Atelier D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV.

Katedra architektury ve spolupráci s Omnium z. s. letos poprvé pořádá letní školu architektury a stavění.

Rok 2016 je rokem, který je spojen s oslavou 700 let od narození Karla IV., proto ani tato letní škola nenechá tento motiv stranou. Název “Ateliér D: letní architektonická etuda
v duchu Karla IV.” napovídá, že ústřední motiv “Vita Caroli” sváže dílčí části do tematického celku. Karel IV. byl především vizionář, průkopník moderních technologií
a moderního pojetí světa, nadčasová osoba … a to je to, co bude z jeho odkazu v rámci akce využito. 

Letní škola bude otevřena široké veřejnosti, sejde se v ní různorodá skupina účastníků (studenti středních a vysokých škol, úředníci státní zprávy a památkových ústavů, pedagogové a další milovníci architektury a stavitelství).

Program je koncipován do pěti pracovních dní v termínu 29. 8. – 2. 9. 2016  v kombinaci teoretických poznatků a tvůrčího workshopu:

Pondělí 29. 8.
Cyklus přednášek Karel a jeho doba – historickokulturní shrnutí, památková péče a její vize, moderní možnosti rekonstrukcí, ukázky realizací

Úterý 30. 8.
Cyklus přednášek Praha a její proměny, Smart Cities, tvorba kvalitních veřejných prostranství, energeticky efektivní plánování/stavění

Středa 31. 8.
Procházka Prahou (Václavské náměstí – minulost a vize do budoucnosti)

Čtvrtek 1. 9.
Ideový workshop “Pocta/pomník Karlu IV.” – nová vize pro Prahu, co opět nadčasově zařadilo Prahu mezi progresivní světová velkoměsta jako to udělal ve 14. století
Karel IV.?

Pátek 2. 9.
Dokončení workshopu, vyhodnocení nejlepších nápadů

Účast na workshopu není povinná pro všechny účastníky, ale jen pro zájemce.

Týmy jsou uvažovány smíšené 5-6ti členné.

Registrace bude otevřena v průběhu dubna. Sledujte https://apluses.cz/letni-skola-architektury/

X