Mladí architekti přivedou k životu „opuštěný industriál“
6. ročník soutěže Young Architect Award začíná

Praha – Na účastníky letošní mezinárodní soutěže talentů Young Architect Award 2014 čeká nelehký úkol, kterým je znovuoživení nevyužívaných výrobních objektů a technických areálů. Zájemci z řad studentů a začínajících architektů, kteří nepřesáhli věk 33 let, mohou od 20. února 2014 přihlásit své práce na téma „Bolavá místa měst a obcí – opuštěný industriál“. Soutěžící by měli nejen zpracovat samotný projekt, ale i vhodně identifikovat a vyhledat problémové místo z řad opuštěných areálů továren, skladů, přístavů nebo nádraží. Projekty mohou pomoci zahájit diskuzi o budoucí výstavbě mezi obyvateli měst a zastupiteli. Patronem soutěže se stal světoznámý český výtvarník, architekt a designér Bořek Šípek.

Soutěžící z řad studentů či absolventů oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury, ale i autodidakti praktikující v oboru mohou své projekty přihlásit do kategorie Ideové studie. Na výběr mají lokality, které označili zástupci dotčených měst a obcí společně s územními odbornými pracovišti Národního památkového ústavu. Jedná se o objekty či areály nádražní, vojenské, dopravní, zemědělské, důlní šachty, ale i o prostředí, v němž se pomalu „degradovala struktura zástavby“, jde např. o bývalou elektrárnu a teplárnu v Holešovicích a budovu Žižkovského nádraží v Praze, Brněnskou přehradu nebo lokalitu autobusového nádraží v Liberci. Účastníci si však mohou také zvolit vlastní místo, které považují za problémové a které splňuje kritéria soutěže.

Odbornou porotu povede Tomáš Šenberger

„V českých zemích většinou hledíme na opuštěná průmyslová území rozpačitě, bez nápadu a vůle k využití dochovaných industriálních stop, identifikujících místo i kontext. V tomto ohledu bude i soutěžní přehlídka pozitivní,“ uvádí k soutěži předseda poroty, Tomáš Šenberger z FSv ČVUT v Praze. Na hodnocení se bude dále podílet generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, Jiří Janďourek z FUA TU v Liberci, ATAK architekti a Hana Ryšavá. Dále pak za Nadaci „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ Josef Pechar a Benjamin Fragner z VCPD FA ČVUT v Praze.

Mladé talenty podporuje i Bořek Šípek, patron soutěže

Záštitu nad letošním ročníkem soutěže přijal přední český i světový architekt Bořek Šípek. „V dnešní době mají mladí lidé problémy zapojit se do praxe. Je těžké dostat se ke konkrétní zakázce, na které by dokázali, co umí, a zároveň si potřebují budovat jméno pro svou kariéru. Soutěž obě tyto možnosti otevírá. Proto ji podporuji.“

Více informací: http://www.yaa.cz

Termíny Young Architect Award 2014:

– Vyhlášení 6. ročníku soutěže Young Architect Award                   20. 2. 2014

– Uzávěrka přihlášek                                                                        3. 7. 2014, do 15 hodin

– Jednání odborné poroty                                                                 3. – 4. 9. 2014

– Vyhlášení nominací                                                                        8. 9. 2014

– Slavnostní vyhlášení výsledků                                                       16. 9. 2014

– Putovní výstava                                                                              9/2014 – 4/2015

 

 

Generální partner: Beton Brož

Partneři: Platforma Industriální stopy, Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, FOR ARCH

Záštita: ČKA, ČKAIT, SMO ČR, MŠMT, MK, statutární města: Brno, Ostrava, Liberec, ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, ZF Mendelova univerzita v Brně, FA STU v Bratislave

Hlavní mediální partneři: Moderní obec, archiweb.cz

Mediální partneři: ARCHITEKT – vydavatelství KABINET, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, EARCH., eStav.cz

 

KONTAKTY:

Manažerka projektu – Eva Pácaltová, E-mail: pacaltova@abf.cz, Tel.: +420 739 003 161

Kontakt pro média – Jiří Bažant, E-mail: j.bazant@omnimedia.cz, Tel.: +420 221 419 220

X