logo-butterfly

POZOR! TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRODLOUŽEN DO 20. 1. 2017!

Katedra architektury ve spolupráci s AFI EUROPE připravila předvánoční soutěž pro studenty.

Téma soutěže:

Návrh designu umělecké stěny („Art-wall“) pro vstupní lobby budovy A a budovy B projektu administrativně-komerčního centra AFI Karlín – Butterfly

– předmětem soutěže je koncepční návrh grafického a materiálového pojednání celkově čtyř stěn rozměrů 8,25 x 3,75 m, nacházejících se ve dvou vstupních lobby v přízemí budovy A a budovy B
– návrh musí respektovat koncept ostatních povrchů v lobby, které jsou popsány v zadávacích podkladech
– návrh musí respektovat dané půdorysné i výškové rozměry prostoru
– motiv Art-wall by měl mít vazbu na projekt nebo lokalitu, každá stěna by měla být pojednána individuálně, ale měl by existovat i určitý spojující prvek
– výstup: grafický návrh, materiálový návrh, vizualizace, textový popis

Obecné informace o projektu Afi Karlín – Butterfly:

– nejlépe na web stránkách projektu http://www.butterfly-karlin.cz/cs/
– zde jsou základní údaje a kapacity stavby, popis lokality, vizualizace, atd., lze i stáhnout v sekci: http://www.butterfly-karlin.cz/cs/plany-podlazi/ke-stazeni

Projekt AFI Karlín – Butterfly se skládá ze dvou budov organického tvaru (budova A, budova B) se společným suterénem, budovy jsou v nadzemní části vzájemně zrcadlově symetrické, čímž tvoří pomyslný tvar motýla.
Prostor mezi budovami je tvořený otevřeným atriem s vodním prvkem, využití budov je v přízemí komerční (restaurace, retail, fitness, apod.), od 2.NP do 6.NP jsou kancelářské prostory, poslední 6.NP je ustupující s rozlehlou střešní terasou.
Obě budovy mají v přízemí samostatné vstupní lobby, přístupné jak z vnitřního atria, tak přímo zvenčí přes dvoje karuselové dveře. Interiér každého lobby je opět zrcadlově symetrický, přičemž osa symetrie je vedená středem, jako spojnice mezi dvěma hlavními vstupy s karusely. Každá polovina vstupního lobby pak slouží jako vstup do příslušného komunikačního jádra s výtahy a schodištěm (každá budova má dvě komunikační jádra).
Součástí každého lobby je rovněž jedno vyústění výtahu duplex z podzemních garáží, společné pro obě poloviny vstupního lobby.

Podklady:

Příloha 01: Koncepční řešení povrchů v lobby – .PDF
Příloha 02: Schéma podhledů v lobby 1.NP – .PDF
Příloha 03: Půdorys 1.NP celkový, včetně venků – .DWG
Příloha 04: Vzorový řez – .DWG

Loga Afi Karlín – Butterfly

Vyhodnocení / odměna:

Vyhodnocení nejlepší varianty bude určeno zadavatelem, zástupci společnosti Balabenka s.r.o. (investor projektu AFI Karlín – Butterfly, člen skupiny AFI Europe). Výsledky budou zveřejněny na apluses.cz/art-wall

1. místo: 8 000 Kč
2. místo: 5 000 Kč
3. místo: 2 000 Kč

Termín odevzdání:

20. 1. 2017 do 12.00

Forma odevzdání

Elektronicky zaslaná dokumentace ve formátu pdf obsahující:

 1. vysvětlení konceptu návrhu,
 2. grafický návrh stěny (pohled, případně půdorys a řez – dle potřeb návrhu, měřítko 1: 20, případně detailnější),
 3. materiálový návrh,
 4. vizualizaci,
 5. textový popis,
 6. identifikační údaje autora, resp. autorů (jméno, škola, obor studia, e-mail, telefon)na e-mail: zuzana.peskova@fsv.cvut.cz

Pokud budete cokoliv potřebovat upřesnit, kontaktujte doc. Peškovou (zuzana.peskova@fsv.cvut.cz).

Konzultovat své nápady můžete s Ing. arch. Vladimírem Gleichem a Ing. arch. Jakubem Zoulou.

Otázky a odpovědi:

 1. Může se soutěže účastnit i čerstvý absolvent?
  Ano, absolventi 2015/16 mohou.
 2. Kdo bude v porotě?
  Složení poroty: David Chisholm, Pavel Jelínek, Jiří Vlasák, Zuzana Pešková

 

X