Cenu MŠMT 2018 za mimořádný čin studentů získala Alžběta Vachelová (Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze), která je zakladatelkou akce „Zapiš se někomu do života!“, v rámci které se mohou studenti registrovat jako dárci kostní dřeně. Díky jejímu nasazení a usilovné práci se do registru zapsalo více než 2 300 nových dárců.

Ing. arch. Alžběta Vachelová, absolventka studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, se zapsala do registru dárců kostní dřeně v roce 2014. Toho času působila v IAESTE a právě prostřednictvím této organizace oslovila Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) a vznikla pravidelně se opakující akce Zapiš se někomu do života!, v rámci které se studenti mohou registrovat přímo na půdě fakulty v provizorní lékařské ordinaci. Aktuálně již organizuje nábory dárců samostatně spolu s dalšími dobrovolníky, a kromě univerzit začala letos pořádat také nábory pro veřejnost. Jen díky nasazení a usilovné práci Alžběty Vachelové se do registru zapsalo 2304 potenciálních dárců.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceny-msmt-za-rok-2018-znaji-sve-laureaty

X