Info pro studenty, kteří si v ZS 2015/16 zapisují ATV2

ATV2 je možné absolvovat i v anglickém jazyce společně se zahraničními studenty jako průpravu na zamýšlenou zahraniční stáž či pro zdokonalení jazykových schopností.

Výuka bude probíhat ve čtvrtek od 14:00 spolu s anglickými ateliery DS1-4, pod vedením prof. Michala Hlaváčka a Ing. arch. Evy Linhartové. Kapacita českých studentů je omezena na 10.

Máte-li o absolvování atelieru v AJ zájem, pošlete e-mail s předmětem ATV2 v AJ na adresu zuzana.peskova@fsv.cvut.cz. Do mailu uveďte své jméno, známky z předmětů:
Cizí jazyk,
Atelier architektonické kompozice,
Atelier tvorby základní
a Atelier architektonické tvorby 1.

V případě většího počtu zájemců bude sestaveno pořadí na základě průměru známek z těchto předmětů. Termín uzávěrky 20. 9. 2015. O tom, zda jste vybráni budete informováni 21. 9.2015.

Pokud byste během prvních 14ti dní zjistili, že Vám cizojazyčná výuka nevyhovuje, můžete se vrátit do česky vedených atelierů.

X