Součástí projektu Inovace studijního programu Architektura a stavitelství byly i motivační odměny pro studenty, kteří v rámci inovovaných hodin ateliérové tvorby dosáhli nejlepších výsledků. Pro každý z inovovaných ateliérů byla vyčleněna částka 50 000,- Kč, o kterou se autoři nejzdařilejších projektů podělili. Nejlepší projekty vybírala komise složená z pedagogů katedry architektury, z nichž alespoň jeden byl aktuálně zaměstnancem projektu, z prací klasifikovaných A – výborně, čímž sami vyučující daného ateliéru dali dostatečně najevo, že jde o studenta výjimečného a projekt vynikající. Hlavním hlediskem komise pak byla následná prezentovatelnost projektu, tj. jeho srozumitelnost, čitelnost, grafické podání, zpracování modelu. U vybraných projektů nebylo stanoveno pořadí.
Projekty si můžete prohlédnout na http://www.pinterest.com/aplusesfsv/

ATA1 – ateliér bytového domu, letní semestr 2013/14: Blažek Oliver, Gottschalk Filip, Kaletová Šárka, Stambolijská Tereza, Zmeškalová Irena

ATV2 – ateliér občanské stavby 1, zimní semestr 2013/14: Laiblová Anna, Mizera Jakub, Šebek Jakub, Šimák Pavel, Šťovíček Petr

AT3 – ateliér občanské stavby 2, zimní semestr 2013/14: Čeřovská Julie, Lichý Vojtech, Mizera Jakub, Mudra Daniel, Pohanková Antónia, Sovová Anna, Šebek Jakub, Šťovíček Petr

(Bez n341zvu-1)

X