Výuka tohoto ateliéru probíhá v různých podobách:

Celkem bude organizováno šest ateliérů, z toho 2 architektonicko-statické se
spoluúčastí studentů programu Stavební inženýrství (SI), 3 architektonicko-statické
organizovány pouze ze studentů A+S a 1 atelier klasický konstrukční se zpracováním
částí dokumentace ve stupni – projekt pro zhotovení stavby.

Nyní podrobněji:

První varianta
Dva ateliery – Václav Dvořák, P. Šikola NA1-61 a druhý atelier – v rozvrhu jsou
pedagogové označeni jako externisté 02 + 01 (Patrik Kotas a Karel Hájek) NA1-62 vždy
s dalším pedagogem z kateder K133 či K134 budou vypsány pro 15 studentů A+S a 5
studentů SI.
Půjde o týmovou spolupráci na staticko-architektonické úloze (velkorozponová
konstrukce, most, věž atd.). Práce studentů obou programů bude v části výuky
společná, v závěru se rozdělí podle potřeb vyučujících kateder. Odevzdán bude běžný
výkres jako v atelierech architektonických.

Druhá varianta
Tři ateliery – M. Kopřiva, L. Knytl NA1-64 a P. Čajka, V. Milunič NA1-63 a T. Šenberger,
J. Pustějovský NA1-65 vždy s dalším pedagogem z kateder K133 či K134 budou vypsány
běžným způsobem po 20 studentech. Zadání bude obdobné jako v prvním případě.

Třetí varianta
Jeden atelier – B. Košatka, Fr. Kulhánek K124 – NA1-66 budou mít zadání, které by se
dalo přirovnat k práci v konstrukčním atelieru v bakalářském stupni samozřejmě na
vyšší úrovni.

Nyní je zapotřebí se rozhodnout a jednu z těchto variant si zapsat v KOSu. Tentokrát
nejste uvedeni v rozvrhu nikde, všechna místa jsou neobsazená. Výuka tohoto předmětu
probíhá v jednom termínu. Zápis laskavě učiňte neprodleně – do zahájení výuky, aby
bylo možno již v první výukové hodině pracovat. Uzávěrka zápisu končí jako vždy,
s určitou rezervou, na konci druhého výukového týdne.

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
garant předmětu

X