AbStrakt’14 je na světě! Můžete si jej elektronicky prohlédnout na ISSUU. První část knihy jsou texty, druhá katalog projektů z akademických let 2012/13 a 2013/14. Všichni, jejichž projekty jsou v knize uvedeny, dostanou začátkem roku 2015 publikaci vytištěnou.

(Bez n341zvu-1)

X