Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci. Po celý prosinec bude v Ateliéru D vystaveno všech 67 diplomových prací přihlášených do 18. ročníku.

https://www.cka.cz/cs/cka/cinnost-komory/prehlidka-diplomovych-praci

1prosinec - 3leden18:00leden 3- 12:00Výstava Přehlídka diplomových prací

X