Vážení studenti,

pro přihlašování k pedagogům na zpracování bakalářské práce bude využit stejný postup jako v minulém roce. Cílem tohoto postupu je, aby výsledky bakalářských prací, které jsou rozhodující pro přijetí do magisterského stupně studia, byly pokud možno maximálně objektivní. Připomínám, že zadání jsou pro všechny studenty stejná.

Konzultace k bakalářské práci budou organizovány v termínu uvedeném v rozvrhu, s největší pravděpodobností vždy v pátek dopoledne v rozsahu 5 vyučujících hodin týdně (z 16 hodin určených pro zpracování BP dle studijního plánu). V atelieru budou vždy dva vedoucí práce se svými studenty.

PŘIHLAŠOVÁNÍ STUDENTŮ K PEDAGOGŮM NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI BUDE ORGANIZOVÁNO NÁSLEDOVNĚ:

Studenti se budou přihlašovat k jednotlivým pedagogům prostřednictvím internetové aplikace přihlašovacího formuláře. V něm mají možnost vybrat dva preferované pedagogy, v prvním a druhém řadí. Přístup bude otevřen 10. 12. 2014 a uzavřen 5. 1. 2015. Čas přihlášení nerozhoduje.

Následně dojde k rozepsání studentů dle preferovaného pedagoga. Při převisu počtu studentů přihlášených k pedagogovi se postupuje následujícím způsobem: 1. preferovaný vedoucí pozice 1, 2. druhý pedagog v atelieru, 3. preferovaný vedoucí pozice 2, 4. druhý pedagog v atelieru. Žlutá karta umožňuje přímé umístění k preferovanému vedoucímu pozice 1. O neumístěných studentech a neobsazených ateliérech rozhodne vedoucí katedry.

Definitivní seznam rozmístění studentů bude zveřejněn do 12. 1. 2015

ROZPIS VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ A SESTAVENÍ DVOJIC PEDAGOGŮ PRO KONZULTACE:

01 Daďa, Tichý

02 Dvořák Václav, Šikola

03 Hlaváček, Linhartová

04 Hulec, Pošmourný

05 Knytl, Lédl

06 Košatka, Pešková

07 Šenberger, Šourek

08 Šmolík,  Zykan

09 Kalivoda, Kvíz

10 I. Knappová, Novotná

11 Housa, Kročák

ODKAZ NA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ:

http://arch.fsv.cvut.cz/prihlasovani_bc

10. 12. 2014
Václav Dvořák
vedoucí katedry architektury

X