INFORMACE PRO STUDENTY, KTEŘÍ SI V LS 2015/16 ZAPISUJÍ PŘEDMĚT 129AT3
 
Architektonickou část předmětu budete moci absolvovat i ve společném atelieru se studenty zahraničními. Atelier povede prof. Hlaváček a Ing. arch Eva Linhartová, kteří se takto koncipované výuce věnují od roku 2014. Atelier bude rozvrhován ve čtvrtek od 14:00 v D-A7. Jde o jedinečnou příležitost, jak si otestovat své jazykové schopnosti a týmovou spolupráci s cizinci z různých koutů světa. Doporučuji zejména pokud zvažujete zahraniční stáž.
 
Máte-li zájem, prosím, zašlete e-mail s předmětem „AT3 v AJ“ na mailovou adresu zuzana.peskova@fsv.cvut.cz do 14. 2. 2016.
 
Do mailu uveďte
– své jméno,
– známky z předcházejících atelierů,
– známku ze zkoušky z cizího jazyka,
– informaci, zda jste absolvovali ATV2 v anglickém jazyce u kolegů Hlaváčka a Linhartové.
 
Kapacita atelieru je omezená, z uchazečů bude sestaveno pořadí na základě prostého arietmetického průměru z předmětů typu atelier a cizího jazyka. Upřednostněni budou uchazeči, kteří ještě atelier v angličtině neabsolvovali.
X