Fakulta stavební pro své studenty přináší příležitost stát se součástí unikátního projektu ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM 2016. Jedná se o ojedinělou studentskou architektonickou soutěž na vytvoření ideové studie off-grid (ostrovní) stavby v kontextu šumavské krajiny. Iniciační workshop již 29.2. od 14:00 v Atelieru D.

Na úvodním workshopu v pondělí 29. 2. 2016 od 14:00 v atelierech 7-8 (Atelier D), se můžete těšit na setkání s lidmi, kteří za ČOD stojí a na první tématické odborné přednášky:

Pavel Podruh: filozofie projektu ČOD
Jana Hořická: podstata a zadání studentské soutěže
Aleš Brotánek: optimalizace v navrhování energeticky efektivních budov
Štěpán Mančík: ostrovní systémy a jejich udržitelnost

Více info na www.ceskyostrovnidum.cz

VÍTĚZNÝ NÁVRH BUDE PO DOKONČENÍ REALIZOVÁN!

Více info na www.ceskyostrovnidum.cz

S_2016_0229

X