis?

Týmy si měly vymyslet také název své společnosti a její logo.

Čas neúprosně běžel a západ slunce nad Seinou vystřídalo svítání. Hned po ránu čekala studenty první prezentace před porotci. Žádný tým nevěděl, co dělají ostatní. Porotci nedali na sobě nic znát. Nikdo nevěděl, zda jsou jejich úvahy správné, výpočty reálné… Stres stoupal, únava si vybírala svou daň.

Když byla soutěž ve dvě hodiny odpoledne ukončena, soutěžící byli doslova vyčerpáni. Přesto jim na regeneraci sil nebylo dopřáno více než dvě hodiny. Pak nastoupila fáze nejdůležitější – prezentace. Od tří hodin probíhala instruktáž porotců, při které se dozvěděli, dle jakých kritérií týmy posuzovat, jak byla soutěž organizována a jak byl vyřešen konkrétní projekt případové studie specialisty z praxe.

Od čtyř hodin začaly prezentace soutěžních týmů. Vždy dva týmy předstoupily před jednu ze šesti skupin porotců, kteří jim přidělili bodové hodnocení. Předsedové všech šesti dílčích komisí se po dvou hodinách sešli, aby vyhodnotili celkové bodování a vybrali první tři vítězné týmy. Dva anglicky mluvící týmy, v nichž soutěžili čeští studenti, se těšili velkému zájmu hostů soutěže. I sám hlavní vedoucí týmu pořadatelů soutěže velmi pozorně sledoval výkony všech našich studentů. Dle jeho pozdějšího zhodnocení ho čeští studenti překvapili svou profesionalitou při prezentaci, vysokou úrovní znalostí a schopností zapojit se rychle do práce v dosud nesehraném skupině. Za slabou stránku považoval nízké povědomí o práci skupiny Bouygues. Vyjádřil přání další spolupráce, diskutována byla i možnost krátkodobých stáží v Challengeru.

Žádný z týmů – díky systému prezentací a hodnocení – neviděl, co udělaly týmy ostatní. Hosté soutěže mohli stihnout maximálně dvě prezentace týmů, takže porovnání bylo poměrně úzké. Týmy, ve kterých pracovali čeští studenti, došly ke dvěma zcela protichůdným postojům k řešení problematiky případové studie. Zatímco tým číslo 6 radil porotcům – investorům jít do rizika a průkopnicky použít inovativní metody – jak technické tak v oblasti financování, tým 12 naopak nabádal k opatrnosti a neriskování. Skutečné řešení problému navrhované experty kombinovalo jak míru jistoty, tak rizika.

Večer následovalo vyhlášení výsledků ve velkém stylu. Studentům bylo předvedeno, jak problém řešili v praxi. Při vyhlašování výsledků bylo v sále obrovské napětí. Vyhrát chtěli všichni, všichni pro to udělali, co bylo v jejich silách, přesto však vítězné stupně čekaly pouze na tři týmy. Ačkoli naši studenti nebyli mezi vyhlášenými vítězi, pro ty, kteří viděli jejich práci v soutěži, vítězové byli. Mnohokrát kladně vyřčené spojení La République Tchèque, CVUT, pozvání na další ročník soutěže i zájem o naše studenty na pracovní pozice v rámci různých sekcí skupiny Bouygues představuje onen pomyslný vavřín, který si z Francie přivážíme.

[social type=“facebook“ opacity=“dark“]https://www.facebook.com/Defi.Bouygues.Construction[/social]

 

(Bez n341zvu-1)

X